Medewerker tabblad 3. Instellingen

Op dit tabblad vul je verschillende zaken in, die later in Intramed gebruikt zullen worden bij behandelseries, behandelepisodes en salariëring.

Warning

Alleen medewerkers die ingedeeld zijn in de gebruikersgroep "Praktijkhouder / Eigenaar" hebben de rechten in Intramed om medewerkers toe te voegen, uit dienst te nemen of medewerkergegevens te wijzigen.

 1. Vul de velden in de rubriek "Algemeen" in.

  Veld

  Omschrijving

  Standaard codelijst:

  Klik op en dubbelklik op de codelijst die je standaard wil gebruiken.

  Kies de codelijst van welke soort therapie de medewerker het meest uitvoert. Op elke nieuwe behandelserie / in elke nieuwe behandelepisode wordt dan die codelijst al ingevuld, maar je kunt daar weer wel van afwijken. Als je niets invult moet je bij elke behandelserie zelf een codelijst invullen.

  Tip

  Door onder in het scherm "Selecteren Codelijst" het filter "actief" aan te vinken, zie je alleen de geldige codelijsten.

  Standaard verslagleggingsrichtlijn:

  Klik op en dubbelklik op het rekeningnummer.

  Om het therapieverloop van patiënten vast te leggen aan de hand van een basisverslagleggingsrichtlijn vul je in welke basisverslagleggingsrichtlijn je standaard wil gebruiken. Per behandelepisode kun je desgewenst een andere basisverslagleggingsrichtlijn selecteren bij het aanmaken van de episode.

  Standaard formulierset:

  Je kunt de formulierset kiezen bij het toevoegen van een nieuwe behandelepisode. Je kunt ook automatisch een standaard formulierset in laten vullen. Klik daarvoor op  en kies een eigen formulierset. 

   Het veld wordt nu standaard ingevuld met de gekozen formulierset, maar je nog altijd een andere kiezen.

   Je kunt alleen zelf toegevoegde formuliersets kiezen - geen formuliersets van onze richtlijnontwikkelaars.  

  Persoonsgeg. ophalen na invoer BSN:

  Klik op en kies:

  • Ja: de GBA-gegevens (Gemeentelijke Basis Administratie) worden direct opgehaald als de medewerker bij een nieuwe patiënt als eerste het BSN invoert.
  • Nee: zo nodig kun je op tabblad "1. Algemeen" van de patiëntgegevens via "Opties" "Opvragen/verifiëren BSN".

  Warning

  Hier heb je UZI-middelen voor nodig. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.

 2. Vul de velden in de rubriek "Percentages vergoed" in.

  Veld

  Omschrijving

  Percentages berekenen over:

  Klik op en kies:

  • "Vast bedrag per behandelcode": er wordt gerekend met het bedrag, dat je in de kolom "Vergoeding" bij een verrichtingcode uit een codelijst ingevoerd hebt.
  • "Behandelprijs": er wordt gerekend met het bedrag , dat in een behandeling als behandelprijs is opgenomen.

   Dit kan een contract-prijs zijn of een praktijk-tarief.

  Percentage vergoed:

  Typ het percentage van het vaste bedrag per behandelcode / de behandelprijs in, dat aan de medewerker per behandeling vergoed wordt.

  Tip

  Het programma gebruikt deze percentages als je een vergoedingenoverzicht afdrukt voor deze medewerker.

  Percentage vergoed bij waarneming:

  Typ het percentage van het vaste bedrag per behandelcode / de behandelprijs in, dat aan de medewerker die een ander vervangt per behandeling vergoed wordt.

  Tip

  Het programma gebruikt deze percentages als je een vervangersafrekening afdrukt voor deze medewerker.

 3. Vul de velden in de rubriek "Grootboekrekeningen" in.

  Veld

  Omschrijving

  Rekening eigen vermogen:

  Klik op  en dubbelklik op het rekeningnummer. Het grootboeknummer dat je instelt wordt gebruikt bij de jaarafsluiting. 

  Tip

  Het selectiescherm "Selecteren Grootboekrekening" wordt steeds gefilterd op rekeningnummers, die bij het type rekening beschikbaar zijn. Door onder in dit scherm het filter "actief (niet geblokkeerd)" aan te vinken, zie je alleen de beschikbare grootboekrekeningen.

  D-Pay kostenrekening:

  Als je D-Pay gebruikt, klik op  en dubbelklik op het rekeningnummer.

  Tip

  Het selectiescherm "Selecteren Grootboekrekening" wordt steeds gefilterd op rekeningnummers, die bij het type rekening beschikbaar zijn. Door onder in dit scherm het filter "actief (niet geblokkeerd)" aan te vinken, zie je alleen de beschikbare grootboekrekeningen.

 4. Vul de velden in de rubriek "Kostenplaatsen voor" in.

  Veld

  Omschrijving

  Omzet uitbehandelingen:

  Klik op  en dubbelklik op de kostenplaats. De omzet van uitbehandelingen van de medewerker wordt op de gekozen kostenplaats geboekt.

  Omzet afwijkende declaratietrajecten:

  Klik op  en dubbelklik op de kostenplaats. De omzet van afwijkende declaratietrajecten wordt op de gekozen kostenplaats geboekt, als de medewerker de behandelaar op de bijbehorende behandelserie is. 

  Omzet verkopen:

  Klik op  en dubbelklik op de kostenplaats. De omzet van verkopen wordt op de gekozen kostenplaats geboekt, als de medewerker de verkoper is. 

 5. Vul de velden in de rubriek "Onlinediensten" in.
 6. Vul het veld over "Kwaliteit in Beweging" in.

  Veld

  Omschrijving

  Intramed berichten tonen:

  Klik op en kies:

  • "Dagelijks bij aanmelden": als een medewerker zich dagelijks voor het eerst aanmeldt in Intramed, worden de berichten automatisch opgehaald;

   Warning

   Als een collega de berichten heeft opgehaald voor die dag, worden de berichten niet opnieuw opgehaald als een andere medewerker zich aanmeldt. Via menu [Extra], [Berichten van Intramed], [Berichten lezen] kun je de ontvangen berichten openen.

  • "Altijd bij aanmelden": elke keer, als een medewerker zich aanmeldt in Intramed, worden de berichten automatisch opgehaald;
  • "Nooit automatisch": berichten worden nooit automatisch opgehaald; handmatig ophalen kan wel.

   Om gebruik te maken van de volgende signaleren die nu beschikbaar zijn, is een Intramed PLUS licentie nodig. Als je deze niet hebt en de optie toch aanvinkt en de gegevens opslaat, krijg je een foutmelding:

  CQ-Index gegevens synchroniseren:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je de module "CQ-index" hebt geactiveerd.

  Klik op en kies:

  • "Nooit automatisch": gegevens worden nooit automatisch verstuurd; handmatig versturen kan wel (via menu [Extra], [Fysio Prestatie Monitor]).
  • "Dagelijks bij aanmelden": als een medewerker zich dagelijks voor het eerst aanmeldt in Intramed, worden de gegevens automatisch verstuurd;
  • "Altijd bij aanmelden": elke keer als een medewerker zich aanmeldt in Intramed, worden de gegevens automatisch verstuurd;
  • "Dagelijks bij afmelden": als een medewerker zich afmeldt in Intramed, worden gegevens verstuurd. Dit gebeurd één keer per dag.
  •  "Altijd bij afmelden": elke keer als een medewerker zich afmeldt in Intramed, worden de gegevens automatisch verstuurd.

  Wanneer je kiest voor het automatisch verzenden van gegevens, zal dit op de achtergrond plaatsvinden. Bij het afmelden wordt wel een scherm getoond waarin de voortgang zichtbaar is.

  CQ-Index gegevens controle:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je de module "CQ-index" hebt geactiveerd.

  Je kunt gewaarschuwd worden als er patiënten zijn die toestemming gegeven hebben om mee te doen met de CQ-Index, maar waarbij de gegevens nog niet compleet zijn. Als je je aanmeldt in Intramed, wordt gecontroleerd of er patiënten zijn die meedoen met de CQ-Index index, maar waarvan de gegevens nog niet verstuurd kunnen worden. De volgende controles worden uitgevoerd:

  • zijn de patiëntgegevens compleet;
  • is de behandelserie afgesloten;
  • is het veld "Reden einde zorg:" ingevuld.

  Klik op  en kies "Ja" als je deze controle automatisch wil laten uitvoeren.

  Aantal dagen na laatste behandeling:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het vorige veld "Ja" hebt ingevuld.

  Als de gegevens niet compleet zijn én de laatste behandeling is langer geleden dan het aantal dagen dat je bij dit veld invult, wordt een melding gegeven bij het aanmelden in Intramed.  

  Typ het aantal dagen in.

  Deelname zorgregistratie logopedie

  Klik op  achter het veld en kies "Niet gevraagd", "Toestemming gegeven" of "Bezwaar".
  Alleen als "Toestemming gegeven" is ingevuld, kunnen gegevens van behandelingen van de medewerker worden verstuurd.

  Deelname Kwaliteit in Beweging:

  Klik op  en kies "Niet gevraagd", "Toestemming gegeven" of "Bezwaar".
  Alleen als "Toestemming gegeven" is ingevuld, kunnen gegevens van behandelingen van de medewerker worden verstuurd.

 7. Vul het veld "Signaleren:" in.

  Veld

  Omschrijving

  Velden "Signaleren:"; Online inschrijving:

  Als je de optie aanvinkt, krijg je een melding als er online inschrijvingen zijn voor deze medewerker. Dit zie je in de menubalk bij het icoon "Online inschrijvingen bekijken".

  .

  Velden "Signaleren:"; Online vragenlijst afgerond

  Als je de optie aanvinkt, krijg je een melding als online vragenlijsten zijn afgerond voor deze medewerker. Dit zie je in de menubalk bij het icoon "Online vragenlijst afgerond".

  Velden "Signaleren:"; Geen vervolgafspraak

  Vink deze optie aan als je een melding wil krijgen als de patiënt nog geen volgende afspraak heeft op de (vervolg)behandelserie. De patiëntnaam krijgt dan een attentiekleur in de agenda. Ook wordt aan de rechterkant van het scherm de melding "Geen vervolgafspraak gepland" getoond.

  Velden "Signaleren:"; Sessiejournaal niet ingevuld

  Als je deze optie aanvinkt, krijg je een melding in de agenda als je het bijbehorende sessiejournaal niet (volledig) hebt ingevuld.

 8. Bewaar de gegevens ("F5" of ).

Extra informatie

In de medewerkerlijst kun je de kolom "Deelname Kwaliteit in Beweging" toevoegen, zodat je kunt zien, welke medewerkers toestemming hebben gegeven of (nog) niet.

Tip

De kolom kun je toevoegen door de muispijl in de titel van een kolom te plaatsten, op de rechtermuisknop te klikken, en vervolgens te kiezen voor "Indeling...".