(KNGF) behandelrichtlijnen v3

 Om terug te gaan naar het proces, klik bovenin dit scherm op.

In deze nieuwe versie van de (KNGF) behandelrichtlijnen zijn20 nieuwe behandelrichtlijnen toegevoegd. Ook zijn een aantal behandelrichtlijnen en formuliersets verbeterd.
ven ter herinnering: behandelrichtlijnen voeg je toe via  boven de behandelplantabel. Formuliersets zie je terug aan de linkerkant bij het toevoegen van een vragenlijst  of testverslag .

Warning

De (KNGF) behandelrichtlijnen zijn alleen beschikbaar voor PLUS gebruikers.

Formulier / functie

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Behandelplan - Behandelrichtlijnen

 • Boven het behandelplan staat "Er dienen minimaal 2 te behalen doelen en 1 uit te voeren verrichting opgenomen te worden.". Daarom zijn, waar mogelijk, bij behandelrichtlijnen 2 lege subdoelen toegevoegd, die je zelf eenvoudig kunt aanvullen. 
                               
 • In behandelrichtlijnen kon een "Taak" voorkomen met daarin de omschrijving om een meetinstrument toe te voegen. Je moest dan zelf het meetinstrument zoeken en toevoegen.
  In deze versie is, waar mogelijk, het meetinstrument als "Vragenlijst" of "Testverslag" toegevoegd aan de behandelrichtlijn, waardoor je het meetinstrument direct kun toevoegen.

Klik met de rechtermuisknopop de regel in de behandelplantabel en kies "Vragenlijst ... toevoegen" of "Testverslag ... toevoegen" om het meetinstrument direct toe te voegen.

Behandelrichtlijn - KANS

In deze versie zijn er 3 nieuwe behandelrichtlijnen voor de KANS toegevoegd:

 • KANS - profiel 1 (2017)
 • KANS - profiel 2 (2017)
 • KANS - profiel 3 (2017)

Behandelrichtlijn - Lage rugpijn

De oude behandelrichtlijnen voor de lage rugpijn zijn vervangen door 3 nieuwe:

 • Lage rugpijn - profiel 1 (2017)
 • Lage rugpijn - profiel 2 (2017)
 • Lage rugpijn - profiel 3 (2017)

Behandelrichtlijn - Nek

Vanwege de nieuwe "Nekpijn" richtlijn van het KNGF, zijn er 12 nieuwe behandelrichtlijnen toegevoegd:

 • Nek algemeen - profiel A (2017)
 • Nek algemeen - profiel B (2017)
 • Nek algemeen - profiel C (2017)
 • Nek algemeen - profiel D (2017)
 • Nek traumagerelateerd - profiel A (2017)
 • Nek traumagerelateerd - profiel B (2017)
 • Nek traumagerelateerd - profiel C (2017)
 • Nek traumagerelateerd - profiel D (2017)
 • Nek werkgerelateerd - profiel A (2017)
 • Nek werkgerelateerd - profiel B (2017)
 • Nek werkgerelateerd - profiel C (2017)
 • Nek werkgerelateerd - profiel D (2017)

De behandelrichtlijn "Status na Whiplash (2010)" is hiermee komen te vervallen.

Behandelrichtlijn - Subacromiale klachten

Deze behandelrichtlijn was verouderd. In deze versie is de behandelrichtlijn volledig vernieuwd en heet "Sub-Acromiaal Pijn Syndroom (SAPS)". Ook is een tussentijdsverslag toegevoegd in de "Evaluatie fase".

Behandelrichtlijn - Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn

In de behandelrichtlijn is het testverslag "ASLR" toegevoegd.

Behandelrichtlijn - Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn na gravida

In de fase "Outtake & evaluatie" was een tussentijdsverslag beschikbaar in plaats van het eindverslag. Dit is hersteld.

Formulierset - Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden

In deze formulierset is het testverslag "Cumulatieve Illness Rating Scale (CIRS)" toegevoegd.