Contract tabblad 4. Omzetplafonds

Elk jaar krijgt de GGZ een omzetplafond van verzekeraars en gemeentes. Het bedrag staat voor wat de praktijk voor dat jaar kan declareren naar die instantie en is gebaseerd op wat er in de voorgaande jaren is gedeclareerd door de praktijk. Op dit tabblad kun je het omzetplafond registreren wat voor dit contract geldt.

Warning

Dit tabblad is alleen zichtbaar als er een GGZ codelijst aanwezig is in de administratie.

 1. Vul de velden in.

  Veld

  Omschrijving

  Jaar:

  Typ het jaartal in, waarvoor het plafond geldt.

  Plafond:

  Typ het bedrag van het plafond in.

 2. Bewaar de gegevens ("F5" of  ).
 3. Sluit het scherm ("ESC" of  ).

Je kunt grip houden op deze budgetplafonds via het "Bewaking omzetplafonds". Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.