Printen managementrapport

Voor in je kwaliteitsjaarverslag en voor sommige verzekeraars is het nodig, dat je statistieken kunt aanmaken over de in de praktijk behandelde klachten. Via Intramed kun je managementrapportages aanmaken.

Tip

Je kunt ook een eigen managementrapport ontwerpen en vervolgens afdrukken. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.

 1. Klik op het managementrapport dat je wil gebruiken.
 2. Klik op "Volgende".
 3. Vul de velden in en bepaal daarmee over welke periode je de managementinformatie wil afdrukken.  

  Veld

  Omschrijving

  Periode:

  Kies of je de managementinformatie wil afdrukken van een "Maand", "Kwartaal", "Jaar" of "Anders".

  Jaar:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld "Periode" hebt gekozen voor "Maand", "Kwartaal" of "Jaar".

  Typ het jaartal in, of gebruik .

  Maand:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld "Periode" hebt gekozen voor "Maand".

  Klik op  en kies over welke maand je een rapport wil maken. 

  Kwartaal:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld "Periode" hebt gekozen voor "Kwartaal".

  Typ het kwartaal in, of gebruik .

  Begindatum:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld "Periode" hebt gekozen voor "Anders".

  Typ de begindatum van de periode in of gebruik de kalender via .

  Einddatum:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld "Periode" hebt gekozen voor "Anders".

  Typ de einddatum van de periode in of gebruik de kalender via .

 4. Klik op "Volgende".
 5. Als je alleen de gegevens bij één of enkele verzekeraar(s) wil zien, vul het veld "Verzekeraar:" in. Klik daarvoor op  en dubbelklik op de verzekeraar.

  Tip

  Je kunt filtertekens gebruiken. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.

 6. Klik op "Volgende".
 7. Als je het managementrapport per medewerker wil afdrukken, vul je het veld "Medewerker:" in. Klik daarvoor op  en dubbelklik op de medewerker.

  Tip

  Je kunt filtertekens gebruiken. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.

 8. Klik op "Voltooien".
 9. Stel zo nodig het soort uitvoer in (zie onderaan deze uitleg).
 10. Klik op "OK"; het rapport wordt afgedrukt zoals je bij de rubriek "Uitvoer" hebt ingesteld.
 11. Als je bij de rubriek "Uitvoer" hebt gekozen voor "Scherm", dan kun je zo nodig het rapport alsnog op papier printen, of opslaan als PDF (links onderin het scherm). Klik op om te printen en op om te bewaren.
 12. Sluit het scherm ("ESC" of ).

Print en printer instellingen

Onderin een rapportscherm zie je de rubriek "Uitvoer". Hierin stel je de wijze van printen en de te gebruiken printer in.

 1. Vink in de rubriek "Uitvoer" de velden aan; voor zover van toepassing. Je kunt meerdere mogelijkheden tegelijk aanvinken.

  Optie

  Omschrijving

  Scherm

  Het rapport wordt op het beeldscherm getoond.

  Printer

  Het rapport wordt naar de standaard printer gestuurd.

  Opmaken voor printer

  Als je voor deze optie kiest, worden de opmaakmogelijkheden van de printer gebruikt. Het rapport op je beeldscherm zal meestal minder mooi zijn, omdat de lettertypes van de printer andere tekenafstanden hebben dan de schermlettertypen. Het voordeel is echter dat je vanuit het rapport op het beeldscherm alsnog kunt kiezen om het rapport naar de printer te sturen. 

  Bestand

  Het rapport wordt als bestand opgeslagen op de locatie, die je via  achter het veld kiest.

 2. In de rubriek "Informatie" zie je, op welk papierformaat voor dit rapport staat ingesteld en welke printer geselecteerd is.
 3. Kies zo nodig een andere printer: klik op "Printer".
 4. Vul de velden in de rubriek "Printer" in; voor zover van toepassing.

  Velden

  Omschrijving

  Naam:

  Selecteer zo nodig een andere printer.

  "Eigenschappen"

  Klik hierop als je bij de geselecteerde printer nog zaken als kleurendruk, papierkeuze, dubbelzijdig printen etc. wil instellen. Welke mogelijkheden je hebt, is afhankelijk van de geselecteerde printer.

  Naar bestand

  Vink dit aan als je het rapport vanuit dit scherm als bestand wilt printen.

 5. Vul de velden in de rubriek "Afdrukbereik" en "Aantal" in; voor zover van toepassing.

  Veld

  Omschrijving

  Alles

  Dit veld is standaard aangevinkt. Je kunt dit niet wijzigen.

  Aantal exemplaren:

  Typ hier het aantal exemplaren dat je wilt printen in.

  Sorteren

  Kies voor deze optie als je meerdere exemplaren wilt en de exemplaren alvast gesorteerd wilt hebben. 

 6. Klik op "OK" om de instellingen te bewaren en het scherm te sluiten.