Logopedie versie 11

 Om terug te gaan naar het overzicht, klik bovenin dit scherm op .

In deze nieuwe versie is de NVLF richtlijn verwerkt en is de verslagleggingsrichtlijn verkort. 

Aanpassingen per formulier

Hierna vind je de nieuwe functionaliteiten en kleinere oplossingen / verbeteringen:

Formuliernaam

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Alle formulieren

Volgens de nieuwe NVLF richtlijn, is de term "Patiënt" vervangen door "Cliënt" in alle formulieren.

Bij veel velden is een invulinstructie toegevoegd. Als je in een veld klikt, zie je die instructie links onder in de verslaglegging:

Contractpersonen

In dit nieuwe formulier kun je registreren óf er een contactpersoon is en ook wíe dat is. Als je kiest voor "Overige", is er een extra veld beschikbaar. Hierin kun je bijvoorbeeld ook registreren dat je de contactgegevens nog moet ontvangen. Je kunt dan de optie "Weergeven in behandeling als "Reminder"" aanvinken, zodat die opmerking in elke behandeling terugkomt.  

 Bij de conversie worden de vragenlijsten en testverslagen die bij de aanmelding toegevoegd waren, onder het formulier "Contactpersonen" geplaatst.

Intake

De formulieren "Aanmelding" en "Anamnese" zijn samengevoegd tot het formulier "Intake". Hierin is het veld "Klacht / contactreden:" hernoemd naar "Omschrijving klacht:"

 Bij de conversie worden de vragenlijsten en testverslagen die bij de aanmelding toegevoegd waren, onder het formulier "Contactpersonen" geplaatst.

Bij binnenkomst "Directe toegankelijkheid":

  • zijn de velden "Resultaat overleg met (huis)arts en/of andere professional:" en "Aanvraag nadere diagnostiek of aanvullende (medische) gegevens:" nieuw in de subrubriek "Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)"
  • is het veld "Logopedisch perspectief:" hernoemd naar "Conclusie screening:". Als je voor de optie "Niet pluis" kiest, is een extra tekstveld beschikbaar voor toelichting.
  • is het veld "Resultaat overleg cliënt:" een verplicht veld geworden
  • is het veld "Rode vlaggen:" een vrij tekstveld geworden. Via het icoon "Bewerken" kun je de rode vlaggen selecteren als standaardtekst:

Onderzoek

Dit hele formulier is herzien:

  • de rubriek "Diagnostische verrichtingen (tests) / prestaties" is hernoemd naar "Onderzoeksgegevens". Daarin is het veld "Patiënt akkoord met onderzoek?" verwijderd
  • de velden "Stoornissen:", "Beperkingen" en "Participatieproblemen" zijn samengevoegd tot het veld "Gemeten functioneringsproblemen (therapeut):"
  • de velden "Medische factoren:", "Externe factoren:" en "Persoonlijke factoren:" zijn niet meer verplicht om in te vullen. Daarnaast is de omschrijving van deze velden uitgebreid met "Positieve / negatieve invloed op...".
  • de rubriek "Toestemming" is verwijderd

Analyse

In dit formulier zijn de velden "Contra-indicaties voor verder(e) logopedisch(e) onderzoek / behandeling:" en "Conclusie (eenmalig) logopedisch onderzoek:" toegevoegd.

Bij het veld "Beroepsspecifieke richtlijn:" is de optie "Afasie" toegevoegd en is de optie "Ontwikkelingsstotteren bij kinderen en volwassenen" hernoemd naar "Stotteren".

Behandelplan

De tekst boven de behandelplantabel is gewijzigd in "Er kunnen te behalen doelen (korte termijn resultaten) opgenomen worden. U kunt hier ook een tussenevaluatie inplannen."

In de rubriek "Doelen en verrichtingen" kun je voortaan de behandelfrequentie registreren in het nieuwe veld "Frequentie:" en je kunt voortaan de "Geplande behandelmethode / therapievorm:" registreren.

Ook nieuw is, dat je een herhalingsonderzoek kunt inplannen en toevoegen via de behandelplantabel.

Als je het herhalingsonderzoek hebt ingepland, klik je vervolgens links op een behandeling en ga je naar de behandelplantabel. Daar zie je de toegevoegde regel met het herhalingsonderzoek. Klik met je rechtermuisknop op de regel en klik op "Formulier "Herhalingsonderzoek" invullen". Het formulier wordt dan aan de boomstructuur toegevoegd bij de behandelingen en je kunt het invullen. In het formulier "Herhalingsonderzoek" worden automatisch een aantal gegevens uit het formulier "Onderzoek" getoond.

Behandeling

De velden van de SOEP zijn vervallen. Hiervoor in de plaats zijn de velden "Klachtbeloop / ervaringen cliënt:", "Uitgevoerde behandeling:" en "Evaluatie:" gekomen. Bij het veld "Uitgevoerde behandeling:" kun je via de knop er boven, de gegevens "Overnemen uit vorige behandeling".

Het veld "Overleggegevens:" is een vrij tekstveld geworden en is bovendien niet meer verplicht om in te vullen.

Tussenevaluatie

Volgens de audit criteria moet het resultaat volgens de patiënt en therapeut geregistreerd worden. Om dit te verduidelijken is het veld "Resultaat:" hernoemd naar "Tussentijdse resultaten (volgens cliënt en therapeut):".

In de rubriek "Afwijkingen & oordeel over behandelverloop / -proces" zijn de velden "Contra-indicaties voor verder(e) logopedisch(e) onderzoek / behandeling:" en "Evaluatie methode:" toegevoegd.

Eindevaluatie

Dit formulier is samengevoegd met het formulier "Afsluiting".

Volgens de audit criteria moet het resultaat volgens de patiënt en therapeut geregistreerd worden. Om dit te verduidelijken is het veld "Resultaat:" hernoemd naar "Resultaat (volgens cliënt en therapeut):".

In de rubriek "Doelen en verrichtingen" is het veld "Evaluatie methode:" toegevoegd.

Overzicht behandelepisode

Dit nieuwe overzichtsformulier kun je toevoegen aan je verslaglegging en toont een aantal belangrijke velden. Zo krijg je een snel overzicht van de behandelepisode.

 Je kunt dit formulier (net zoals alle andere formulieren) opnemen in een formulierset. Die set kun je vooraf kiezen, zodat het formulier automatisch toegevoegd wordt in de verslaglegging van een nieuwe klacht. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.

DTL screeningslijst adolescenten/volwassenen en

DTL screeningslijst kinderen

In deze 2 nieuwe vragenlijsten worden de rode vlaggen uitgevraagd. Via de knop "Antwoorden verwerken" onderaan de vragenlijst, kun je het resultaat overnemen in het formulier "Intake" bij het veld "Rode vlaggen:".

Brieven

In de tussentijdse en eindverslagen wordt voortaan de eventuele bijgestelde diagnose getoond in plaats van de originele diagnose. Voortaan wordt ook het meest recente hoofddoel getoond.

Conversie

Je kunt de verslaglegging waarbij je versie 10 revisie 4 van de verslagleggingsrichtlijn Logopedie gebruikt hebt, converteren naar versie 11. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.

Tips en waarschuwingen

Je moet de verslagleggingsrichtlijn "Logopedie v11 incl. meetinstrumentenrichtlijn v1" wel eerst downloaden en importeren in Intramed. De meetinstrumentenrichtlijn zit al in deze richtlijn, dus die hoef je niet apart te downloaden. Klik op een onderwerp voor meer informatie: Verslagleggingsrichtlijn downloaden of Verslagleggingsrichtlijn importeren