Ergotherapie versie 11

 Om terug te gaan naar het overzicht, klik bovenin dit scherm op .

In deze nieuwe versie is de richtlijn Ergotherapie Nederland (EN) verwerkt en is de verslagleggingsrichtlijn verkort. 

Aanpassingen per formulier

Hierna vind je de nieuwe functionaliteiten en kleinere oplossingen / verbeteringen:

Formuliernaam

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Alle formulieren

Bij veel velden is een invulinstructie toegevoegd. Als je in een veld klikt, zie je die instructie links onder in de verslaglegging:

Intake

De formulieren "Aanmelding" en "Anamnese" zijn samengevoegd tot het formulier "Intake". Hierin:

 • is het veld "Gehanteerd meetinstrument:" toegevoegd in de rubriek "Diagnostiek"
 • is de rubriek "Overige aanmeldingen" toegevoegd
 • wordt het veld "Indicatie ongeval:" voortaan getoond in de rubriek "Algemeen"

Bij binnenkomst "Verwijzing:"

 • is de nieuwe optie "Overige aanmeldingen" beschikbaar. Als je deze optie aanvinkt, wijzigt de rubriek "Verwijsgegevens" in "Aanmeld gegevens".

Bij binnenkomst "Directe toegankelijkheid":

 • zijn veel velden vrije tekstvelden geworden, waardoor je meer vrijheid hebt bij het invullen
 • zjn de "Rode vlaggen:" als standaardtekst opgenomen. Via het icoon "Bewerken" kun je de rode vlaggen selecteren als standaardtekst:

Persoon-Omgeving-Handelen en
Persoon-Omgeving-Handelen (KETP)

Beide formulieren zijn verwijderd. Een aantal velden uit de formulieren zijn verplaatst naar het formulier "Intake".

Onderzoek

Dit hele formulier is herzien:

 • als je een optie aanvinkt bij "Diagnostische verrichtingen:" is een vrij tekstveld beschikbaar
 • het veld "Gebruikte richtlijn:" is toegevoegd

Analyse

In dit formulier is:

 • het veld "Ervaren belemmeringen omgeving (voorzieningen fysiek / hulp / cliëntsysteem): verwijderd
 • het veld "Ontslagbestemming:" toegevoegd
 • het veld "Datum afsluiting:" verwijderd. Dit veld was zichtbaar als je bij "Indicatie voor ergotherapie:" gekozen had voor "Nee".

Huisbezoek formulier

Voortaan is het veld "Doel huisbezoek / hulpvraag in relatie tot woonsituatie:" verplicht om in te vullen. Ook hebben alle velden in dit formulier voortaan dezelfde hoogte.

Behandelplan

In dit formulier is:

 • is het veld "Verwachte duur behandelepisode:" verwijderd
 • is het veld "Geplande behandellocatie:" verwijderd
 • is het veld "Tarieven en voorwaarden overhandigd:" verwijderd
 • zijn de velden "Besproken met cliënt en/of andere betrokkene(n):" en "Cliënt / ouders akkoord met behandelplan:" samengevoegd tot het veld "Besproken met cliënt (ouders / betrokkenen) & akkoord:"
 • is het veld "Toestemming voor voorbehouden / risicovolle handeling:" toegevoegd
 • de tekst boven de behandelplantabel gewijzigd in "Er dient minimaal 1 te behalen doel en 1 uit te voeren verrichting opgenomen te worden. Ook kan een tussenevaluatie ingepland worden." 

Behandeling

De velden in de rubriek "Bevindingen / uitgevoerde verrichtingen" zijn gewijzigd en heten voortaan: 

 • "Beloop functioneren:"
 • "Uitgevoerde verrichtingen:"
 • Evaluatie / beoordeling therapeut:"
 • "Plan van aanpak / uitgevoerde behandeling:"
                   
   In de eerste behandeling kun je bij het veld "Bevindingen / uitgevoerde verrichtingen:" aangeven dat je de gegevens "Reeds vastgelegd hebt tijdens anamnese en/of onderzoek".  
   Bij de velden "Uitgevoerde verrichtingen:" en "Plan van aanpak / uitgevoerde behandelingen:" kun je via de knop er boven, de gegevens "Overnemen uit vorige behandeling".

Tot slot is de rubriek "Overleggegevens:" verwijderd en is het gelijknamige veld een vrij tekstveld geworden en opgenomen in de rubriek "Bevindingen / uitgevoerde verrichtingen".

Tussenevaluatie

Het veld om de realisatie van de doelen te omschrijven is hernoemd naar "Realisatie tussentijdse behandeldoelen / behandelresultaat:".

Eindevaluatie

Dit formulier is samengevoegd met het formulier "Afsluiting". Hierin:

 • is het veld "Datum eindevaluatie:" verwijderd
 • is het veld "Gehanteerd meetinstrument:" toegevoegd aan de rubriek "Doelen en verrichtingen".

Conversie

Door de grote wijzigingen in deze versie, is het niet mogelijk om je behandelepisodes te converteren naar de nieuwe versie. 

Tips en waarschuwingen

Je moet de verslagleggingsrichtlijn "Ergotherapie v11 incl. meetinstrumentenrichtlijn v1" wel eerst downloaden en importeren in Intramed. De meetinstrumentenrichtlijn zit al in deze richtlijn, dus die hoef je niet apart te downloaden. Klik op een onderwerp voor meer informatie: Verslagleggingsrichtlijn downloaden of Verslagleggingsrichtlijn importeren