Versie 9.0 build 85: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Na uitlevering van 9.0 bleek een aantal onvolkomenheden te zijn ontstaan. Zo konden UPO-bestanden niet meer geïmporteerd worden, werd de ruimte op een behandelserie verkeerd getoond en werden dagen onterecht meerdere keren herhaald op de telefoonlijst. Ook werd een verkeerde waarde ingevuld bij het ontvangen van een Jeugd GGZ bericht. Deze zaken zijn opgelost; zie de lijst "Oplossingen" voor de beschrijving.

Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om 2 nieuwe productcategorieën met bijbehorende productcodes voor de Jeugd GGZ toe te voegen. Deze codes kunnen vanaf 1 oktober gebruikt worden in het iJW-berichtenverkeer. 

Warning

Maak, voorafgaand aan het updaten, voor de zekerheid een veiligheidskopie.
Open na elke update de archieven in Intramed, zodat deze ook geconverteerd worden (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Tip

In de vorige versie "Intramed 9.0" zijn er veel nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Wil je deze bekijken? Klik hier om de e-releasenotes online te bekijken.
Of klik hier om de e-releasenotes te downloaden als zip-bestand. (Let op: als je op de link klikt, start direct het downloaden van het zip-bestand.)
                         
Klik vervolgens op je beroepsgroep en de bijbehorende nieuwe mogelijkheden worden getoond. Klik op een onderwerp dat als filmpje (met geluid) gedemonstreerd wordt.

Diverse kleinere uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie:

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Jeugd GGZ

Vanaf 1 oktober 2017 kunnen er nieuwe codes gebruikt worden in het iJW-berichtenverkeer en komen anderen te vervallen:

  • Er zijn twee nieuwe productcodes toegevoegd. Als je een nieuwe codelijst van het soort "Jeugdhulp" toevoegt, kun je voortaan bij "Productcategorie" ook kiezen voor "Jeugd-ggz" of "Landelijk ingekochte zorg". Hierin zijn de nieuwe zorgproducten verwerkt.
  • Alle landelijke productcodes onder productcategorie 52 vervallen.

Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Jeugd GGZ

In het berichtenverkeer voor de Jeugdhulp gingen 3 dingen mis:

  • Bij het ontvangen van een JW301 bericht waarin een reden wijziging was opgegeven, werd de verkeerde waarde ingevuld bij "Toegewezen product". Dit is hersteld.
  • Bij het aanmaken van een retourbericht JW302 kon het zo zijn dat er geen bericht kon worden verstuurd of de JW302 werd met de verkeerde referentie naar de gemeente gestuurd. Dit is hersteld.
  • In het scherm "Berichtenverkeer Jeugdhulp" kon alleen gefilterd, gezocht en gesorteerd worden op tabblad "1. Verzoek". Voortaan kan dat ook op de andere 3 tabbladen.

 In versie 9.0 is het berichtenverkeer voor de Jeugd GGZ toegevoegd. Hier lees je daar meer over.

Ruimte in behandelserie

Op tabblad "4. Behandelepisodes" van de patiëntgegevens wordt in de lijst "Behandelseries" de kolom "Rmt" (ruimte) getoond. Dit is het maximum aantal behandelingen op de behandelserie min het aantal gemaakte afspraken. In deze kolom werd een verkeerd getal getoond (de afspraken werden niet meegeteld). Dit is opgelost.  

 Het getal werd alleen verkeerd getoond; op de achtergrond werd wel het juiste aantal gebruikt voor berekeningen, rapportages etc.

Telefoonlijst

Als je een telefoonlijst via de agenda printte, werden dagen onterecht meerdere keren herhaald op de afdruk. Dit is opgelost. 

 Je vindt deze mogelijkheid via menu [Bestand], [Agenda], "Printen", "Telefoonlijst".  

Uw Praktijk Online (UPO)

Sinds versie 9.0 ontstond een access violation bij het importeren van het UPO-bestand. Daardoor konden nieuwe inschrijvingen niet meer toegevoegd worden in Intramed. Dit is hersteld.

Wizard "Plannen van een afspraak"

In een specifieke situatie verliep de overgang naar het volgende tabblad traag. Dit had te maken met het onterecht raadplegen van een berichtenbestand en is opgelost.

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.