Contract tabblad 2. Tarieven

Wanneer je op tabblad "1. Algemeen" een codelijst of meerdere codelijsten hebt toegevoegd, worden op tabblad "2. Tarieven" automatisch de bijbehorende prestatiecodes toegevoegd. Bij deze prestatiecodes moet je de contracttarieven toevoegen.

 1. Het tabblad "2. Tarieven" van een contract kan 2 subtabbladen hebben: "a. Behandelcodes" en "b. Producten".

  Alleen als het contract standaard codelijsten én codelijsten met zorgproducten bevat zijn allebei deze tabbladen zichtbaar. Komt er maar 1 soort codelijst voor, dan zie je geen tabbladen, maar staat de informatie over behandelcodes of producten direct op het tabblad "2. Tarieven". Bijvoorbeeld bij de codelijsten "Generalistische Basis GGZ" en "Gespecialiseerde GGZ".
 2. In de codelijst is per behandelcode een tarief van de verzekeraar vastgelegd. Op tabblad "a. Behandelcodes" kun je afwijkende tarieven per behandelcode invoeren.
 3. In de codelijst is per Zorgproduct - declaratiemoment een tarief van de verzekeraar vastgelegd. Op tabblad "b. Zorgproducten" kun je afwijkende tarieven per product per declaratiemoment instellen.

  Je kunt alleen voor de al in de codelijsten vastgelegde declaratiemomenten een afwijkend tarief instellen. Er kunnen hier geen declaratiemomenten worden toegevoegd of verwijderd. Als er voor bepaalde verzekeraars / gemeenten andere declaratiemomenten gelden, zal daarvoor een product aan de codelijst toegevoegd moeten worden.
  In een contract met een gemeente kan bij de zorgproducten het verrekend percentage nog worden aangepast. Daarvoor voer je in de rubriek "Afwijkend tarief" een ander percentage in. Dit geldt alleen voor dit contract. Het percentage bij de codelijst blijft ongewijzigd.
   Voer na invoeren van een afwijkend percentage wel een prijswijziging uit via menu [Systeem], [Prijs- en btw-wijziging doorvoeren...]!

 4. In allebei de tabbladen is de bovenste lijst is gekoppeld aan de onderste lijst. Als je in de bovenste lijst op een behandelcode/declaratiemoment klikt, zie je in de onderste lijst het bijbehorende tarief, met de datum vanaf wanneer het tarief geldt.
 5. Je kunt de tarieven handmatig, of via de wizard toevoegen. Je kunt ook de tarieven uit een ander contract kopiëren. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.
 6. Bewaar de gegevens ("F5" of  ).
 7. Sluit het scherm ("ESC" of  ).

Warning

Tarieven voor declaratiemomenten die vastgelegd zijn in een contract, gaan boven tarieven die bij de codelijst zijn vastgelegd.