E-mails binnen Intramed versturen

Je kunt er voor kiezen om een e-mail bericht ín Intramed op te stellen. Je kunt het bericht dan ook naar de betrokkene(n) sturen en er direct nota's, aanmaningen en/of documenten aan koppelen als bijlage.

Tip

Op tabblad "1. Algemeen" van de systeemgegevens kun je instellen dat je de verstuurde e-mails ook in Intramed wilt bewaren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

 1. Open het scherm "E-mailbericht opstellen en verzenden..." via het scherm "Afsprakenoverzicht", "Brief verzenden", "Helpdesk" of  achter het veld "E-mailadres:" in diverse schermen. 
 2. Afhankelijk van de plek waar je dit scherm opent, worden een aantal gegevens ingevuld.
 3. Vul de lijst "Geadresseerden:" in:

  Kolom

  Omschrijving

  Type:

  Klik op  en kies "Aan", "CC" of "BCC".

   Als je de e-mail als kopie naar iemand anders wil sturen, vul je die persoon in als CC-geadresseerde. 
  Als je de e-mail als kopie naar iemand anders wil sturen, maar aan andere geadresseerden niet wil laten zien dat die persoon de e-mail ook ontvangt, vul je die persoon in als BCC-geadresseerde.

  Soort:

  Klik op  en klik op het soort geadresseerde waarnaar je de e-mail wil versturen.

   Het soort "Betrokkene" kan alleen toegevoegd worden, als er minimaal één patiënt als geadresseerde is toegevoegd.

  Nummer:

  Aan de hand van wat je bij het veld "Soort" hebt gekozen, is de lijst met personen beschikbaar.
  Klik op  en dubbelklik op de persoon.

   De e-mail kan geadresseerd zijn aan meerdere patiënten. Ook kan een patiënt meerdere behandelepiosdes hebben. Als het een betrokkene betreft, heb je in dat geval de beschikking over het veld "Patiënt" en/of "Behandelepisode". Hier kun je kiezen welke patiënt en/of behandelepisode het betreft, zodat in de lijst daaronder de bijbehorende betrokken personen getoond worden die je kunt selecteren. 

   Als je het nummer hebt gekozen in het geval van een "Betrokkene", wordt het veld "Soort" automatisch gewijzigd. Een betrokkene is namelijk altijd een "Patiënt", "Arts", "Medewerker", "Contactpersoon" of "Patiëntrelatie".

  Naam:

  Je ziet de naam van de geadresseerde als je het veld "Nummer" hebt ingevuld. Als dat veld niet ingevuld is, kun je zelf een naam intypen.

  E-mailadres:

  Je ziet het e-mailadres van de geadresseerde als je het veld "Nummer" hebt ingevuld. Als dat veld niet ingevuld is, kun je zelf een e-mailadres intypen. 

 4. Voeg zo nodig meer geadresseerden toe. Klik daarvoor op een regel in de lijst "Geadresseerden:" en klik op  om een nieuwe regel toe te voegen.
 5. Typ in de volgende velden het onderwerp en/of het bericht zelf in (één van deze twee is verplicht).
 6. Voeg zo nodig een bijlage toe aan de e-mail in de rubriek "Gekoppelde bestanden": 

  Kolom

  Omschrijving

  Soort bestand:

  Klik op  en kies of je een document of pagina uit documentbeheer wil versturen of kies voor een PDF-bestand van een factuur of aanmaning.

  Nummer:

  Aan de hand van wat je bij het veld "Soort bestand" hebt gekozen, zijn bestanden beschikbaar.
  Klik op  en dubbelklik op het bestand.

  Paginanr:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld "Soort bestand" hebt gekozen voor "Pagina".

  Je kunt een enkele pagina versturen. Klik op  en dubbelklik op de pagina.

  Omschrijving:

  De omschrijving van het document, de originele bestandsnaam van de pagina, tekst "Declaratie ..." of "Aanmaning ..." wordt ingevuld. Je kunt die wijzigen door in het veld te klikken en de tekst aan te passen.

  Datum:

  Dit is de datum wanneer het bestand is aangemaakt ingevuld, of de factuur- / aanmaningsdatum.

  Bestandsgrootte:

  Alleen in het geval van documenten en pagina's wordt de bestandsgrootte getoond. 

 7. Voorbeeld van een ingevuld e-mailbericht: 
 8. Klik op "Verzenden". Je krijgt een melding dat de e-mail verstuurd is, of dat er iets is misgegaan.
 9. Via menu [Extra], [Mail] vind je de e-mail terug, als je in de systeemgegevens hebt ingesteld, dat je de e-mails in Intramed wil bewaren.

Tabblad "Berichten"

Als de geadresseerde iemand is die in Intramed voorkomt, bijvoorbeeld een arts of patiëntrelatie, wordt het e-mailbericht ook aan die persoon gekoppeld. Dit kun je zien op het tabblad "Berichten", dat op de volgende plekken beschikbaar is: 

 • patiëntgegevens, tabblad "11. Berichten";
 • artsgegevens, tabblad "5. Berichten";
 • medewerker, tabblad "10. Berichten";
 • contactpersoon, tabblad "3. Berichten";
 • patiëntrelatie, tabblad "4. Berichten".

Warning

Als er geen e-mail postbus aanwezig is of als de aangemelde medewerker geen postbuseigenaar of gemachtigde is, wordt het tabblad "Beirchten" niet getoond.

Op het tabblad "Berichten" kun je dubbelklikken op een e-mail. Als de e-mail is verstuurd, wordt het scherm "Verzonden e-mailbericht" geopend en kun je in het scherm niets meer wijzigen. Als de e-mail nog niet is verstuurd, wordt het scherm "E-mailbericht opstellen en verzenden..." geopend, waarin je het bericht nog wel kunt wijzigen en versturen.

Extra informatie

Vanuit verschillende plekken in Intramed kun je e-mails versturen:

 • Via het "Afsprakenoverzicht" door middel van de knop "E-mailen".
 • Via de wizard "Brief verzenden".
 • Via het scherm "Helpdesk" door op het e-mailadres te klikken.
 • Via het icoon  achter het veld "E-mail adres:". Je vindt dit veld op verschillende plekken in Intramed:
  • Artsgegevens tabblad "1. Algemeen";
  • Patiëntgegevens tabblad "1. Algemeen";
  • Contactpersoon tabblad "1. Algemeen";
  • Medewerker tabblad "2. Overig/Postbussen";
  • Patiëntrelatie tabblad "1. Algemeen";
  • Praktijkgegevens tabblad "1. Praktijk";
  • Aanmeldingenlijst.