Contract tabblad 3. Percentages

In dit scherm kunnen de afwijkende vergoedingspercentages voor de GGZ en MSZ worden toegevoegd.

Tip

Op dit tabblad kun je een percentage dat een verzekeraar / gemeente vergoedt van de DBC-tarieven in het contract vastleggen. Dit percentage wordt alleen gebruikt voor de declaratiemomenten, waarvoor geen afwijkende tarieven in de codelijst zijn vastgelegd. Hierdoor hoeft niet voor elk declaratiemoment/product de bedragen in de contracten worden vastgelegd. Alleen die prijzen die van het standaard percentage afwijken moeten ingevoerd worden.

  Tip

  Je kunt ook via menu [Bestand], [Verzekeraar], tabblad "3. Verzekeringen/Contracten" een contract toevoegen en wijzigen.

  1. Vul de velden in; voor zover van toepassing.

   Veld

   Omschrijving

   Vanaf datum:

   Typ de ingangsdatum van het nieuwe percentage in of gebruik de kalender via .

   T/m datum:

   Hier wordt de einddatum automatisch ingevuld wanneer je weer een nieuwe vanaf datum instelt; je kunt dit niet wijzigen.

   Percentage:

   Typ het percentage in dat door de verzekeraar / gemeente vergoed wordt.

  2. Bewaar de gegevens ("F5" of  ).
  3. Sluit het scherm ("ESC" of  ).

   .