Meetinstrumentenrichtlijn Logopedie versie 1

 Om terug te gaan naar het proces, klik bovenin dit scherm op.

In deze nieuwe versie van de meetinstrumentenrichtlijn zijn de volgende wijzigingen voor alle gebruikers van toepassing:

Formuliernaam

Omschrijving uitbreiding / verbetering

4DKL

Met deze nieuwe vragenlijst kun je psychosociale klachten voor volwassenen uitvragen.

Anamnese Meertaligheid

Deze nieuwe vragenlijst kun je gebruiken bij meertalige patiënten.

Hoehn & Yahr classificatie

In dit nieuwe testverslag kun je de ernst van Parkinson volgens de classificatie van Hoehn en Yahr registreren.

Patiënt Specifieke Klachten (PSK100)

Bij de PSK kan de cliënt aangeven bij welke drie activiteiten hij/zij beperkingen ervaart, op een schaal van 0-100.

Screeningslijst voor stotteren

Met deze vragenlijst kun je een inschatting maken van de ernst van het stotteren bij het kind.

VAS en Visueel analoge schaal

De titel van de vragenlijst "VAS" is vervangen door "VAS variabel" en "Visueel analoge schaal" door "VAS variabel #2". Zo is het duidelijker dat het om een ander VAS-item gaat. 

Ook is de range van de itemscore gewijzigd van 0-10 naar 0-100 en is het veld "Opmerkingen:" toegevoegd.  

VAS variabel #3 en VAS variabel #4

Dit zijn 2 nieuwe vragenlijsten, die hetzelfde werken als "VAS variabel" en "VAS variabel #2". In elke vragenlijst kun je de VAS-score van een ander VAS-item registreren.

Tip

Je kunt de nieuwe vragenlijsten en testverslagen meerdere keren gebruiken in de verslaglegging, waarbij je het verloop kunt zien in de grafiek "Overzicht vragenlijsten" en "Overzicht testverslagen".