Intramed berichten ophalen en lezen

U wordt op de hoogte gehouden van nieuwe updates, nieuwe ontwerpen van nota's, aanmaningen en brieven en nieuwe of aangepaste verslagleggingsrichtlijnen via de berichtendienst in Intramed. U kunt medewerkers al dan niet toegang geven tot internet en instellen wanneer er moet worden gecontroleerd of er berichten zijn.

Het is niet perse nodig dat iedereen berichten kan ophalen. Als één persoon berichten ophaalt kunnen deze ook door de anderen gelezen worden.

Berichten automatisch ophalen

U kunt bij een medewerker instellen, dat hij Intramed berichten mag ontvangen. Dit stelt u in bij de medewerkergegevens.

  1. Via menu [Systeem], [Organisatie], [Medewerkers] opent u de medewerkerlijst.
  2. Dubbelklik op een medewerker om zijn gegevens te openen.
  3. Ga naar tabblad "3. Instellingen". 
  4. Vul in de rubriek "Onlinediensten" in, dat de medewerker toegang heeft tot internet én wanneer de Intramed berichten opgehaald moeten worden.

    Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

Als u ingesteld hebt, dat berichten automatisch opgehaald moeten worden, wordt er geprobeerd verbinding met internet te maken en wordt het scherm "Intramedberichten" geopend.

Nieuwe, niet-gelezen berichten zijn vet-gedrukt. Gelezen berichten zijn niet vetgedrukt; per bericht per gebruiker wordt bijgehouden of deze gebruiker het bericht heeft gelezen.

Alle berichten hebben een vervaldatum; is deze datum bereikt, dat wordt de berichtomschrijving doorgestreept weergegeven. Door onderin dit scherm het filter "Vervallen berichten verbergen" aan te vinken, ziet u de vervallen berichten niet meer en wordt u beeld veel overzichtelijker.

Lees eventueel verder bij het onderwerp "Berichten lezen".

Berichten handmatig ophalen

Als u bij geen enkele medewerker ingesteld hebt dat berichten automatisch worden opgehaald, kan dat nog wel handmatig gebeuren (mits de medewerker toegang tot het internet heeft).

Via menu [Extra], [Berichten van Intramed] kunt u kiezen voor "Berichten ophalen".

Er wordt geprobeerd verbinding met internet te maken om te kijken of er nieuwe berichten staan.

Warning

Het veld "Internet toegang:" in de medewerker gegevens moet op "Ja" staan. Zie het vorige onderwerp.

Deze worden, indien aanwezig, ook gedownload, na bevestiging van de gebruiker.

Ook daarna wordt het scherm "Intramedberichten" geopend. Lees de verdere beschrijving bij het vorige onderdeel "Berichten automatisch ophalen".

Berichten lezen

Direct nadat u het bericht hebt opgehaald, klikt u in het scherm "Intramedberichten" op het bericht. De standaard internetbrowser, die op uw computer is geïnstalleerd, laat de Intramed internet pagina zien, die aan het bericht is gekoppeld.

Als u zelf geen berichten mag ophalen, kunt u de door een ander opgehaalde berichten wel lezen.

Via menu [Extra], [Berichten van Intramed] kunt u kiezen voor "Berichten lezen".

Ook nu wordt het scherm "Intramedberichten" geopend en klikt u op het bericht.