Voorwoord

In het Nederlands komen woorden voor, die zowel mannelijk als vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. Daarom zouden we consequent moeten werken met de aanduiding "hij/zij" en "zijn/haar".
Dit vinden wij echter erg gedwongen overkomen. Bovendien werkt het storend en afleidend op de leesbaarheid en die staat ons op alle gebied hoog in het vaandel. De personen, die de handelingen verrichten of aangesproken worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen.

Intramed is geschikt voor vele beroepsgroepen. Sommige beroepsgroepen gaan uit van patiënten, andere van cliënten. Waar in dit naslagwerk patiënten genoemd worden, worden daarmee ook cliënten bedoeld.

Postbus 175

2740 AD Waddinxveen

Tel: (0182) 621121

www.intramed.nl

info@intramed.nl

Alhoewel deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortgekomen uit gebruik van deze uitgave.
Wij hechten wel veel waarde aan je opmerkingen of suggesties. Mede daardoor kunnen wij deze uitgave zo actueel en volledig mogelijk houden. Je kunt je opmerkingen en/of suggesties sturen naar: documentatie@intramed.nl.

Copyright © 2012-2017 Convenient en licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Intramed is een onderdeel van