Behandelepisode tabblad 1. Verslaglegging; navigatie

Als je je verslaglegging doet in Intramed, kun je verschillende formulieren invullen. Elke verslagleggingsrichtlijn is anders, maar wel zijn er een aantal algemene "regels" en knoppen.

Fasen en formulieren

Als je een behandelepisode opent en je hebt al een verslagleggingsrichtlijn gekozen, wordt de behandelepisode altijd geopend op tabblad "1. Verslaglegging", op het eerste formulier dat niet volledig is ingevuld.

Aan de linkerkant zie je alle fasen en formulieren  van de verslagleggingsrichtlijn in een navigatie boomstructuur.

De gele mappen, zoals "Aanmelding", zijn de fasen. In de fasen vind je formulieren, zoals "Anamnese". Aan het icoon voor het formulier kun je de verschillende soorten formulieren herkennen:

Icoon

Omschrijving

Registratie:

Hierin vul je allerlei gegevens over de patiënt en de behandeling in.

Sessiejournaal:

Hierin leg je verslag over een behandeling op een bepaalde datum.

Vragenlijst:

Hiermee neem je een vragenlijst af bij een patiënt.

Testverslag:

Hierin leg je testresultaten van bijvoorbeeld testen buiten Intramed vast.

Registratie:

Hierin vul je allerlei gegevens over de patiënt en de behandeling in. Dit is een registratieformulier uit een aanvullende verslagleggingsrichtlijn.

Sessiejournaals in submap(pen)

Tijdens een lang behandeltraject (bijvoorbeeld bij een chronische klacht), worden veel behandelingen ingepland. Daardoor zijn ook veel sessiejournaals zichtbaar in de navigatieboom in de verslaglegging. Om de navigatieboom overzichtelijk te houden, worden sessiejournaals automatisch ondergebracht worden in een submap.

Tip

Aan de hand van de datum van de laatste behandeling wordt de indeling van de submappen bepaald.

Standaard worden de laatste 10 sessiejournaals weergegeven in de navigatieboom. De overige sessiejournaals worden onderverdeeld in submappen.

In zo'n submap zou ook weer een opeenstapeling van sessiejournaals kunnen ontstaan. Daarom is het maximum aantal formulieren per submap 10. Als er meer dan 10 formulieren in een submap staan, wordt een nieuwe onderliggende map aangemaakt, bijvoorbeeld "januari" of "januari - februari".  

Tip

Met de knoppen "Page Up" en "Page Down" kun je snel van formulier wisselen in de navigatieboom. Als je met één van die knoppen bij een submap van sessiejournaals komt, wordt de submap automatisch uitgeklapt. Vervolgens kun je ín de submap doorgaan met navigeren met de "Page Up" en "Page Down" knoppen.
Als vervolgens een formulier/map buiten de submap wordt geopend met de "Page Up" of "Page Down" knop, wordt de submap automatisch gesloten.

Gemarkeerde formulieren

Belangrijke opmerkingen en/of mijlpalen in de verslaglegging, kun je markeren door middel van het icoon . Als een formulier gemarkeerd is, wordt deze buiten de submappen getoond. Op die manier houdt u een overzicht van gemarkeerde formulieren en verdwijnen deze niet in een submap. 

Speciale mappen

Bovenaan de boomstructuur staan twee speciale mappen:

Als vragenlijsten of testverslagen worden toegevoegd aan een behandelepisode, wordt die vragenlijst / dat testverslag ook aan één van deze mappen toegevoegd. Als je dubbelklikt op één van de twee mappen, zie je de vragenlijsten en/of testverslagen die in de map zijn toegevoegd. Als je op een vragenlijst of testverslag klikt, zie je aan de rechterkant van het scherm een grafische weergave van alle ingevoerde vragenlijsten/testverslagen van het betreffende type. Hoofdscores zijn hierbij standaard zichtbaar; subscores kunnen ingeschakeld worden.

Warning

Wat hoofd- en subscores zijn, wordt bepaald door de auteur van de richtlijn.

Identieke vragenlijsten / testverslagen worden in één grafiek getoond. Daarbij wordt op de x-as vermeld, uit welke formulieren de waarden komen. Zo kun je het verloop zien.

Iconen en opties

Boven deze boomstructuur staan verschillende iconen voor opties:

Icoon

Omschrijving

De volgorde, waarin formulieren en vragenlijsten zijn ingevuld, wordt in de navigatie boomstructuur bijgehouden. Met de pijlknoppen kun je naar eerder ingevulde formulieren/vragenlijsten gaan en weer terug.
Je kunt ook naar het vorige en volgende formulier door respectievelijk op "Alt"+ pijltoets Links en "Alt"+ pijltoets Rechts te drukken.

Formulier toevoegen:

Hiermee kun je een registratie of een sessiejournaal formulier toevoegen.

Als een formulier van een bepaald type voor de tweede keer wordt gebruikt, wordt gevraagd of de waardes uit het eerdere formulier moeten worden overgenomen.

Vragenlijst toevoegen:

Hiermee kun je een vragenlijst toevoegen.

Warning

Je moet eerst een formulier uit een richtlijn selecteren, waar de optie "Meetinstrumenten toevoegen toegestaan" op "Ja" staat. Dit is bepaald door de auteur van de richtlijn.

Testverslag toevoegen:

Hiermee kun je een testverslag toevoegen.

Warning

Je moet eerst een formulier uit een richtlijn selecteren, waar de optie "Meetinstrumenten toevoegen toegestaan" op "Ja" staat. Dit is bepaald door de auteur van de richtlijn.

Tip

Bij het toevoegen van een formulier aan een behandelepisode wordt een selectiescherm geopend. Hierin kun je klikken op alle formulieren (van de basisrichtlijn en de gekoppelde aanvullende richtlijnen) die kunnen worden toegevoegd aan de behandelepisode. Alle eerder toegevoegde richtlijnen worden vetgedrukt vermeld. De basisrichtlijn wordt als eerste vermeld (illustratie komt uit Intramed PLUS).

Icoon

Omschrijving

Formulier verwijderen:

Hiermee kun je een formulier verwijderen.

Warning

Soms kun je een formulier niet verwijderen, omdat bij het formulier vastgelegd is, dat het minimaal één keer moet voorkomen.

Aanvullende richtlijn verwijderen:

Hiermee kun je een aanvullende richtlijn verwijderen.

Warning

Je moet eerste een formulier uit een aanvullende richtlijn selecteren, dan op dit icoon klikken. Alle formulieren uit die aanvullende richtlijnen worden in één keer verwijderd.

Vragenlijst afnemen:

Er wordt een venster geopend, waarin de vragenlijst fullscreen door de patient kan worden ingevuld.

Warning

De computer is zoveel mogelijk afgeschermd voor degene die de vragenlijst invult. Zo werken de toetscombinaties "Alt" +"Tab", "Alt" + "Esc", "Ctrl" + "Esc" en combinaties met de Windowstoets niet.

Warning

Bij het afsluiten van het venster moet de toegangscode van de aangemelde gebruiker worden ingevuld. Zo wordt voorkomen, dat een patiënt de gegevens in Intramed kan inzien.

Instellingen

Als je op dit icoon klikt, zie je het scherm "Formulierinstellingen".

Hierin kan de aangemelde gebruiker zijn voorkeursinstellingen opgeven voor de weergave van de formulieren.
De volgende velden kunnen worden ingevuld:

Maximaal aantal antwoorden voor weergave als keuzerondjes

Als de antwoordenlijst van een meerkeuzevraag niet meer dan dit aantal antwoorden bevat, dan wordt deze meerkeuzevraag weergegeven als keuzerondjes, anders als een uitklapbare lijst met mogelijkheden.

Aantal items waarboven kolommen worden gesplitst

Een selectievakjesvraag (of een meerkeuzevraag die weergegeven wordt als keuzerondjes) zal gesplitst worden in zoveel kolommen, dat iedere kolom niet meer dan dit aantal antwoorden bevat (de laatste kolom kan minder antwoorden bevatten).

Maximaal aantal kolommen

Om te voorkomen dat selectievakjes met veel antwoorden door de vorige instelling in teveel kolommen worden gesplitst, kan hiermee het maximaal aantal kolommen worden opgegeven.

Je vindt de meeste opties ook terug als je op "Opties" klikt. Je vindt daar ook de opties "Markeer als ingevuld" en "Markeer als niet ingevuld".

Warning

Een formulier wordt automatisch gemarkeerd als "ingevuld" als het laatste verplichte veld is ingevuld. Deze markering (het blauwe vinkje) wordt verwijderd als je één verplicht veld weer leeg maakt.
Als een formulier geen verplichte velden heeft, zal dit dus nooit automatisch op ingevuld komen te staan. Daarom bestaat er ook de mogelijkheid om een formulier handmatig op ingevuld of niet ingevuld te zetten.

Conditionele velden

Op sommige formulieren hangt de beschikbaarheid van bepaalde velden af, van wat je bij een ander veld hebt ingevuld. Dit zijn zogenaamde "conditionele velden".
Als je bijvoorbeeld bij het formulier "Aanmelding" kiest voor de binnenkomst "Directe toegankelijkheid", zijn er andere velden beschikbaar op het formulier "Aanmelding" dan wanneer je kiest voor de binnenkomst "Verwijzing".

  • "Directe toegankelijkheid":
  • "Verwijzing":

Overige opties

Aan de rechterkant van het scherm zie je het formulier, dat in de boomstructuur geselecteerd is. Boven aan een formulier  zie je de optie "Afdrukken:" en de tabbladen "Registratie" en "Commentaar".

Optie

Omschrijving

Afdrukken:

Klik op de pijl achter het veld, en kies of dit formulier ook geprint moet worden als je de behandelepisode print.

Registratie:

De verslaglegging wordt standaard op dit tabblad geopend.

Voor tekstvelden die meerdere regels kunnen bevatten, geven de tekstvakken altijd minimaal 3 regels weer. Dit is gelijk een aanwijzing voor de gebruiker dat meerdere regels ingevoerd kunnen worden.

Als meer dan 3 regels worden ingevoerd, wordt de hoogte van het tekstvak automatisch aangepast. Druk op "Enter" in een meerregelig tekstvak om op een nieuwe regel door te gaan.

Commentaar:

Als je op dit tabblad klikt, wordt een lege bladzijde geopend waar je commentaar bij dit formulier kunt invullen.

De titel van het tabblad is vetgedrukt als er al commentaar bij het formulier aanwezig is.

Via "Opties", optie "Overzicht commentaar" kun je een compleet overzicht afdrukken van het commentaar dat op elk formulier van deze richtlijn is ingevuld. Dit commentaar wordt ook afgedrukt op een print van de behandelepisode.

Conversies:

Op dit tabblad is bijgehouden, welke conversies er zijn uitgevoerd. Achter de titel van de tab "Conversies" staat tussen haakjes het aantal uitgevoerde conversies.

Tip

Het is mogelijk een behandelepisode af te sluiten, terwijl nog niet alle formulieren als "Ingevuld" gemarkeerd zijn. Je krijgt dan wel de volgende melding.

Invulinstructie

Als je in een veld klikt, wordt linksonder de invulinstructie getoond. 

Via  kun je de invulinstructie verbergen.

Je kunt ook zelf invulinstructies toevoegen. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.