Navigatie algemeen

Als je verslaglegging doet in Intramed, werk je daarbij met een verslagleggingsrichtlijn. Elke verslagleggingsrichtlijn is ontwikkeld voor een bepaalde beroepsgroep paramedici en daarmee qua in te vullen gegevens anders. De wijze waarop je naar de verschillende formulieren, testen en vragenlijsten navigeert is wel altijd hetzelfde. 

Tip

Heb je een Intramed PLUS abonnement, dan heb je de beschikking over aanvullende richtlijnen in de vorm van extra vragenlijsten, meetinstrumenten en behandelrichtlijnen. 

Fasen en formulieren

Als je een behandelepisode opent, en je hebt al een verslagleggingsrichtlijn gekozen, wordt de behandelepisode altijd geopend op tabblad "1. Verslaglegging", op het eerste, nog niet volledig ingevulde formulier.

Aan de linkerkant zie je alle fasen en formulieren in een navigatie boomstructuur van de gekozen verslagleggingsrichtlijn.

De gele mappen, zoals "Aanmelding", zijn de fasen. In de fasen vind je de formulieren, zoals "Aanmelding". Aan het icoon voor het formulier kun je de verschillende soorten formulieren herkennen:

Registratie:

Hierin vul je allerlei gegevens over de patiënt en de behandeling in.

Sessiejournaal:

Hierin leg je verslag over een behandeling op een bepaalde datum.

Vragenlijst:

Hiermee neem je een vragenlijst/test af bij een patiënt.

Testverslag:

Hierin leg je testresultaten van bijvoorbeeld testen buiten Intramed vast.

Registratie:

Hierin vul je allerlei gegevens over de patiënt en de behandeling in. Dit is een registratieformulier uit een aanvullende verslagleggingsrichtlijn.

Sessiejournaals in submap(pen)

Tijdens een lang behandeltraject (bijvoorbeeld bij een chronische klacht), worden veel behandelingen ingepland. Daardoor zijn ook veel sessiejournaals zichtbaar in de navigatieboom in de verslaglegging. Om de navigatieboom overzichtelijk te houden, worden sessiejournaals automatisch ondergebracht worden in een submap.

Tip

Aan de hand van de datum van de laatste behandeling wordt de indeling van de submappen bepaald.

Standaard worden de laatste 10 sessiejournaals weergegeven in de navigatieboom. De overige sessiejournaals worden onderverdeeld in submappen.

In zo'n submap zou ook weer een opeenstapeling van sessiejournaals kunnen ontstaan. Daarom is het maximum aantal formulieren per submap 10. Als er meer dan 10 formulieren in een submap staan, wordt een nieuwe onderliggende map aangemaakt, bijvoorbeeld "januari" of "januari - februari".  

Tip

Met "Page Up" en "Page Down" kun je snel van formulier wisselen in de navigatieboom. Als je met een van die knoppen bij een submap van sessiejournaals komt, wordt de submap automatisch uitgeklapt. Vervolgens kun je ín de submap doorgaan met navigeren met de "Page Up" en "Page Down" knoppen.
Als vervolgens een formulier/map buiten de submap wordt geopend met de "Page Up" of "Page Down" knop, wordt de submap automatisch gesloten.

Gemarkeerde formulieren

Belangrijke opmerkingen en/of mijlpalen in de verslaglegging, kun je markeren door middel van het icoon . Als een formulier gemarkeerd is, wordt deze buiten de submappen getoond. Op die manier houd je een overzicht van gemarkeerde formulieren en verdwijnen deze niet in een submap. 

Speciale mappen

  • Bovenaan de boomstructuur staan twee speciale mappen:

Als vragenlijsten of testverslagen worden toegevoerd aan een behandelepisode, wordt die vragenlijst / testverslag ook aan één van deze mappen toegevoegd. Als je dubbelklikt op één van de twee mappen, wordt de map geopend, en zie je de vragenlijsten en/of testverslagen die in de map zijn toegevoegd. Als je op een vragenlijst of testverslag klikt, zie je aan de rechterkant van het scherm een grafische weergave van alle ingevoerde vragenlijsten/testverslagen van het type. Hoofdscores zijn hierbij standaard zichtbaar, subscores kunnen ingeschakeld worden.

Warning

Wat hoofd- en subscores zijn, wordt bepaald door de auteur van de richtlijn.

Identieke vragenlijsten / testverslagen worden gecombineerd in één grafiek getoond. Daarbij wordt op de x-as vermeld, bij welke datum waarden komen. Zo kun je het verloop zien.

  • Er is ook een overzicht van sessieformulieren beschikbaar:

Als je klikt op "Overzicht sessieformulieren" wordt het overzicht opgebouwd. Aan de rechterkant van het scherm wordt het overzicht getoond. Alle behandelingen staan onder elkaar, op chronologische volgorde. Daarbij wordt de laatste (meest recente) behandeling als eerste getoond.

Via de balk achter het veld "Sessiejournaals:" (bovenaan het overzicht) kun je naar een specifieke behandeling navigeren.

Via "Opties", "Overzicht sessiejournaals" kun je het overzicht ook in een apart scherm openen.

Iconen en opties

Boven deze boomstructuur staan verschillende iconen voor opties:

Icoon

Omschrijving

De volgorde, waarin formulieren en vragenlijsten zijn ingevuld, wordt in de navigatie boomstructuur bijgehouden. Met de pijlknoppen kun je naar eerder ingevulde formulieren/vragenlijsten gaan en weer terug.
Je kunt ook naar het vorige en volgende formulier door respectievelijk de toetscombinaties Alt+Links en Alt+Rechts te gebruiken.

Formulier toevoegen:

Hiermee kun je een registratie of een sessiejournaal formulier toevoegen.

Als een formulier van een bepaald type voor de tweede maal wordt gebruikt, wordt gevraagd of de waardes uit het eerdere formulier moeten worden overgenomen.

Vragenlijst toevoegen:

Hiermee kun je een vragenlijst toevoegen.

Warning

Je moet eerst een formulier uit een richtlijn selecteren, waar de optie "Meetinstrumenten toevoegen toegestaan" op "Ja" staat. Dit is bepaald door de auteur van de richtlijn.

Testverslag toevoegen:

Hiermee kun je een testverslag toevoegen.

Warning

Je moet eerst een formulier uit een richtlijn selecteren, waar de optie "Meetinstrumenten toevoegen toegestaan" op "Ja" staat. Dit is bepaald door de auteur van de richtlijn.

Tip

Bij het toevoegen van een formulier aan een behandelepisode wordt een selectiescherm geopend. Hierin kun je klikken op alle formulieren (van de basisrichtlijn en de gekoppelde aanvullende richtlijnen) die kunnen worden toegevoegd aan de behandelepisode. Alle al toegevoegde richtlijnen worden vetgedrukt vermeld. De basisrichtlijn wordt als eerste vermeld (illustratie komt uit een verslagleggingsrichtlijn Intramed PLUS).

Icoon

Omschrijving

Formulier verwijderen:

Hiermee kun je een formulier verwijderen.

Warning

Soms kun je een formulier niet verwijderen, omdat bij het formulier vastgelegd is, dat het minimaal één keer moet voorkomen.

Aanvullende richtlijn verwijderen:

Hiermee kun je een aanvullende richtlijn verwijderen.

Warning

Je moet eerst een formulier uit een aanvullende richtlijn selecteren, dan op dit icoon klikken. Alle formulieren uit die aanvullende richtlijnen worden in één keer verwijderd.

Vragenlijst afnemen:

Er wordt een scherm geopend, waarin de vragenlijst fullscreen door de patient kan worden ingevuld.

Warning

De computer is zoveel mogelijk afgeschermd voor degene die de vragenlijst invult. Zo werken de toetscombinaties Alt+Tab, Alt+Esc, Ctrl+Esc en combinaties met de Windowstoets niet.

Warning

Bij het afsluiten van het scherm moet de toegangscode van de aangemelde gebruiker worden ingevuld. Zo wordt voorkomen, dat een patiënt je gegevens in Intramed kan inzien.

Instellingen:

Als je hierop klikt, opent het scherm "Weergave-instellingen".

Hierin kan de aangemelde gebruiker zijn voorkeursinstellingen opgeven voor de weergave van de formulieren.
De volgende velden kunnen worden ingevuld:

Maximaal aantal antwoorden voor weergave als keuzerondjes:

Als de antwoordenlijst van een meerkeuzevraag niet meer dan dit aantal antwoorden bevat, dan wordt deze meerkeuzevraag weergegeven als keuzerondjes, anders als uitklapbare lijst met mogelijkheden.

Aantal items waarboven kolommen worden gesplitst:

Een selectievakjesvraag (of een meerkeuzevraag die weergegeven wordt als keuzerondjes) zal gesplitst worden in zoveel kolommen, dat iedere kolom niet meer dan dit aantal antwoorden bevat (de laatste kolom kan minder antwoorden bevatten).

Maximaal aantal kolommen:

Om te voorkomen dat selectievakjes met veel antwoorden door de vorige instelling in teveel kolommen worden gesplitst, kan hiermee het maximaal aantal kolommen worden opgegeven.

Minimaal aantal regels:

Hier kun je het minimum aantal regels in tekstvakken (die bedoeld zijn voor meer dan één regel) instellen. Je kunt van 1 tot 100 regels invullen.

Je vindt de meeste opties ook terug als je op "Opties" klikt. Je vindt daar ook de opties "Markeer als ingevuld" en "Markeer als niet ingevuld".

Warning

Een formulier wordt automatisch gemarkeerd als "ingevuld" als het laatste verplichte veld wordt ingevuld. Deze markering (het blauwe vinkje) wordt weer verwijderd als je één verplicht veld weer leeg maakt.
Als een formulier geen verplichte velden heeft, zal dit dus nooit automatisch op ingevuld komen te staan. Daarom bestaat er ook de mogelijkheid om een formulier handmatig op ingevuld of niet ingevuld te zetten.

De grootte van de iconen kun je wijzigen. Klik daarvoor met de rechtermuisknop in de werkbalk; er wordt een menu geopend. Kies hoe groot je de werkbalk wil tonen.

Invulinstructie

Als je in een veld klikt, wordt linksonder de invulinstructie getoond. 

Via  kun je de invulinstructie verbergen. Je kunt ook zelf invulinstructies toevoegen. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.