Printen overzicht Uitgevoerde zorgproducten

Quick reference

Korte instructie  

  1. Klik op menu [Rapporten], [Statistisch], [Uitgevoerde zorgproducten...].
  2. Selecteer zo nodig een al bestaande filter- en sortering-instelling (  en klik op een instelling).
  3. Stel zo nodig filters in. 
  4. Stel zo nodig het soort uitvoer in.
  5. Klik op "OK"; het rapport wordt afgedrukt zoals je bij de rubriek "Uitvoer" hebt ingesteld.
  6. Als je bij de rubriek "Uitvoer" hebt gekozen voor "Scherm", dan kun je zo nodig het rapport alsnog op papier printen, of opslaan als PDF (links onderin het scherm). Klik op om te printen en op om te bewaren.
  7. Sluit het scherm ("ESC" of ).

Je kunt specifieke filters instellen door gebruik te maken van filtertekens.