Versie 9.0: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

In deze nieuwe versie van Intramed hebben we een aantal veelgevraagde wensen opgelost, die het gebruikersgemak verhogen. Zo is het vanaf nu mogelijk om de tekst van automatische e-mails zelf te wijzigen en kun je in de verslaglegging scores uit de vorige meting snel vergelijken en overnemen. Ook kun je vastleggen of de verwijzing ontvangen is en hoe de patiënt jouw praktijk gevonden heeft.  
In de agenda is het doorplannen van meerdere afspraken een stuk eenvoudiger geworden. Ook kun je voortaan in de agenda zien wat de geboortedatum van de patiënt is en of de patiënt de behandeling zelf moet betalen.
Voor de GGZ hebben we ervoor gezorgd dat je het berichtenverkeer voor de Jeugd-GGZ (JW301 t/m JW316) via Intramed kunt regelen, zodat je de berichten rondom de toewijzing door gemeenten kunt monitoren.
Ook is het voortaan mogelijk om de gegevens in Intramed nog beter te beveiligen via "tweestapsauthenticatie". Dat betekent dat je naast je Intramed gebruikersnaam en wachtwoord, een extra beveiligingscode moet invoeren bij het inloggen.

Tot slot zijn een aantal zaken opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst "Oplossingen".

Maak, voorafgaand aan het updaten, voor de zekerheid een veiligheidskopie.
Open na elke update de archieven in Intramed, zodat deze ook geconverteerd worden (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Tip

De nieuwe mogelijkheden zijn ook als e-releasenotes beschikbaar (filmpjes). Klik op je beroepsgroep en de bijbehorende nieuwe mogelijkheden worden getoond. Vervolgens klik je op een onderwerp dat als filmpje (met geluid) gedemonstreerd wordt.
                                             
Klik hier om de e-releasenotes online te bekijken.
Of klik hier om de e-releasenotes te downloaden als zip-bestand. (Let op: als je op de link klikt, start direct het downloaden van het zip-bestand.)

Algemeen:

 • De patiëntenlijst kun je sorteren op geboortedatum, zodat je de patiënt sneller kunt vinden. Meer...
 • Automatische e-mails (van bijvoorbeeld online vragenlijsten of nota's) kun je personaliseren. Meer...
 • Je kunt vastleggen of de verwijzing ontvangen is. Meer... En hoe de patiënt jouw praktijk gevonden heeft. Meer...
 • Artikelen en Handelingen de status "Niet actief" geven, waarmee je de keuzelijsten overzichtelijker maakt. Meer...
 • Je kunt het verkeerd plannen van afspraken reduceren, door de beschikbaarheid van praktijklocaties in te stellen. Meer...
 • Je kunt instellen dat een gebruikersgroep baliefacturen mag aanmaken voor patiënten van alle medewerkers. Meer...
 • Als extra beveiliging voor privacygevoelige patiëntinformatie, kun je als praktijkhouder / systeembeheerder instellen dat alle gebruikers zich via 2 stappen moeten aanmelden: hun wachtwoord en een extra beveiligingscode die door een app gegenereerd wordt. Meer...
 • Als tweestapsauthenticatie ingesteld is, moeten medewerkers via 2 stappen inloggen. Meer...

Agenda:

 • Sneller vervolgafspraken inplannen door een groep afspraken tegelijk in te plannen. Meer...
 • Betaler en geboortedatum direct zichtbaar in het detailgedeelte van de Agenda. Meer...

Verslaglegging:

 • Om nog sneller je verslaglegging te kunnen doen, kun je de velden uit de vorige meting overnemen. Maar je kunt er ook voor kiezen om de score uit de vorige meting alleen te tonen in de huidige meting. Meer... 
 • Voor de overzichtelijkheid kun je alleen de actieve verslagleggingsrichtlijnen laten tonen en de status van de richtlijnen wijzigen. Meer... Om dezelfde reden zijn de aanvullende verslagleggingsrichtlijnen ondergebracht op een nieuw tabblad in de bijbehorende basisverslagleggingsrichtlijn. Meer...
 • Kleine verbeteringen: naast alle andere type velden kun je nu ook automatisch overgenomen velden ("databasevelden") verplicht maken. Decimalen zijn voortaan zichtbaar in de behandelplantabel en je kunt in de behandelplantabel nu ook meerdere behandelrichtlijnen gebruiken. Meer...

GGZ:

 • Als je meerdere AGB-praktijkcodes hebt (maatschappen bijvoorbeeld), kun je per AGB-code een DIS export uitvoeren. Meer...
 • Jeugd GGZ: behandelingen kun je op basis van duur declareren. Dat betekent dat je op basis van je uurtarief kunt declareren. Meer...
 • Jeugd GGZ: het berichtenverkeer met gemeenten kun je monitoren (JW301 t/m JW316). Meer... En je kunt voortaan bij een betrokkene registreren dat hij ook de gezagsdrager is. Meer...

MSZ:

 • Behandelseries die afgesloten worden, worden voortaan ook gecontroleerd op "Zorgvraagindex" en de registratie van een module. Meer... 
 • In een subtraject kun je een andere primaire diagnose registreren. Meer...

Diverse kleinere uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie:

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Aanmeldingenlijst

Via menu [Bestand], [Afspraak inplannen] kun je een "Patiënt op aanmeldingenlijst plaatsen". Als die optie was aangevinkt, werd de inhoud van de velden "Verslagleggingsrichtlijn:" en "Formulierset:" niet bewaard. Dit omdat bij de eerste afspraak dit nog kan wijzigen. Deze velden hoeven in deze situatie eigenlijk niet ingevuld te worden. Daarom zijn ze in zo'n geval voortaan niet meer beschikbaar in de wizard "Plannen van een afspraak".

Achmea klinimetrie

Zilveren Kruis / Achmea heeft in haar inkoopvoorwaarden de klinimetrie export geschrapt. Daarom zijn de volgende zaken verwijderd:

 • Menuoptie [Extra], [Achmea klinimetrie]
 • Veld "Klinimetrie:" op tabblad "3. Bijzonderheden" van de patiëntgegevens
 • Veld "Klinimetrie: bij deelname 'Niet gevraagd:' op tabblad "8. Koppelingen/exports" van de systeemgegevens.

Behandelepisode - tabblad "1. Verslaglegging"

Op dit tabblad is de knop "Schermen" toegevoegd. "Overzicht commentaar" en "Overzicht sessiejournaals" die eerst onder "Opties" te vinden waren, zijn verplaatst naar "Schermen".

Codelijst op basis van duur

In Intramed 8.9.5 is het mogelijk gemaakt om voor de JeugdGGZ een percentage van het declaratiebedrag te declareren naar de gemeente. Daarvoor was het veld "Verreken percentage" beschikbaar gesteld in de declaratiemomenten. Met de nieuwe mogelijkheid voor de JeugdGGZ die in deze versie is opgeleverd, is dit veld overbodig geworden.

Daarom is het veld "Verreken percentage" voortaan niet meer beschikbaar voor codelijsten die gebaseerd zijn op "Duur".

 Het veld is nog wel beschikbaar voor codelijsten gebaseerd op "Aantal" voor de jeugdhulp GBGGZ.

CQ-index

Het afsluiten van een behandelserie en het registreren van een "Reden einde zorg" is niet nodig voor het versturen van de CQ-Index naar patiënten met een chronische klacht. Het controleren van die gegevens is dus ook niet nodig. Voortaan worden bij die groep patiënten alleen nog de patiëntgegevens gecontroleerd bij het versturen van de CQ-Index.

Gebruikersgroepen

De opties "Gemeentecodes" en MSZ "Modules" zijn toegevoegd aan de gebruikersgroepen. Hiermee kun je de menuopties [Systeem], [Tabellen], [GGZ], [Gemeentecodes] en [Systeem], [Tabellen], [Medisch specialistische zorg], [Modules] verbergen voor gebruikers.

 Je vindt deze opties via menu [Systeem], [Organisatie], [Groepen], dubbelklik op een gebruikersgroep, tabblad "2. Acties", "Systeembeheer", "Tabellen". Hierin vind je "Gemeentecodes" en voor de MSZ klik je een niveau verder naar "Medisch specialistische zorg" waarin je "Modules" vindt.

Nieuwe administratie

Bij het aanmaken van een nieuwe administratie werd het "Boekjaar:" automatisch met het huidige jaartal ingevuld. Voortaan wordt ook het veld "Boeken mogelijk vanaf:" op tabblad "4. Financieel" van de systeemgegevens ingevuld met 01-01 van het huidige jaar.

Online vragenlijsten

Het verzenden van e-mails voor ingeplande vragenlijsten kon veel tijd kosten en er kon uiteindelijk een "Btrieve 84" foutmelding optreden. Het volgende is aangepast om dit te verhelpen:

 • Één van de oorzaken was, dat er geen e-mailadres was ingevuld bij de patiënt. Daarom krijg je voortaan een melding als je het veld "E-mailadres:" leeg maakt op tabblad "1. Algemeen" van de patiëntgegevens, de gegevens vervolgens bewaart én als de patiënt aangeboden, afgeronde of ingeplande online vragenlijsten heeft:
 • Hoofdprocessen worden niet meer geblokkeerd als de online vragenlijsten verstuurd worden. Dat betekent dat je gewoon door kunt werken als de e-mails op de achtergrond verstuurd worden.

 Eventuele generieke fouten bij het versturen van de e-mails worden nog steeds getoond bij het openen of sluiten van Intramed.  

 • Als een online vragenlijst geaccepteerd was door de therapeut, werd dit automatisch via e-mail aan de patiënt gemeld. Hiermee werden wel veel e-mailberichten naar de patiënt gestuurd, wat verwarrend werkte. Daarom wordt voortaan geen automatisch bericht meer verstuurd wanneer de therapeut op "Accepteren" klikt in een online verstuurde vragenlijst.

ParaBench

Meetinstrumenten die eenmalig afgenomen worden (zoals de Globaal Ervaren Effect (GEE)), werden niet geëxporteerd naar ParaBench. Alleen meetinstrumenten met minimaal 2 metingen werden meegenomen in de export. Voortaan kunnen ook meetinstrumenten die eenmalig afgenomen worden geëxporteerd worden; Intramed stelt dit voor je in. Deze instelling kun je zelf niet wijzigen.

 Via menu [Systeem], [Tabellen], [Meetinstrumenten] kun je zien, welke meetinstrumenten ingesteld zijn als "Éénmalig afnemen volstaat". Je voegt daarvoor de gelijknamige kolom toe aan dit lijstscherm (rechtermuisknop in een kolomtitel, "Indeling...").

Verrekend declaratiebedrag

Op het rapport "Verzamelstaat" wordt het veld "Bedrag" of "Totaalbedrag" getoond. Maar er werd geen rekening gehouden met een ingesteld verreken percentage uit het declaratietraject. Voortaan wordt hiermee wel rekening gehouden en wordt het "Bedrag" of "Totaalbedrag" hierop aangepast op het rapport.

Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Archieven

Sinds 8.9 kon een foutmelding optreden als je de archieven benaderde. Daardoor konden de archieven niet geconverteerd worden naar de nieuwe versie. Dit is opgelost.

D-Pay

In sommige gevallen werden de voorletters van de patiënt dubbel op de D-Pay factuur geprint. Dit is opgelost.

Declaratie JeugdGGZ

Een jeugdhulp declaratie (JW303 XML) kon afgewezen worden met als reden "Afzender niet bekend bij VECOZO". Dit is opgelost door voortaan de verzenderrol uit de AGB-code van de medewerker te bepalen.

Diagnosecode

In de meeste diagnosecodelijsten (m.u.v. GGZ) mag er geen letter of leesteken in de verwijs- of paramedische diagnosecode voorkomen. Als die er toch in voorkwam, toonde Intramed geen foutmelding. Dat had als gevolg dat de diagnosecode bewaard werd, maar de behandelingen vervolgens niet gedeclareerd konden worden. De declaratie werd geblokkeerd omdat de diagnosecode niet door controle kwam.

Voortaan wordt een foutmelding getoond, als je een letter of leesteken typt in de verwijs- of paramedische diagnosecodes bij een diagnosecodelijst waarbij dat niet toegestaan is.

Document samenstellen uit afzonderlijke afbeeldingen

Op het tabblad "Documenten" (bijvoorbeeld bij de patiëntgegevens), kun je meerdere afbeeldingen samenvoegen tot één bestand via , "Document samenstellen uit afzonderlijke afbeeldingen". Als je dubbelklikte op een samengesteld document, werd op tabblad "2. Documenteigenschappen" de "Datum:" niet bewaard als je deze gewijzigd had. Dit is hersteld.

E-mail - interne e-mailclient

Als je in de interne e-mailclient gebruik maakt van diakritische tekens (É ó ä Ü), werden die tekens niet correct getoond aan de ontvanger ( ¢ Ž ™ " š). Dit is opgelost.

Export Patiënten/Behandelingen

Het uitvoeren van de export kon erg lang duren als je het datumfilter had ingevuld. Dit is opgelost.

 Je vindt deze export via menu [Rapporten], [Exports], [Export patiënten/behandelingen...].

GGZ

In GGZ behandelseries kon je de "Behandelaar:" wijzigen, maar op de achtergrond werd automatisch weer de behandelaar uit de behandelepisode (met status "Open") ingevuld.

Voortaan wordt de behandelaar uit de behandelepisode alleen nog overgenomen in de behandelserie, als het veld in de behandelserie niet ingevuld kan worden. Bij de GGGZ kan de behandelaar wel ingevuld worden in de behandelserie, dus in die situatie wordt de behandelaar niet meer overgenomen uit de behandelepisode.

Huiswerkoefeningen.nl (HWO)

Bij het openen van een behandelepisode was het HWO-icoon inactief. Pas na het openen van het formulier "Behandelepisode" in de boomstructuur was het icoon beschikbaar. Voortaan is het icoon direct beschikbaar na het openen van de behandelepisode, maar alleen als je gebruik maakt van HWO.

Ook is het icoon van HWO gewijzigd in het nieuwe icoon van HWO.

ICD-10 diagnosecodes

De menuoptie [Systeem], [Tabellen], [Medische specialistische zorg], [Diagnoses ICD-10] was onterecht beschikbaar. Daardoor was de optie ook beschikbaar in de gebruikersgroepen. De menuoptie is verwijderd en is ook niet meer beschikbaar in de gebruikersgroepen. 

Interne audit

Bij het auditeren van een behandelepisode, konden onterecht de meldingen "Behandelepisode-auditveld is gewijzigd. Bewaren?", "Behandelepisode-auditveld is gewijzigd door andere gebruiker" en "Behandelepisode-auditveld komt al voor met..." optreden. Dit is opgelost.

LDK-export

 • Tijdens de LDK-export kon in sommige gevallen onterecht de foutmelding "Voldoet niet aan XSD" optreden. Dit is opgelost.
 • Ook kon de LDK-export heel traag verlopen. Dit is verbeterd.

Managementrapporten

Het aantal behandelingen per medewerker werd niet altijd correct berekend in een managementrapport. Dat kwam voor als een tweede behandelserie niet gemarkeerd was als "Vervolg van" de eerste behandelserie.

Voortaan worden alle behandelseries die bij een behandelepisode (klacht) horen, meegeteld in de berekening voor het aantal behandelingen.

 Als je ParaBench gebruikt, wordt niet elke behandelserie als aparte klacht meegeteld. Voortaan wordt elke behandelepisode (waaronder meerdere behandelseries kunnen vallen), beschouwd als aparte klacht.

MSZ

Bij het toevoegen van een behandelserie voor de revalidatiezorg, wordt de codelijst en zorgprofielklasse uit de behandelepisode overgenomen. Maar sinds de laatste versie van Intramed werd het veld "Zorgprofielklasse:" niet meer automatisch ingevuld. Dit is hersteld.

Bij het toevoegen van een MSZ behandelserie kon een foutmelding optreden, als de behandelepisode nog niet ingevuld was. Dit is opgelost.

Online vragenlijsten

Als je tijdens het toevoegen van een nieuwe behandelepisode een formulierset had gekozen waarin vragenlijsten én testverslagen zaten, werden ook de testverslagen online naar de patiënt gestuurd. Natuurlijk alleen als je had aangegeven dat je vragenlijsten online wil versturen. Testverslagen meesturen is niet nodig en dit is hersteld: voortaan worden weer uitsluitend de vragenlijsten naar de patiënt gestuurd.

Rapport "Uitgevoerde zorgproducten"

Dit rapport werd ook voor de codelijsten MSZ en Jeugd GGGZ gebruikt, maar daar is dit rapport niet voor bedoeld. Daardoor duurde het printen van het rapport lang en werd vervolgens een leeg rapport getoond.

Voortaan worden de codelijsten "MSZ" en "Jeugdhulp GGGZ" automatisch uitgesloten bij dit rapport.

 Je vindt dit rapport via menu [Rapporten], [Statistisch], [Uitgevoerde zorgproducten...].

Rapport "Bewaking omzetplafonds"

Op het rapport "Bewaking omzetplafonds" kon de kolom "Verwacht GGGZ" een verkeerd bedrag worden weergeven. Dit is hersteld.

 Je vindt dit rapport via menu [Rapporten], [Financieel], [Bewaking omzetplafonds...].

Rapport "Nog te declareren"

Het rapport "Nog te declareren" toonde altijd het totaalbedrag van het abonnement; ook bij abonnementen met betalingstermijnen. Voortaan wordt het juiste, nog te factureren bedrag getoond bij abonnementen met betalingstermijnen.

 Je vindt dit rapport via menu [Rapporten], [Financieel], [Nog te declareren...].

Schermen vallen buiten beeld

Als je op meerdere beeldschermen werkt, werden sommige schermen (zoals "Niet gedeclareerde zaken") buiten beeld getoond. Je moest dan horizontaal scrollen om het scherm te zien. Dit is opgelost.

Sterkte van wachtwoord

Op tabblad "a. Account" van de systeemgegevens kun je instellen dat een gebruikersaccount uitgeschakeld moet worden na een bepaald aantal dagen. Als de gebruiker binnen het ingestelde aantal dagen niet minimaal een keer heeft ingelogd, wordt zijn account uitgeschakeld. Als je het veld "Uitschakelen na (dagen):" invulde, kon het echter zo zijn, dat direct alle gebruikersaccounts geblokkeerd werden. Dit is opgelost.

Twinfield

In sommige gevallen werd bij het doorgeven van boekingen aan Twinfield een onafgerond btw bedrag doorgegeven. Voortaan worden deze bedragen afgerond op 2 cijfers achter de komma.

Verslaglegging - behandelplanonderdeel

Als je een behandelplanonderdeel wijzigde, kon onterecht de foutmelding "Behandelplanonderdeel... is gewijzigd door andere gebruiker" optreden. Dit is opgelost.

Verslaglegging - historie knop

Als je de knop "Historie" boven een veld aanklikte, duurde het in sommige gevallen lang voordat de gegevens getoond werden. Dit is opgelost.

Verslagleggingsrichtlijn exporteren / importeren

Bij het exporteren van een verslagleggingsrichtlijn waarin veel grote briefontwerpen gekoppeld waren, kon een foutmelding optreden. Dit is hersteld.

Wizard "Onderhanden werk"

Tijdens het doorlopen van de GGZ beslisboom in de wizard, kon een access violation optreden. Dit is opgelost.

 Je vindt de wizard via menu [Financieel], [Onderhanden werk].

ZorgMail

In sommige gevallen leek een bericht naar ZorgMail verstuurd te zijn, maar in realiteit was op de achtergrond een foutmelding opgetreden waardoor de e-mail niet verzonden kon worden. Voortaan wordt zo'n foutmelding getoond in Intramed.

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.