Omzetplafonds instellen en gebruiken (GGZ)

Elk jaar krijg je voor de GGZ een omzetplafond van verzekeraars en gemeentes. Dit bedrag staat voor wat de praktijk voor dat jaar kan declareren naar die instantie. Het bedrag is gebaseerd op wat er in de voorgaande jaren is gedeclareerd door de praktijk. In Intramed kun je de omzetplafonds registreren en bewaken.

Omzetplafond registreren

Het omzetplafond kun je in de contracten registreren op tabblad "4. Omzetplafonds".

Warning

Dit tabblad is alleen zichtbaar als er een GGZ codelijst aanwezig is in je administratie.

 1. Klik op menu [Bestand], [Contracten].
 2. Dubbelklik op een contract.
 3. Ga naar tabblad "4. Omzetplafonds".
 4. Vul de velden in.

  Veld

  Omschrijving

  Jaar:

  Typ het jaartal in, waarvoor het plafond geldt.

  Plafond:

  Typ het bedrag van het plafond in.

 5. Bewaar de gegevens ("F5" of ).

Verwachte duur vastleggen

Voor het bewaken van het omzetplafond heb je de uitgevoerde activiteiten nodig, maar ook de tijd die je nog verwacht te besteden. In de behandelserie van een GGZ klacht kun je de verwachte duur registreren.   

Warning

De velden zie je alleen in een behandelserie met codelijst GGGZ (DBC's) of GBGGZ.

 1. Open een behandelserie, bijvoorbeeld via menu [Bestand], [Patiënten], dubbelklik op een patiënt, ga naar tabblad "4. Behandelepisodes" en dubbelklik op een behandelserie.
 2. Vul de velden "Verwachte duur directe tijd:", "Verwachte duur indirecte tijd:" en "Totale verwachte duur:" in.

  De velden "Verwachte duur directe tijd:" en "Verwachte duur indirecte tijd:" zijn invulvelden. In het veld "Totale verwachte duur:" worden ingevulde minuten van de vorige twee velden automatisch opgeteld. Die waarde wordt gebruikt om een schatting te maken van de behandelkosten die je via de nieuwe omzetplafondsrapportage kunt printen.
 3. Bewaar de gegevens ("F5" of ).

Omzetplafonds bewaken

Als je in de contracten een omzetplafond geregistreerd hebt en in de behandelserie de verwachte duur ingevuld hebt, kun je vervolgens grip houden op deze omzetplafonds door middel van het overzicht "Bewaking omzetplafonds".

 1. Ga daarvoor naar menu [Rapporten], [Financieel], [Bewaking omzetplafonds...].
 2. Vul op het eerste tabblad zo nodig de filtervelden in:

  Veld

  Omschrijving

  Details tonen:

  Standaard wordt "Nee" ingevuld. In het rapport zie je dan per contract de totaal gedeclareerde en verwachte kosten ten opzichte van het omzetplafond.

  Kies je voor "Ja", dan zie je in het rapport per contract een pagina met per behandelserie de totaal gedeclareerde en verwachte kosten. In een aparte tabel zie je dan de verhouding ten opzichte van het omzetplafond

  Jaar:

  Standaard wordt het lopende jaar ingevuld; je kunt dit wijzigen

 3. Op tabblad "2. Contracten" stel je in, of je de informatie over specifieke contracten en/of declaranten wilt tonen.
 4. Klik op "OK" om het rapport te printen. In de volgende afbeelding stond het filter "Details tonen:" op "Ja".

Tip

Via de lijst "Contracten" kun je het overzicht ook printen per contract. Daarvoor is onder "Printen" de optie "Bewaking omzetplafonds..." toegevoegd. 

                     
Ook kun je het rapport printen via tabblad "3. Verzekeringen/Contracten". Klik daarvoor met de rechter muisknop op een contract en kies voor "Bewaking omzetplafonds...".