Printen overzicht Uitgevoerde zorgproducten

In dit rapport wordt per codelijst met zorgproducten, alle zorgproducten vermeld met daarbij het totaal aantal keer dat het zorgproduct gebruikt is met het totale declaratiebedrag.

 1. Selecteer zo nodig een al bestaande filter- en sortering-instelling (  en klik op een instelling).
 2. Stel zo nodig filters in op tabblad "1. Opties".

  Tip

  Je kunt specifieke filters instellen door gebruik te maken van filtertekens.

  Veld

  Omschrijving

  Jaar:

  Typ het jaartal in waarvan je een overzicht wil afdrukken; automatisch is het huidige jaartal ingevuld.

  Details afdrukken:

  Klik op  en kies of je de details wil afdrukken.

 3. Klik op tabblad "2. Codelijsten".
   
 4. Stel zo nodig filters in op tabblad "2. Behandelingen".

  Veld

  Omschrijving

  Lijstnr.

  Klik op en dubbelklik op de codelijst waarvan je een overzicht wil afdrukken.

  Soort presatiecodelijst:

  Klik op  en kies welke soort prestatiecodelijsten je wil afdrukken.

 5. Klik op tabblad "3. Behandelseries".
 6. Stel zo nodig filters in op tabblad "3. Behandelseries".

  Veld

  Omschrijving

  Behandelaar:

  Klik op  en dubbelklik op de medewerker uit de behandelserie van wie je de zorgproducten wil afdrukken.

  Begindatum:

  Typ de begindatum van het zorgproduct in of gebruik de kalender via . Alle behandelseries met een begindatum op, of na de geselecteerde datum worden meegenomen in het overzicht. 

   Als je alle behandelseries met zorgproducten van een bepaalde periode wil afdrukken, kun je filtertekens gebruiken. Als je bijvoorbeeld alle behandelseries wil afdrukken die zijn gestart in 2016, typ je "01-01-2016..31-12-2016" in.

  Einddatum:

  Typ de einddatum van het zorgproduct in of gebruik de kalender via ". Alle behandelseries met een einddatum op, of vóór de geselecteerde datum worden meegenomen in het overzicht.

   Als je alle behandelseries met zorgproduct van een bepaalde periode wil afdrukken, kun je filtertekens gebruiken. Als je bijvoorbeeld alle behandelseries wil afdrukken die zijn afgesloten in 2016, typ je "01-01-2016..31-12-2016" in.

  Verzekeraar Basis Patient:

  Klik op  en dubbelklik op de verzekeraar van de basis verzekering. De behandelingen die onder deze verzekeraar(s) vallen, worden meegenomen. 

  Verzekeraar AV Patient:

  Klik op  en dubbelklik op de verzekeraar van de aanvullende verzekering. De behandelingen die onder deze verzekeraar(s) vallen, worden meegenomen. 

  Soort betaler:

  Klik op  en kies of je de behandelingen met als betaler "Verzekeraar", "Patient", "Instelling" en/of "Gemeente" wil afdrukken.

  Betaler:

  Als je bij het veld "Soort Betaler:" iets hebt ingevuld, kun je hier de specifieke betaler kiezen. Klik op  en dubbelklik op de betaler.

  Zorgproduct declaratie status:

  Klik op  en kies welke status van het zorgproduct je wil afdrukken: "Ongedeclareerd", "Gedeclareerd" of "Gedeeltelijk gedeclareerd".

  Status:

  Klik op  en kies of je de behandelseries met status "Onder behandeling" of "Afgesloten" wil afdrukken.

 7. Stel zo nodig het soort uitvoer in (zie onderaan deze uitleg).
 8. Klik op "OK"; het rapport wordt afgedrukt zoals je bij de rubriek "Uitvoer" hebt ingesteld.
 9. Als je bij de rubriek "Uitvoer" hebt gekozen voor "Scherm", dan kun je zo nodig het rapport alsnog op papier printen, of opslaan als PDF (links onderin het scherm). Klik op om te printen en op om te bewaren.
 10. Sluit het scherm ("ESC" of ).

Rapportinstellingen bewaren

De ingestelde filters en sortering kun je bewaren voor als je een rapport nogmaals wilt afdrukken.

 1. Je wilt via een rapportscherm een rapport printen.
 2. Stel de gewenste filters en sortering in.
 3. Klik bovenin het scherm op .   
 4. Vul de velden in.

  Veld

  Omschrijving

  Geef een naam op waaronder u de instellingen wilt bewaren:

  Typ hier een naam in, waaronder deze rapportinstellingen moeten worden bewaard.
  Geef je een al bestaande naam op, dan wordt die instelling overschreven. Je krijgt nog wel eerst een bevestigingsvraag. 

  Het rapport toegankelijk maken voor alle gebruikers.

  Kies voor deze optie als je wilt dat alle collega's deze rapportinstellingen mogen gebruiken.

 5. Klik op "OK".

Tip

Klik op  om een bewaarde rapportinstelling uit de lijst te verwijderen.Je krijgt nog wel eerst een bevestigingsvraag.

Print en printer instellingen

Onderin een rapportscherm zie je de rubriek "Uitvoer". Hierin stel je de wijze van printen en de te gebruiken printer in.

 1. Vink in de rubriek "Uitvoer" de velden aan; voor zover van toepassing. Je kunt meerdere mogelijkheden tegelijk aanvinken.

  Optie

  Omschrijving

  Scherm

  Het rapport wordt op het beeldscherm getoond.

  Printer

  Het rapport wordt naar de standaard printer gestuurd.

  Opmaken voor printer

  Als je voor deze optie kiest, worden de opmaakmogelijkheden van de printer gebruikt. Het rapport op je beeldscherm zal meestal minder mooi zijn, omdat de lettertypes van de printer andere tekenafstanden hebben dan de schermlettertypen. Het voordeel is echter dat je vanuit het rapport op het beeldscherm alsnog kunt kiezen om het rapport naar de printer te sturen. 

  Bestand

  Het rapport wordt als bestand opgeslagen op de locatie, die je via  achter het veld kiest.

 2. In de rubriek "Informatie" zie je, op welk papierformaat voor dit rapport staat ingesteld en welke printer geselecteerd is.
 3. Kies zo nodig een andere printer: klik op "Printer".
 4. Vul de velden in de rubriek "Printer" in; voor zover van toepassing.

  Velden

  Omschrijving

  Naam:

  Selecteer zo nodig een andere printer.

  "Eigenschappen"

  Klik hierop als je bij de geselecteerde printer nog zaken als kleurendruk, papierkeuze, dubbelzijdig printen etc. wil instellen. Welke mogelijkheden je hebt, is afhankelijk van de geselecteerde printer.

  Naar bestand

  Vink dit aan als je het rapport vanuit dit scherm als bestand wilt printen.

 5. Vul de velden in de rubriek "Afdrukbereik" en "Aantal" in; voor zover van toepassing.

  Veld

  Omschrijving

  Alles

  Dit veld is standaard aangevinkt. Je kunt dit niet wijzigen.

  Aantal exemplaren:

  Typ hier het aantal exemplaren dat je wilt printen in.

  Sorteren

  Kies voor deze optie als je meerdere exemplaren wilt en de exemplaren alvast gesorteerd wilt hebben. 

 6. Klik op "OK" om de instellingen te bewaren en het scherm te sluiten.