Verrichtingcode toevoegen of wijzigen

Bij elke codelijst kun je verrichtingscodes (behandelcodes) toevoegen met de bijbehorende tarieven. De tarieven die hier zijn ingevuld worden gebruikt in declaraties naar patiënten (bijvoorbeeld als de patiënt niet volledig verzekerd is).

Tip

De tarieven die gedeclareerd worden naar een verzekeraar leg je vast in de contracten. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.

 1. Ga naar menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten].

  het scherm bestaat uit twee lijsten: "Codelijsten:" en "Verrichtingcodes:".
 2. Klik in de (bovenste) lijst "Codelijsten:" op de codelijst waarbij je een verrichtingcode wil toevoegen of wijzigen.
 3. Klik in de (onderste) lijst "Verrichtingcodes:" om een verrichtingcode toe te voegen of op de verrichtingcode die je wilt wijzigen.
 4. Klik op het icoon  als je de code wilt wijzigen, of klik op  om een nieuwe verrichtingcode toe te voegen.
 5. Vul de velden in.

  Veld

  Omschrijving

  Codelijst:

  Hier wordt automatisch de codelijst ingevuld waar je de verrichtingcode aan toevoegt. Je kunt dit niet wijzigen.

  Nummer:

  Typ het nummer (declaratiecode) van de verrichtingcode in. Dit zijn maximaal 4 cijfers.

   Als je deze verrichtingscode met een andere declaratiecode wil declareren (bijvoorbeeld "F1000"), typ je die code in bij het veld "Declaratiecode:".

  Actief:

  Klik op  en kies voor "Nee" als de verrichtingcode niet meer gebruikt mag worden.

  Declaratiecode:

  Typ zo nodig een declaratiecode in. Dit is een andere code dan bij het veld "Nummer:".

  Afwijkende declaratiecode:

  Dit veld is alleen zichtbaar als je in de codelijst hebt aangegeven dat je gebruik wil maken van afwijkende declaratiecodes met een afwijkende declaratiestandaard. (Voornamelijk van toepassing bij instellingen.)

  Typ zo nodig een afwijkend nummer in. Dit nummer wordt gebruikt wanneer deze prestatie wordt gedeclareerd. Als hier niets is ingevuld wordt het nummer dat is ingevuld bij het veld "Nummer:" gebruikt als code bij de declaratie.

  Omschrijving:

  Typ een omschrijving van de verrichtingcode in.

  Eenmalig consult:

  Klik op  en kies voor "Ja" als het een eenmalig consult is (bijvoorbeeld een intake), of voor "Nee" als de code vaker gebruikt kan worden bij één patiënt (bijvoorbeeld een afspraak aan huis). 

  Vervolgcode:

  Dit veld is alleen beschikbaar als je bij het veld "Eenmalig consult:" hebt gekozen voor "Ja".

  Klik zo nodig op  en dubbelklik op de vervolgcode die gebruikt moet worden.

  Tip

  Bij het toevoegen van een vervolgbehandeling, wordt automatisch deze code ingevuld. 

  Warning

  Je kunt een verrichtingcode hernummeren; bijvoorbeeld om een andere code op een logische plaats in de lijst te krijgen. Het is niet mogelijk om de verrichtingcode te hernummeren, als het veld "Vervolgcode:" is gevuld. Hernummeren van de codelijst is dan ook niet meer mogelijk.

  Als extra code toegestaan:

  Klik op  en kies voor "Ja" als je de verrichtingcode ook wil kunnen toevoegen als er al één of meerdere codes zijn toegevoegd in de behandeling. 

  In behandelingen is het mogelijk om meerdere codes te selecteren. Zo kun je bijvoorbeeld in één behandeling een intake doen in combinatie met een eerste behandeling. Je moet dan dus twee codes selecteren in de behandeling.

  Kleur in de agenda:

  Klik zo nodig op  en kies een kleur. Als je een behandeling met deze verrichtingcode toevoegt, krijgt de regel in de agenda deze kleur.   

  Tip

  Je kunt ook zelf een kleur instellen. Kies dan bij dit veld voor "Overige", en ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

 6. Klik in een vak in de rubriek "Prijzen:".
 7. Klik op "Ja".
 8. Klik op  om een nieuwe regel toe te voegen.
 9. Vul de velden in de rubriek "Prijzen:" in.

  Veld

  Omschrijving

  Vanaf datum:

  Typ de datum in vanaf wanneer het tarief ingaat of gebruik de kalender via .

  Prijs:

  Klik in het vak, en typ het tarief van de verrichtingcode in.

  Per eenheid:

  Klik zo nodig in het vak en op . Klik op "Zitting" als het tarief geldt per zitting, of op "Uur" als het tarief per uur geldt. 

  Duur:

  Klik in het vak, en typ de duur van de verrichtingcode in (in minuten). 

  Zittingen:  

  Klik in het vak en typ in hoe vaak de verrichtingcode meetelt voor het budget. Alleen bij een prestatiecode wordt automatisch de waarde "1,00" ingevuld. Dat houdt in dat er voor iedere behandeling met deze code één zitting van het budget gebruikt wordt.

  Locatie:

  Klik in het vak en klik op . Kies waar de verrichtingcode uitgevoerd wordt: op de "Praktijk", aan "Huis" of in een "Tehuis".

  Toeslag:

  Klik zo nodig in het vak en op . Kies voor "Ja" als deze verrichtingcode een toeslagcode is. 

  Vergoeding:

  Als een medewerker een vast bedrag per behandelcode krijgt, kun je dat hier intypen. 

  Tip

  Ook voor een vervanger kun je hier de vergoeding per verrichtingcode instellen. Via de rapporten "Vervangers afrekening" en "Vergoedingen overzicht" kunnen de totalen afgedrukt worden.

  Groepsbehandeling:

  Klik in het vak en klik op . Kies voor "Ja" als het een groepsbehandeling is.  

  Incl./excl. btw

  Dit veld geeft aan of de prijzen in- of exclusief btw zijn. Dit hangt af van wat daarover bij de codelijst is ingevuld; je kunt dit hier niet wijzigen.  

 10. Bewaar de gegevens ("F5" of  ).
 11. Sluit het scherm ("ESC" of  );
  je keert terug naar het scherm "Codelijsten".
  De verrichtingcode kan nu gebruikt worden in een behandeling.
 12. Voeg zo nodig nog meer verrichtingcodes toe, of sluit het scherm ("ESC" of ).