Rapport onderhanden werk GGZ

Voor de GGZ kun je met behulp van een wizard eenrapportage en export "Onderhanden werk" genereren.

Warning

Voor dit moment is dat beperkt tot de DBC's, zoals die gebruikt worden in de GGZ. Dit betekent ook dat de menu-optie die toegang verleent tot de wizard "Onderhanden werk" alleen beschikbaar is als er in de administratie een codelijst "Psychotherapie (DBC)"  actief is en je dus GGZ zorg verleent.

Onder "Onderhanden werk" worden alle DBC's verstaan, die nog niet gedeclareerd zijn.
De waarde wordt berekend op basis van de bekende zorg tot en met de berekeningsdatum. Met deze gegevens wordt de beslisboom doorlopen. Komt daar een geldig product uit, dan wordt de aan dit product gekoppelde waarde opgenomen. Komt er geen geldig product uit, dan wordt de DBC opgenomen met een nulwaarde.

Intramed ondersteunt twee berekeningswijzen: fiscaal en "clearing house".

Fiscaal

Bij de fiscale berekening tellen alle DBC's mee die nog niet gedeclareerd zijn op de aangegeven datum.

Clearing house

Bij de berekening voor een "clearing house" tellen alle DBC's mee, waarbij de rekening naar de verzekeraar gaat en bij de verzekeraar niet is aangegeven, dat de rekening nooit via clearing mag verlopen.

 1. Ga naar menu [Financieel], [Onderhanden werk].

  Als je al eerder berekeningen uitgevoerd hebt, is de keuze "Bestaande berekening weergeven" geselecteerd. In het veld "Eerdere berekening" wordt het nummer van de laatst uitgevoerde berekening voorgesteld. Je kunt ook een andere eerdere berekening selecteren. Je kunt er ook voor kiezen, om een nieuwe berekening te laten maken.
  Als er nog geen berekening is gemaakt, is de keuze "Nieuwe berekening maken" standaard geselecteerd.
 2. Klik op "Volgende".
 3. Vul de velden in.

  Veld

  Omschrijving

  Te berekenen per:

  Typ de datum in wanneer je de berekening wil uitvoeren. Standaard stelt Intramed de laatste dag van de voorgaande maand voor.

  Testberekening:

  Vink je deze optie aan, dan wordt het resultaat op het scherm (en als je wilt op papier) weergegeven, maar niet vastgelegd in de database.

  Clearing berekening:

  Vink je deze optie aan, dan wordt niet alle zorg meegenomen.  Alleen de DBC's tellen mee, waarbij de rekening naar de verzekeraar gaat en bij de verzekeraar niet is aangegeven, dat de rekening nooit via clearing mag verlopen.
  Vink je het niet aan, dan worden alle niet-gedeclareerde DBC's meegenomen bij de berekening. 

   Wanneer je ervoor kiest een testberekening uit te voeren, kun je het resultaat alleen laten afdrukken. De optie voor het exporteren van de berekening is dan niet beschikbaar. De berekening wordt pas uitgevoerd nadat je hebt aangegeven hoe je het resultaat wilt zien.

 4. Klik op "Volgende".
 5. Vul de velden in.

  Tip

  Je kunt specifieke filters instellen door gebruik te maken van filtertekens.


  Veld

  Omschrijving

  Verzekeraar:

  Klik op  en dubbelklik op de verzekeraar. Het onderhanden werk dat onder deze verzekeraar(s) vallen, worden meegenomen. Als je niets invult worden alle verzekeraars meegenomen.

  Behandelaar:

  Klik op  en dubbelklik op de medewerker uit de behandelserie van wie je het onderhanden werk wilt afdrukken  en klik op "OK". Als je niets invult worden alle medewerkers meegenomen.

 6. Klik op "Volgende".
 7. Vul de velden in.
  Je kunt ervoor kiezen om de berekening af te drukken, en/of om deze te exporteren. De opties voor het instellen van de export zijn uiteraard alleen beschikbaar als je ervoor gekozen hebt om de berekening te exporteren.
  Wanneer je ervoor kiest een testberekening uit te voeren, kun je het resultaat alleen laten afdrukken. De optie voor het exporteren van de berekening is dan niet beschikbaar.

  Veld

  Omschrijving

  De berekening afdrukken:

  Vink deze optie aan om de gegevens te printen.

  De berekening exporteren:

  Vink deze optie aan om de gegevens te exporteren.

  Te gebruiken exportontwerp:

  Kies het exportontwerp.

   Het ontwerpen van het exportontwerp vind je via menu [Systeem], [Ontwerpen], [Exports]. Als je ervoor kiest om een nieuw exportontwerp toe te voegen, kies je bij "Soort export" voor "Onderhanden werk". De exportnaam kun je zelf kiezen. Het volgnummer wordt door Intramed vastgesteld, tenzij je zelf een nummer invult. Kijk in deIntramed documentatie hoe je het exportontwerp zelf verder vorm kunt geven.

  0-bedragen tonen?

  Als je dit aanvinkt, worden ook de regels opgenomen van onderhanden werk, waar nog geen waarde voor berekend kan worden (per de datum van de berekening).
  Als je deze optie niet aanvinkt, worden de regels niet opgenomen in de export.

  Naar:

  Kies waar je de export wilt bewaren. Standaard stelt Intramed hiervoor de Export-directory voor die is vastgelegd via menu [Systeem], [Configuratie], [Programma-instellingen], tabblad "1. Gegevens". Kies een andere locatie via 

 8. Op de print verschijnen altijd alle regels. 
 9. Klik op "Voltooien".

  Warning

  is niet beschikbaar als er geen geldig export ontwerp is.
  Als er een niet bestaande directory is ingevuld, krijg je daarvan een melding. Je kunt dan die directory aan laten maken. Wil je dat niet (keuze "Nee"), dan wordt de export niet aangemaakt en blijft de wizard op de voltooienpagina staan.

 10. Tijdens het uitvoeren van de berekening wordt de voortgang in beeld gebracht. Zo zie je hoe de berekening vordert. Op de laatste bladzijde van de wizard wordt aangegeven wat er gedaan is.
 11. Klik op "Open directory" als je de locatie wilt openen waarin het export opgeslagen is.

  Als je een testberekening uitgevoerd hebt, verschijnt op de plaats van "Open directory", de knop "Nieuwe berekening".

  Hiermee keer je terug naar het tabblad waarin de instellingen voor de berekening worden opgegeven, met de eerder opgegeven waarden. Zo kun je eenvoudig de berekening definitief maken als de testberekening het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

 12. Klik op "Sluiten".

Extra informatie

Direct onder de rapporttitel zie je links achtereenvolgens het nummer van de berekening, de datum waarop de berekening is uitgevoerd, de datum per wanneer een en ander berekend is en het volgnummer van de berekening voor de datum;

Rechts in deze regel zie je het aantal detail-regels, de totale waarde op basis van de NZa-tarieven en de totale declaratiewaarde.

Daaronder zie je per DBC:

 • het regelnummer van de berekening ( kolom "ID");
 • het nummer van de patiënt;
 • de UZIVI-code van de betrokken verzekeraar;
 • het soort werk (voorlopig alleen "Behandelepisode");
 • het nummer van de behandelepisode (kolom "ID werk");
 • de begindatum;
 • de eventuele einddatum;
 • de status van de behandelepisode;
 • de productgroepcode, zoals die uit de beslisboom volgt;
 • de waarde volgens NZa en
 • de declaratiewaarde.

Totalen tot en met de pagina worden aangegeven en meegenomen naar de volgende pagina (transporttotalen). Daarnaast worden op iedere pagina de koppen van de regels herhaald, zodat duidelijk is, welke gegevens er staan.

Bij het afdrukken van het rapport wordt bij een testberekening in de kop aangegeven dat er sprake is van een "Concept". Bij het afdrukken van een rapport, waarbij in de berekening gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om alleen de zorg op te nemen die naar een clearing house gaat, wordt dit eveneens in de kop aangegeven.

Herberekening

Het is mogelijk om meerdere berekeningen te maken per dezelfde datum. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je pas op een later moment een deel van de verrichte activiteiten invoert. Het verdient echter de voorkeur om verrichte activiteiten en andere gegevens zo snel mogelijk vast te leggen, zodat er geen gegevens verloren kunnen gaan.