Bekkenoefentherapie v2

 Om terug te gaan naar het overzicht, klik bovenin dit scherm op .

In deze nieuwe versie zijn alle 4 de formulieren uit de aanvullende verslagleggingsrichtlijn bekkenoefentherapie verbeterd. 

Aanpassingen per formulier

Hierna vind je de nieuwe functionaliteiten en kleinere oplossingen / verbeteringen:

Formuliernaam

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Alle formulieren

Als je van de aanvullende formulieren een formulierset gemaakt had, kon het voorkomen dat de formulieren dubbel toegevoegd werden. Voortaan worden de aanvullende formulieren niet meer automatisch toegevoegd. 

In een behandelepisode kun je sinds versie 8.8 van Intramed heel eenvoudig (vooraf) een formulierset kiezen. (Klik  hier  voor meer informatie.) Zo'n formulierset kun je zelf samenstellen. Klik  hier  voor meer informatie over het toevoegen van een formulierset.

Anamnese bekkenoefentherapie

 • Bovenaan het formulier is het veld "Hulpvraag:" toegevoegd. Daarin wordt de hulpvraag uit de "Anamnese" getoond.
 • De rubriek "Zwangerschap en borstvoeding" is hernoemd naar "Zwangerschap en bevalling". Hierin is het veld "Verloskundige / gynaecoloog:" toegevoegd.
 • De uitleg bij de rubriek "Anamneselijst bekkenoefentherapie" is uitgebreid. In de rubriek is bij de subrubriek "Gynaecologie" het veld "Prolaps in familie:" toegevoegd en onderaan is het veld "Bijzonderheden:" toegevoegd.
 • Aangezien de velden in de rubriek "Overige aanvullende anamnese" overeen kwamen met velden uit andere formulieren, is de rubriek verwijderd.

Onderzoek bekkenoefentherapie

De rubriek "Algemeen bewegingsonderzoek" is toegevoegd, met 10 nieuwe velden.

In de rubriek "Specifiek onderzoek" is het volgende gewijzigd:

 • In de subrubriek "Bekken" is het veld:
  • "Bekkenstand:" toegevoegd.
  • "Buktest:" toegevoegd.
  • "Bekkenpalpatie (ldl, m.gluteus max/med/min, m. piriformis, m. obturatorius, m. tensor fascia latae):" hernoemd naar "Bekkenpalpatie:". De vervallen tekst is als invulinstructie (linsonder) opgenomen.
  • "Palpatie rondom os coccygis:" opgenomen, die niet meer verplicht ingevuld hoeft te worden. De vervallen tekst (Standsafwijking, spiertonus) is als invulinstructie toegevoegd.
 • De subrubriek "Mobiliteit heupgewrichten" is hernoemd naar "Heupgewricht". Daarin zijn de velden "Weerstand abductie:", "Weerstand adductie:", "Weerstand anteflexie:" en "Overig:" toegevoegd.

In de rubriek "Diagnostische testen" is het volgende gewijzigd:

 • Voortaan kun je de ASLR score registreren als "ASLR rechts:" en "ASLR links:". De "ASLR totaal:" wordt automatisch berekend uit deze 2 nieuwe velden. Daaronder is het nieuwe vrije tekstveld "Met fixatie:" toegevoegd, waarin je de fixatie kunt registreren.
 • De velden "Patricks sign (Faber test) gekruist links:" en "Patricks sign (Faber test) gekruist rechts:" zijn toegevoegd.
 • In de rubriek "Diagnostische testen" zijn de velden "SLR links:" of "SLR rechts:" toegevoegd.
 • Het veld "Buikcontour (diastase, asymmetrie):" is hernoemd naar "Rectus diastase / buikcontour:" en is verplaatst naar deze rubriek. Bovendien hoeft het veld niet meer verplicht ingevuld te worden. 
 • Het veld "Indruk bekkenbodemfunctie (stoornissen), tonus, kracht, controle:" is hernoemd naar "Indruk bekkenbodemfunctie (stoornissen):". De vervallen tekst (Tonus, kracht, controle) is als invulinstructie toegevoegd. Ook is het veld verplaatst naar deze rubriek.
 • Als bij het veld "SLR links:" of "SLR rechts:" "Postitief" wordt gekozen, zijn de nieuwe velden "Slumptest links:", "Slumptest rechts:" en "Bragard / Neri:" beschikbaar.

Onderaan het formulier is de rubriek "Conclusie" toegevoegd. Via de knop "Overnemen resultaten onderzoek" boven het veld kun je een samenvatting van het formulier "Onderzoek bekkenoefentherapie" overnemen.

Ook is onderaan het formulier de knop "Antwoorden verwerken" toegevoegd. Hiermee kun je de antwoorden overnemen in het formulier "Onderzoek".

Onderzoek bekkenfysiotherapeut

Het formulier wordt voortaan onder het formulier "Analyse" toegevoegd. Hierin:

 • is het veld "Hulpvraag:" hernoemd naar "Intercollegiale hulpvraag:". De knop boven dit veld is hernoemd naar "Overnemen hulpvraag analyse BOT".
 • kon een foutmelding optreden bij het automatisch samenstellen van de conclusie bij het veld "Bekkenfysiotherapeutische conclusie:". Dit is opgelost.

Analyse bekkenoefentherapie

Bij het veld "Hulpvraag bekkenfysiotherapie:" is de knop hernoemd naar "Hulpvraag anamnese overnemen".

Conversie

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar versie 2 van de aanvullende verslagleggingsrichtlijn Bekkenoefentherapie. Gegevens uit verwijderde velden vind je terug in het veld "Bijzonderheden:", onderaan het formulier.  

Tips en waarschuwingen

Je moet de verslagleggingsrichtlijn "Bekkenoefentherapie v2" wel eerst downloaden en importeren in Intramed. Klik op een onderwerp voor meer informatie: Verslagleggingsrichtlijn downloaden of Verslagleggingsrichtlijn importeren