Patiëntgegevens tabblad 2. Financieel/Mailing

In dit scherm worden de verzekeringspolissen getoond en registreer je gegevens over mailing in. Als je een Controle Op Verzekeringsrecht (COV) uitgevoerd hebt, zijn de polissen op dit tabblad automatisch ingevuld.

 1. Vul de velden in de rubriek "Financieel" in.

  Veld

  Omschrijving

  Bankrekening:

  Typ het IBAN van de patiënt in.

  Voor 01-02-2014 moeten alle rekening nummers in Intramed worden omgezet naar IBAN. Achter het veld "Bankrekening:" is beschikbaar. Hiermee kun je in Intramed van een bestaand bankrekeningnummer (of giro-rekeningnummer) het IBAN genereren.

  1. Klik op "Maak IBAN".
  2. Intramed herkent om welke bank het gaat en haalt uit een nieuwe tabel "Banken" de benodigde gegevens op. Daarmee wordt het IBAN gegenereerd.
  3. Klik op "OK".

  Informatie over IBAN

  Om transacties tussen banken en bankrekeningen goed te laten verlopen, wordt het International Bank Account Number (IBAN) gebruikt.

  Een IBAN bestaat uit maximaal 34 tekens (cijfers en letters) en heeft een vaste lengte per land. Het IBAN verwijst naar een individuele bankrekening.

  Een Nederlands IBAN is 18 tekens lang en is als volgt opgebouwd:

  • een landcode van twee letters;
  • een controle-getal (twee cijfers);
  • een bankcode van vier letters;
  • jouw huidige bankrekeningnummer met vooraf 1 of meer nullen (afhankelijk van de lengte van het bankrekeningnummer). 

  Om zo'n lang IBAN leesbaar te houden, wordt het vaak in groepen van vier tekens geschreven. Bijvoorbeeld: NL75 INGB 0000 305578   

  Tip

  Nog meer informatie vind je op de website www.overopiban.nl

  Ten name van:

  Typ de naam van de rekeninghouder in.

  BIC:

  Het veld BIC zie je alleen, als in het veld "Bankrekening:" een IBAN ingevuld is.

  Typ de BIC van de patiënt in. Als deze BIC nog niet voorkomt, vraagt Intramed of de nieuwe BIC bewaard moet worden.

  Per 01-02-2014 mogen betalingen alleen nog maar aangeleverd worden in het zogenaamde SEPA bestandsformaat. Een automatische incasso gaat dan niet meer met ClieOp bestanden, maar met bestanden volgens SEPA richtlijnen.

  Achter het veld "Bankrekening:" is toegevoegd. Hiermee kun je bij een IBAN de BIC van de betrokken bank laten ophalen.

  1. Klik op "Maak IBAN".
  2. Klik in het veld achter "BIC:" op en kies één van de opgeslagen BIC's of typ een nieuwe BIC in.
  3. Klik op "OK"; de BIC en het IBAN wordt ingevuld.

   Je kunt ook later een BIC opvragen uit de bank-gegevens. Klik dan achter het veld "BIC:" op en kies op één van de opgeslagen BIC's.

  Informatie over BIC

  De BIC is voor eurobetalingen binnen Europa niet langer nodig. Buiten Europa blijft de BIC wel in gebruik. Om dan transacties tussen banken goed te laten verlopen, wordt deze Bank Identifier Code (BIC) gebruikt.

  Een BIC bestaat bestaat uit 8 of 11 tekens (cijfers en letters). De BIC verwijst naar een specifieke bank.
  Een BIC is als volgt opgebouwd:

  • een bankcode van vier letters;
  • een landcode van twee letters;
  • een plaatscode van twee tekens (cijfers en/of letters);
  • een filiaal- of afdelingsnummer van drie tekens (cijfers en/of letters).

  Alleen de eerste drie elementen zijn verplicht en kom je het meest tegen. Bijvoorbeeld: INGBNL2A   

  Tip

  Nog meer informatie vind je op de website www.overopiban.nl

  Nota's per e-mail:

  Dit veld is beschikbaar als je in de systeemgegevens aangegeven hebt de nota's per e-mail te willen sturen.

  Klik op  en kies voor "Ja" als je de nota's voor deze patiënt per e-mail wil versturen.

   Als gekozen is voor "Ja", wordt gecontroleerd of het veld "E-mail:" is ingevuld op tabblad "1. Algemeen" van de patiëntgegevens. Als het veld niet gevuld is, treedt een foutmelding op. Na de foutmelding wordt automatisch tabblad "1. Algemeen" geopend waar je het e-mailadres kunt invullen.

  Nooit via factoring:

  Kies voor deze optie als je de nota's niet naar een servicebureau wil sturen, ook al is in de medewerkergegevens een servicebureau voor factoring ingevuld.

 2. Vul de velden in de rubriek "Automatische incasso" in.

  Veld

  Omschrijving

  Incasso behandelingen:

  Kies deze optie als je van deze patiënt een machtiging hebt om declaraties via automatische incasso te innen.

  Incasso abonnementen:

  Kies deze optie als je van deze patiënt een machtiging hebt om abonnementnota's via automatische incasso te innen.

  Incasso verkopen:

  Kies deze optie als je van deze patiënt een machtiging hebt om verkoopnota's via automatische incasso te innen.

  Datum incassomachtiging:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je "Incasso behandelingen", "Incasso abonnementen" en/of "Incasso verkopen" aangevinkt hebt.

  Als je een machtiging hebt voor automatische incasso, kun je bij dit veld de datum invullen wanneer je de machtiging ontvangen hebt. Automatisch wordt de huidige datum ingevuld. Je kunt dit wijzigen.

  Machtigingsidentificatie:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je "Incasso behandelingen", "Incasso abonnementen" en/of "Incasso verkopen" aangevinkt hebt.

  Automatisch wordt een unieke identificatie code voor de machtiging berekend en getoond. Het nummer bestaat uit het patiëntnummer en de datum van de incassomachtiging.

  Eerste SEPA incasso:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je "Incasso behandelingen", "Incasso abonnementen" en/of "Incasso verkopen" aangevinkt hebt.

  Hier kun je instellen of het de eerste keer is dat de patiënt is geïncasseerd volgens de nieuwe Europese standaard. Standaard is "Ja" ingevuld. Via  kun je dit wijzigen. 

  Als een patiënt wordt geïncasseerd volgens de nieuwe Europese standaard, wordt bij het veld automatisch "Nee" ingevuld.
  Als de machtigingsdatum of bankrekening van de patiënt wijzigt, vervalt de machtiging, en wordt het veld op "Ja" gezet.

  Warning

  De velden "Incasso behandelingen:", "Incasso abonnementen:" en "Incasso verkopen:" hebben alleen betekenis als op tabblad "3. Incasso" van de systeemgegevens bij het veld "Gebruik incasso:", de optie "Ja" is ingevuld.

 3. In de rubriek "Polissen" in de lijst "Verzekeringspolissen:" zie je alle polissen die deze patiënt heeft.
  Van de polissen kun je ook de bijbehorende polisinformatie opvragen. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.
 4. In de rubriek "Mailing" kun je aangeven dat de patiënt toestemming gegeven heeft dat je hem brieven / e-mails mag sturen en kun je de patiënt toevoegen aan een mailgroep in de lijst "Lid van de volgende mailgroepen:". Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.
 5. Sluit het scherm ("ESC" of  ).