Codelijst wijzigen

Je kunt een codelijst wijzigen.

  1. Klik op menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten].

    Dit scherm bestaat uit twee lijsten: de bovenste lijst "Codelijsten:" en daaronder de gekoppelde lijst "Verrichtingcodes:".
  2. Dubbelklik op de codelijst die je wil wijzigen.
  3. Wijzig zo nodig ook de overige tabbladen. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.
  4. Bewaar de gegevens ("F5" of  ).
  5. Sluit het scherm ("ESC" of  ).

Warning

Je kunt een codelijst hernummeren; bijvoorbeeld om een andere codelijst op een logische plaats in de lijst te krijgen. Het is niet mogelijk om de codelijst te hernummeren, als er in de codelijst verrichtingen voorkomen waarin het veld "Vervolgcode:" is gevuld. Hernummeren van die verrichtingcode is dan ook niet meer mogelijk.