Takenoverzicht gebruiken

In het takenoverzicht zien alle gebruikers hun eigen taken en kunnen direct kunt doorklikken naar de behandelepisode of patiëntgegevens. Er zijn 4 soorten taken en bij elke soort zie je, welke taken nu actueel zijn, welke dreigen te verlopen en welke al verlopen zijn.

Tip

Via de volgende link kun je het bijbehorende filmpje bekijken https://youtu.be/ukUnNTcj5n8

Ga naar menu [Bestand], [Takenoverzicht] of klik op in de werkbalk. Aan de linkerkant zie je een boomstructuur met alle taken, verdeeld in mappen.

Tip

Het icoon  verandert in  als er actuele of verlopen taken zijn.

Navigatie boomstructuur     

Links bovenin zie je de hoofdmap "Mijn taken" met daar direct onder mappen, waarin al je eigen taken ingedeeld zijn in verlopen, actuele, komende en uitgevoerde taken.
Je ziet rechts al je taken. Hier worden van alle taken het soort, de begin- en einddatum en de omschrijving getoond. In deze hoofdmap wordt wordt ook de kolom "Status" getoond.

Klik in in de boomstructuur op één van de mappen "Verlopen", "Actueel", "Komend" of "Uitgevoerd", dan zie je rechts alleen taken, die binnen dat filter passen. 
Hier worden van alle taken het soort, de begin- en einddatum en de omschrijving getoond.

Tip

Het filter stel je in via . Zie verderop het onderwerp "Iconen" voor meer uitleg. 

Voor het gemakkelijk zoeken van taken, zijn je taken ook ingedeeld per soort taak. Hiervoor zie je in de boomstructuur 4 mappen.

Map

Omschrijving

Algemene taken

Dit zijn taken die niet gekoppeld zijn aan een patiënt of behandelepisode.
Een voorbeeld is de taak "Voorbereiden werkoverleg".

Behandelplantaken

Dit zijn taken die vastgelegd zijn in de behandelplantabel in verslaglegging (formulier "Behandelplan"). De taken zijn verder ingedeeld per behandelepisode.
Een voorbeeld is de taak "Tussenevaluatie uitvoeren".

Patiënttaken

Dit zijn taken die aan een patiënt en eventueel aan een behandelepisode gekoppeld zijn, maar geen behandelplanonderdelen zijn. De taken zijn verder ingedeeld per patiënt.
Een voorbeeld is de taak "Patiënt toestemming vragen voor deelname CQ-index."

Taakdefinitietaken

Dit zijn veel voorkomende taken, die van te voren opgesteld zijn en die je kunt kiezen bij het toevoegen van een taak. De taken zijn verder ingedeeld per dezelfde taakdefinitie.
Een voorbeeld is alle taken van taakdefinitie "Tarieven en voorwaarden sturen" of "Identiteitsbewijs registreren". Deze taakdefinities kun je ook automatisch activeren (bijvoorbeeld na de eerste behandeling).

Klik je in de boomstructuur op één van de mappen "Algemene taken", "Behandelplantaken", "Patiënttaken" of "Taakdefinitietaken", dan zie je rechts alleen die taken, die binnen dat filter passen.
Hier worden van alle taken het soort, de begin- en einddatum en de omschrijving getoond. In deze mappen wordt ook de kolom "Status" getoond.

Deze mappen zijn ook weer onderverdeeld in de mappen "Verlopen", "Actueel", "Komend" of "Uitgevoerd". Daarin worden van alle taken het soort, de begin- en einddatum en de omschrijving getoond.

Tip

Taken die in de behandelplantabel afgerond zijn, worden niet getoond. Deze taken moeten dan wel in de behandelepisode in de tabel "Doelen en verrichtingen" in het behandelplan OF bij behandelingen zijn gemarkeerd als "Afgerond".

Iconen

Links bovenin beeld is een werkbalk met een aantal iconen beschikbaar:

Icoon

Betekenis

 Patiëntgegevens openen

Als je op een taak klikt die betrekking heeft op een patiënt, is dit icoon beschikbaar. Klik er op om de patiëntgegevens te openen.

 Behandelepisode openen

Als je op een taak klikt die betrekking heeft op een behandelepisode, is dit icoon beschikbaar. Klik er op om de behandelepisode te openen.

 Taak openen

Als je op een taak klikt, is dit icoon beschikbaar. Klik er op om de taak te openen.

 Je kunt ook dubbelklikken op een taak om deze te openen.

 Brief aanmaken / verzenden

Als aan de taak een briefontwerp gekoppeld is, kun je de brief driect versturen / printen door op dit icoon te klikken.

 Als de behandelepisode is afgeschermd, is dit icoon niet beschikbaar.

 Periode instellingen tonen

Klik op dit icoon om de periode-instellingen aan te passen.

  • Veld "Afspraken tot maximaal ... dagen na vandaag": typ in tot hoeveel dagen na vandaag je taken wil zien, of klik op de pijknoppen. Standaard is 0 ingevuld.
  • Veld "Verlopen taken vanaf ... dagen voor vandaag": typ in tot hoeveel dagen vóór vandaag je de taken wil zien, die verlopen (zijn). Je kunt ook de pijlknoppen gebruiken. Standaard is 30 ingevuld.
  • Veld "Komende taken tot ... dagen na vandaag": typ in tot hoeveel dagen ná vandaag je taken wil zien, of klik op de pijlknoppen. Standaard is 7 ingevuld.

Warning

Bij alle velden kun je maximaal "365" invullen.

 Behandelplantaken voor afspraken van vandaag

Klik op dit icoon om alleen de taken van vandaag uit de behandelplantabellen in de verslaglegging te zien.

 Verversen

Wanneer het scherm geopend is, kan het voorkomen dat er door de aangemelde medewerker of een andere medewerker de getoonde taken worden gewijzigd. Er kan een taak toegevoegd, gewijzigd of verwijderd worden. Om deze wijzigingen door te voeren in het taken overzicht, kun je op dit icoon klikken om de lijst te verversen.

Tip

Klik met de rechter muisknop op een icoon om de grootte van de iconen te wijzigen:

Knoppen

Onderin zie je 3 knoppen.

Knop

Omschrijving

Via deze knop  kun je dezelfde opties selecteren als die via de iconen beschikbaar zijn.

Via deze knop kun je 2 overzichten printen: "Voortgangsbewaking" en "Overzicht". Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.

Als je aan "Algemene" taak wilt uitvoeren, kun je op  klikken. Zo weet je dat je met de taak bezig bent. De knop veranderd dan automatisch in . Klik er op om aan te geven dat de taak is afgerond; deze wordt dan in de boomstructuur in "Uitgevoerd" geplaatst. Als je op zo'n taak klikt, kun je de status ongedaan maken door op te klikken.