Online intake versie 2

Tip

Klik bovenin dit scherm op  om terug te gaan naar het overzicht.

In deze nieuwe versie zijn er veel verbeteringen doorgevoerd in het formulier "Online intake".  

Aanpassingen per meetinstrument

Hierna worden de kleinere oplossingen / verbeteringen per meetinstrument beschreven.

Veld

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Aangedane zijde:

Voorheen werd dit veld alleen getoond bij de klachtlocatie "Lage rug/bekken/billen". Voortaan wordt het veld bij alle klachtlocaties getoond.

Als je op "Antwoorden verwerken" klikt in de "Online intake", wordt voortaan de aangedane zijde overgenomen in de "Intake".

Aanvullende informatie:

Dit veld is aangepast:

  • Het is geen verplicht veld meer
  • Er kunnen nu meerdere regels ingetypt worden
  • De woorden "aanvullende informatie" zijn overbodig bij het verwerken naar de "Intake" als je op "Antwoorden verwerken" klikt in de "Online intake". Deze worden daarom niet meer getoond.

Angst voor pijn:

De stelling met betrekking tot angst werd niet goed begrepen door patiënten. Daarom is de vraag geherformuleerd in "In welke mate bent u het eens met de volgende stelling: 'Voor iemand in mijn toestand is het echt af te raden om lichamelijk actief te zijn.'."

Beroep:

Het beroep werd dubbel overgenomen als je op "Antwoorden verwerken" klikt in de "Online intake"; bij "Beperkingen in activiteiten:" in de "Intake" en bij "Beroep:" in de "Aanvullende anamnese". Voortaan wordt het beroep alleen nog in de "Aanvullende anamnese" overgenomen. 

Duur klacht:

De meerkeuzevraag is gewijzigd in 2 velden waarin de patiënt kan aangeven hoeveel dagen, weken of jaren de klacht bestaat.

Eerdere zorg:

Als je op "Antwoorden verwerken" klikt in de "Online intake", werden de gegevens over eerdere zorg voor dezelfde klacht verwerkt in het veld "Ontstaanswijze:" in de "Intake". Dit had het veld "Eerdere zorg:" in de "Aanvullende anamnese" moeten zijn. Dit is hersteld.

In deze rubriek is een nieuw veld toegevoegd: "Hoe lang is dit geleden?"

Gevoelens:

De vraag "In welke mate heeft u de afgelopen week stress ervaren?" (schaal van 0 tot 10) wordt voortaan overgenomen in het veld "Psychosociale aspecten:" in de "Aanvullende anamnese" wanneer je op "Antwoorden verwerken" klikt in de "Online intake".   

Hobby:

Voortaan wordt het veld "Hobby:" anders verwerkt als je op "Antwoorden verwerken" klikt in de "Online intake":

  • Als de patiënt aangeeft dat er een beperking is, wordt het antwoord ingevuld in "Participatieproblemen:" in de "Intake" en "Hobby:" in de "Aanvullende anamnese".
  • Als de patiënt aangeeft dat er geen beperking of geen hobby is, wordt het antwoord alleen ingevuld bij "Hobby:" in de "Aanvullende anamnese".

Klacht:

De vragen over het ontstaan van de klachten, worden voortaan overgenomen in het veld "Ontstaanswijze / historie:" in de "Aanvullende anamnese" wanneer je op "Antwoorden verwerken" klikt in de "Online Intake".  

Klachtenrelatie:

De vragen rondom de klachtenrelatie werden naar het veld "Beperkingen in activiteiten:" verplaatst in de intake wanneer je op "Antwoorden verwerken" klikt in de "Online intake". Voortaan wordt het naar het veld "Ontstaanswijze, historie:" verplaatst in de "Intake".

Medicatiegebruik:

Als je op "Antwoorden verwerken" klikt in de "Online intake", wordt het veld "Medicatiegebruik:" in de "Intake" ingevuld. In de tekst werd het overbodige woord "Medicatiegebruik:" overgenomen. Voortaan wordt dit woord niet meer getoond. 

Sport:

Voortaan wordt het veld "Sport:" anders verwerkt als je op "Antwoorden verwerken" klikt in de "Online intake":

  • Als de patiënt aangeeft dat er een beperking is, wordt het antwoord ingevuld in "Participatieproblemen:" in de "Intake" en "Sport:" in de "Aanvullende anamnese".
  • Als de patiënt aangeeft dat er geen beperking of geen sport is, wordt het antwoord alleen ingevuld bij "Sport:" in de "Aanvullende anamnese".

Tampa schaal:

Als je op "Antwoorden verwerken" klikt in de "Online intake", werden de vragen over wanneer de patiënt pijn heeft, verwerkt in het veld "Ontstaanswijze:" in de "Intake". Voortaan wordt het verwerkt in het veld "Wijze van omgang:" in de "Aanvullende anamnese".

Verwachtingen:

De verwachting van de behandeling en herstel werd uitgevraagd in 2 verschillende vragen. De vraagstelling was niet duidelijk voor de patiënt. De vragen zijn geherformuleerd in "Wat verwacht u na de behandelingen te kunnen?" en een meerkeuzevraag "Hoe zijn uw verwachtingen t.a.v. het herstel".

Conversie

Behandelepisodes waarin je de oude versie van de Online intake hebt gebruikt, kun je converteren naar de nieuwe versie. Lees daar hier meer over.  

Tips en waarschuwingen

Je moet de verslagleggingsrichtlijn "Fysiotherapie v36 rev9 (incl. meetinstrumenten v2 rev11)" wel eerst downloaden en dan importeren in Intramed. Klik op het onderwerp voor meer informatie: Verslagleggingsrichtlijn downloaden of Verslagleggingsrichtlijn importeren