Contract toevoegen

Als je tariefafspraken hebt met een of meerdere verzekeraars / gemeenten, kun je die contracttarieven vastleggen in een contract.

Tip

In het volgende voorbeeld wordt een contract toegevoegd bij de verzekeraargegevens. Je kunt ook via menu [Bestand], [Contracten] een contract toevoegen.

  1. Klik op menu [Bestand], [Verzekeraars] en dubbelklik op de verzekeraar / gemeente. 
  2. Klik op tabblad "3. Verzekeringen/Contracten".
  3. Klik in de lijst "Contracten".
  4. Klik op .
  5. Vul de velden in. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.
  6. Bewaar de gegevens ("F5" of  ).
  7. Sluit het scherm ("ESC" of  ).