Meetinstrumentenrichtlijn Fysiotherapie versie 2 revisie 8

 Om terug te gaan naar het proces, klik bovenin dit scherm op.

In revisie 8 van de meetinstrumentenrichtlijn zijn de volgende wijzigingen voor alle gebruikers van toepassing:

Formuliernaam

Omschrijving uitbreiding / verbetering

6 Minuten Wandel Test (6MWT)

  • Dit testverslag wordt voortaan ook opgenomen in de MKiB 4.0 export.
  • Bij de berekening van "De afgelegde afstand volgens de normwaarden:" werd altijd de normwaarde voor jongens getoond. Voortaan wordt rekening gehouden met het geslacht van de patiënt en de juiste afgelegde afstand getoond.

NRS variabel

Dit is een nieuwe vragenlijst in Intramed. Hierin kun je zelf de klacht beschrijven en de bijbehorende NRS score invullen.

Tip

Als je op de knop "NRS en/of VAS overnemen" klikt bij het veld "Stoornissen in functie:" in het formulier "Intake", worden ook de resultaten van deze nieuwe vragenlijst overgenomen. 

Intramed PLUS gebruikers

Alle volgende wijzigingen, zijn alleen van toepassing op Intramed PLUS gebruikers.

(Formulier)naam

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Algofunctional Index Artrose - Heup

Volgens de nieuwe specificaties van MKiB 4.0, wordt de totaalscore van deze vragenlijst voortaan in 1 decimaal berekend.

Algofunctional Index Artrose - Knie

Volgens de nieuwe specificaties van MKiB 4.0, wordt de totaalscore van deze vragenlijst voortaan in 1 decimaal berekend.

Claudicatio (KiB)

Volgens de nieuwe specificaties van MKiB 4.0 zijn de volgende velden aangepast in deze vragenlijst:

  • De maximale loopafstand is volgens de specificaties 6000 meter. Bij de velden "Functionele loopafstand in meters:" en "Maximale loopafstand in meters:" kan daarom voortaan alleen een getal kleiner dan 6000 ingevuld worden. 
  • Voortaan wordt bij het veld "PACK-years:" gerekend met maximaal 500.
  • Het veld "Op welke manier heeft u de patiënt getraind?" is voortaan een meerkeuzevraag met aanvinkvakjes.
  • Het veld "Welke onderwerpen zijn gedurende de behandeling aan bod gekomen?" is toegevoegd.

Export Achmea klinimetrie

Achmea/Zilveren Kruis heeft de export klinimetrie geschrapt. De export is daarom verwijderd uit de meetinstrumentenrichtlijn fysiotherapie.

Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ)

Aan deze vragenlijst zijn 2 subscores toegevoegd, die automatisch berekend worden. Daarnaast waren de vragen 8, 13, 14 en 15 niet correct geformuleerd. Dit is hersteld.

Global Perceived Effect (GPE-DV)

Het veld "Hoe tevreden bent u over uw behandeling?" is een verplicht veld geworden, aangezien het veld meegenoment wordt in de export van Claudicationet.

Tip

Via de richtlijninstellingen kun je altijd zelf instellen of een veld "verplicht" of "niet verplicht" is. Klik hier voor meer informatie.   

Goniometing

In dit testverslag kunnen voortaan bij de velden "Van:" en "Naar:", negatieve waarden ingevuld worden.

Omtrekmeting arm (4 cm)

Bij de eerste meting vul je de omvang van de niet of minder aangedane zijde in. Als je het testverslag voor de tweede keer toevoegde (dus een tweede meting uitvoerde), moest je die waarde opnieuw invullen. Voortaan wordt bij de tweede meting het veld "Omvangsmeting geen of minder oedeem:" automatisch overgenomen uit de eerste meting.

Tip

Als het oedeem zich aan beide zijden voordoet, kan ook de minder aangedane zijde ingevuld worden bij de tweede afname.

Omtrekmeting arm (10 cm)

Bij de eerste meting vul je de omvang van de niet of minder aangedane zijde in. Als je het testverslag voor de tweede keer toevoegde (dus een tweede meting uitvoerde), moest je die waarde opnieuw invullen. Voortaan wordt bij de tweede meting het veld "Omvangsmeting geen of minder oedeem:" automatisch overgenomen uit de eerste meting.

Tip

Als het oedeem zich aan beide zijden voordoet, kan ook de minder aangedane zijde ingevuld worden bij de tweede afname.

Omtrekmeting been (4 cm)

Bij de eerste meting vul je de omvang van de niet of minder aangedane zijde in. Als je het testverslag voor de tweede keer toevoegde (dus een tweede meting uitvoerde), moest je die waarde opnieuw invullen. Voortaan wordt bij de tweede meting het veld "Omvangsmeting geen of minder oedeem:" automatisch overgenomen uit de eerste meting.

Tip

Als het oedeem zich aan beide zijden voordoet, kan ook de minder aangedane zijde ingevuld worden bij de tweede afname.

Omtrekmeting been (10 cm)

Bij de eerste meting vul je de omvang van de niet of minder aangedane zijde in. Als je het testverslag voor de tweede keer toevoegde (dus een tweede meting uitvoerde), moest je die waarde opnieuw invullen. Voortaan wordt bij de tweede meting het veld "Omvangsmeting geen of minder oedeem:" automatisch overgenomen uit de eerste meting.

Tip

Als het oedeem zich aan beide zijden voordoet, kan ook de minder aangedane zijde ingevuld worden bij de tweede afname.

Timed chair-stand-test

Het testverslag "Timed chair-stand-test" is bij veel therapeuten beter bekend onder de naam "Sit-to-stand test". Daarom is de test hernoemd naar "Timed chair-stand-test / sit-to-stand test".

Tip

Als je Intramed PLUS gebruiker bent, maak je ook gebruik van de verslagleggingsrichtlijn "Fysiotherapie". Op basis van de licentie bepaalt Intramed welke meetinstrumenten beschikbaar zijn voor jou. Voor Intramed PLUS gebruikers zijn dat álle meetinstrumenten.
Ook zijn er nog losse, aanvullende verslagleggingsrichtlijnen beschikbaar voor Intramed PLUS gebruikers. Zoals "Bekkenfysiotherapie", "Geriatriefysiotherapie", "KNGF richtlijnen" etc. Hierin zitten ook een groot aantal behandelrichtlijnen die je kunt gebruiken in het behandelplan.