Verslaglegging: automatisch gevulde velden

In Intramed worden in de verslagleggingsrichtlijnen soms tekstvelden berekend. Daarmee is het mogelijk dat een veld automatisch wordt ingevuld met waardes of tekst die in andere velden is ingevuld. Het is mogelijk om de inhoud van zo'n berekend veld aan te passen én zo nodig opnieuw te laten berekenen.

Warning

Om hiervan gebruik te maken moet het ontwerp van de verslagleggingsrichtlijn aangepast worden door de verslagleggingsrichtlijn ontwerper.
Verslagleggingsrichtlijnen die je hebt gedownload van de website van Intramed kun je niet wijzigen; hier zit een auteursrecht op. Verslagleggingsrichtlijnen die je zelf hebt gemaakt kun je natuurlijk wel aanpassen.

Het veld "Fysiotherapeutisch diagnose" in de verslagleggingsrichtlijn "Fysiotherapie" is een voorbeeld van een berekend veld; het veld wordt automatisch gevuld met de inhoud van verschillende velden elders in de verslaglegging. Het berekende veld kun je aanpassen, en eventueel opnieuw laten berekenen door te klikken op een knop boven het veld. 

De knop met daarachter wát er berekend wordt (hier: "Samenstellen diagnose") is ervoor bedoeld, dat je het veld opnieuw kunt berekenen. Als je bijvoorbeeld per ongeluk een stuk tekst hebt verwijderd uit dit veld of de informatie waaruit de oorspronkelijke tekst is berekend hebt gewijzigd, kun je op de knop klikken; het veld wordt opnieuw ingevuld.

Warning

Als je op de knop klikt ("Samenstellen diagnose" in dit geval) en het veld al is ingevuld, krijg je een bevestigingsvraag: "Er is al een waarde ingevoerd. Wil je deze waarde overschrijven?". Klik op "Ja" om het veld opnieuw in te laten vullen. 

Bij het afnemen van een vragenlijst of afdrukken van een formulier, is de knop niet zichtbaar.