Contract tabblad 1. Algemeen

In dit scherm registreer je algemene gegevens over het contract en welke medewerkers gekoppeld zijn aan het contract voor welke codelijst.

 1. Vul de velden in de rubriek "Algemeen" in.

  Veld

  Omschrijving

  Contractnr.:

  Dit nummer wordt automatisch aangemaakt als je het contract bewaart. Je kunt dit niet wijzigen.

  Actief:

  Klik op  en kies of het contract actief is.

  Declarant:

  Klik op  en dubbelklik op medewerker die het contract met de verzekeraar heeft afgesloten. 

  Contracttarieven bij patiëntnota's:

  Klik op  en kies of bij de patiëntnota's ook gerekend moet worden met de contracttarieven.
  Bij "Nee" worden de praktijktarieven gebruikt uit menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten]. 

  Overschrijding vergoeding naar verzekeraar:

    Dit veld gebruik je voor alle klachten, behalve voor behandelseries fysiotherapie of oefentherapie meteen chronische klacht met indicatiecode 8.

  Geef hier aan hoe Intramed moet omgaan met zittingen die niet (volledig) door de verzekeraar vergoed worden. Het gaat hierbij om behandelingen die het aantal ingevuld bij "Max aantal vergoed:" of "Max bedrag vergoed:" in de behandelserie overschrijden.

  Klik op  en kies:  

  • Nee: voor de behandelingen die het maximum aantal en/of bedrag overschrijden, wordt een patiëntnota gemaakt in Intramed.
  • Alleen bij AV-verzekerden: er wordt alleen een patiëntnota gemaakt in Intramed voor patiënten die geen aanvullende verzekering hebben bij deze verzekeraar.
  • Ja: alle declaraties worden naar de verzekeraar gestuurd en zo nodig sturen zij de nota door naar de patiënt.

  Eerste n chronisch naar verzekeraar:

    Deze instelling is alleen van toepassing bij behandelseries fysiotherapie of oefentherapie met indicatiecode "8- Chronische indicatie Volw eerste n uit AV".

  Klik op  en kies"

  • "Nee": de eerste 20 behandelingen van een chronische klacht worden gedeclareerd naar de patiënt.
  • "Alleen bij aanvullend verzekerden": de eerste 20 behandelingen van een chronische klacht worden gedeclareerd naar de verzekeraar wanneer er een aanvullende polis actief is bij de patiënt.
  • "Ja": de eerste 20 behandelingen van een chronische klacht worden gedeclareerd naar de verzekeraar wanneer er een basis en/of aanvullende polis actief is bij de patiënt. 

   Stel, een patiënt heeft een chronische klacht en in het contract van zijn verzekeraar is "Ja" ingesteld bij het veld "Eerste n chronisch naar verzekeraar:". Als de patiënt alleen een basisverzekering heeft, zijn er 2 opties als de eerste 20 behandelingen gedeclareerd worden:
                        
  1. De verzekeraar neemt het debiteurenrisico over. De verzekeraar stuurt dan zelf een patiëntnota. Je hoeft niets meer te doen.
  2. De verzekeraar neemt het debiteurenrisico niet over en keurt de declaratie dus af. Je moet de declaratie dan crediteren in
  Intramed. Vervolgens stel je in de behandelserie in dat de "Betaler:" de "Patiënt" is. Als je vervolgens de nota's gaat opbouwen, wordt de nota voor de eerste 20 behandelingen aangemaakt.

 2. Vul de velden in de rubriek "Afwijkend declareren" in.

  Veld

  Omschrijving

  Declaratiemethode:

   De standaard declaratiemethode stel je in op tabblad "1. Algemeen" van de verzekeraar.

  In elk contract met een verzekeraar kun je een afwijkende declaratiemethode instellen. Daardoor is het mogelijk, door het invoeren van verschillende contracten voor dezelfde codelijst, toch met die codelijst op verschillende manieren te declareren. Klik op  en kies hoe je de declaraties naar de verzekeraar wil versturen.  

  Decl. Online dienst:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld "Declaratiemethode:" hebt gekozen voor "Online".

  Klik op  en dubbelklik op de online dienst die je wil gebruiken voor de online declaratie.

  Declareren als:

  Klik op  en kies op welke manier gedeclareerd moet worden:  

  • Standaard: de praktijkgegevens en de bijbehorende AGB-code worden meegestuurd in de declaratie.
  • Praktijk: de velden "Uitbetalen aan" en "Afwijkende AGB-code" zijn beschikbaar. Je kunt dus per praktijk of per declarant uitbetaald krijgen, eventueel onder een afwijkende AGB-code.
  • Instelling: kies voor deze optie als je als "Instelling" wil declareren. In het veld "Afwijkende AGB-code" kun je eventueel een afwijkende AGB-code intypen.

  Uitbetalen aan:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld "Declareren als:" hebt gekozen voor "Praktijk".

  Klik op  en kies of er uitbetaald moet worden aan de praktijk, of aan de declarant (de medewerker ingevuld bij het veld "Declarant:" in de rubriek "Algemeen").

  Afwijkende AGB-code:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld "Declareren als: " hebt gekozen voor "Praktijk" of "Instelling".

  Typ eventueel een afwijkende AGB-code in die meegestuurd moet worden met de declaratie. Als je niets invult wordt de AGB-code uit de praktijkgegevens meegestuurd.

 3. Klik in de rubriek "Deelnemers en Codelijsen" in de lijst "Deelnemers:" in een lege regel.
 4. Als je in een lijst in de rubriek "Deelnemers en Codelijsten" klikt, wordt het scherm "Bevestig" geopend.
 5. Klik op "Ja".
 6. Vul de subtabbladen in de rubriek "Verzekeraars, Deelnemers en Codelijsten" in.

  Veld

  Omschrijving

  a. Verzekeraars:

  Op dit subtabblad stel je in voor welke verzekeraars dit contract geldt. Klik daarvoor in de lijst en op .

  Dubbelklik vervolgens op de verzekeraar.
  Als er een GGZ-codelijst in de administratie voorkomt en de verzekeraar hoort bij een concern, dan krijg je de vraag om alle verzekeraars van dat concern toe te voegen aan de lijst.

  Als je kiest voor "Nee", wordt alleen de geselecteerde verzekeraar toegevoegd. Je kunt er dan voor kiezen om meerdere verzekeraars toe te voegen. Klik daarvoor in de lijst bij "a. Verzekeraars" en klik op  om een nieuwe regel toe te voegen. Klik vervolgens weer op  en dubbelklik op de verzekeraar. Bewaar de gegevens ("F5" of  ).

   Je kunt alleen meerdere verzekeraars selecteren die tot hetzelfde concern behoren!

   Er worden alleen verzekeraars toegevoegd die in de administratie voorkomen. 

  b. Deelnemers:

  Op dit subtabblad voeg je de therapeuten toe die mogen declareren met deze tarieven. Klik daarvoor in de lijst en op .

  Dubbelklik op een medewerker. 
  Klik op  als je meerdere deelnemers wil toevoegen. Klik vervolgens weer op  en dubbelklik op de medewerker. Bewaar de gegevens ("F5" of  ). 

  c. Codelijsten:

  Op dit subtabblad voeg je de de codelijst(en) toe waarvoor tariefafspraken zijn gemaakt. Klik daarvoor in de lijst en op .

  Dubbelklik op de codelijst.
  Klik op  als je meerdere codelijsten wil toevoegen. Klik vervolgens weer op  en dubbelklik op de codelijst. Bewaar de gegevens ("F5" of  ). 

  Vink de optie "Alternatieve declaratiecode:" aan, als je de alternatieve declaratiecode (die in de verrichtingcode is ingesteld) wil gebruiken bij het declareren. Dit kunt je per codelijst in het contract vastleggen.

 7. Bewaar de gegevens ("F5" of  ).
 8. Sluit het scherm ("ESC" of  ).