Versie 8.9.1: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Vanwege nagekomen informatie en enkele achteraf geconstateerde problemen brengen wij Intramed versie 8.9.1 uit.

Warning

Maak, voorafgaand aan het updaten, voor de zekerheid een veiligheidskopie.
Open na elke update de archieven in Intramed, zodat deze ook geconverteerd worden (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Diverse kleine uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie:

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Online declareren

Als op tabblad 1 het filter "Te verzenden declaraties" niet was aangevinkt, werden als je op "Declaraties verzenden" klikte, alle oude declaraties ongeacht de status verstuurd.
Dit is verholpen: voortaan worden weer alleen de declaraties verzonden, die de status "Klaar voor verzending" hebben.

Jeugd GGZ: declaratiestandaard JW303

In versie 8.9 is geanticipeerd op een einddatum 31-3-2017 voor de JW303 declaratiestandaard. De werkelijke einddatum blijkt nog onbekend. In Intramed is daarom de einddatum tot wanneer je JW303 kunt gebruiken, verwijderd.

GGZ: Export Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR)

Per 01-01-2017 moeten vrijgevestigde GGZ'ers de ROM-gegevens naar de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) sturen. Ook GGZ gebruikers, die met een ander pakket ROMmen, kunnen voortaan vanuit Intramed gegevens exporteren naar de SVR.  

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.