Versie 8.8: samenvatting nieuw, verbeterd en opgelost

Gebruikersgemak staat bij ons hoog in het vaandel. In deze versie hebben we daarom weer een aantal nieuwe mogelijkheden toegevoegd, die het registreren van afspraken en de verslaglegging eenvoudiger maken. Zo kun je vanaf deze versie een afspraak inplannen en zoeken via de geboortedatum van de patiënt. Ook is de wizard "Plannen van een afspraak" verbeterd, kun je vóóraf een aantal formulieren toevoegen aan je verslaglegging en kun je van verslagleggingsrichtlijn wisselen als je de verkeerde hebt gekozen.

Ook krijgt de GGZ elk jaar een omzetplafond van verzekeraars en gemeentes. Het bedrag staat voor wat de praktijk voor dat jaar kan declareren naar die instantie en is gebaseerd op wat er in de voorgaande jaren is gedeclareerd door de praktijk. Vanaf deze versie is het mogelijk om deze omzetplafonds en de (nog) verwachte duur van het behandeltraject te registreren. Via een nieuw rapport kun je vervolgens de omzetplafonds eenvoudig bewaken.
Voor deze oplossing zijn ook de verzekeraar- en contractgegevens verbeterd. Die verbeteringen zijn ook van toepassing op alle andere beroepsgroepen.

Fysiotherapiepraktijken die 2 of meer opeenvolgende keren de Plus audit met een positief resultaat hebben doorlopen, kunnen besluiten om mee te doen met het EffectiviteitsTraject. Sinds de vorige versie van Intramed kun je al gebruik maken van het gelijknamige managementrapport. In deze versie hebben we dat rapport verbeterd en kun je nu bovendien de behandelprotocollen printen.  

Maar dit is niet het enige wat er aangepast is in Intramed versie 8.8. Je vindt verbeteringen in onder andere de agenda, voor de Medisch Specialistische Zorg (MSZ) en voor de CQ-index. Ook kun je in de behandelepisode de resultaten van de HWO-AfsprakenApp zien. Zie hiervoor de lijst "Diverse kleinere uitbreidingen en verbeteringen".

Tot slot zijn een aantal zaken opgelost. Een beschrijving vind je in de lijst bij "Oplossingen".

Warning

Maak, voorafgaand aan het updaten, voor de zekerheid een veiligheidskopie.
Open na elke update de archieven in Intramed, zodat deze ook geconverteerd worden (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Nieuwe mogelijkheden

Tip

De nieuwe mogelijkheden zijn ook als e-releasenotes beschikbaar. Klik op je beroepsgroep en de bijbehorende nieuwe mogelijkheden worden getoond. Vervolgens klik je op een onderwerp dat als filmpje (met geluid) gedemonstreerd wordt.
                                             
Klik hier om de e-releasenotes online te bekijken.
Of klik hier om de e-releasenotes te downloaden als zip-bestand. (Let op: als je op de link klikt, start direct het downloaden van het zip-bestand.)

Het registreren en inplannen van afspraken is verbeterd:

 • je kunt een attentietekst met -teken toevoegen die in de agenda zichtbaar is. Meer...
 • de wizard "Plannen van een afspraak" is verbeterd. Meer...
 • voortaan kun je een afspraak inplannen via de geboortedatum. Meer...
 • en je kunt een afspraak zoeken via de geboortedatum. Meer...

D-Pay is bezig met de ontwikkeling van een nieuw backoffice systeem. Er zijn wijzigingen doorgevoerd, zodat dit systeem straks ook in Intramed werkt. Meer...

Functionaliteiten ten behoeve van het EffectiviteitsTraject zijn verbeterd:

 • er zijn nieuwe kolommen beschikbaar in de behandelrichtlijn. Meer...
 • het managementrapport "EffectiviteitsTraject" is op meerdere punten verbeterd. Meer...
 • en je kunt voortaan de behandelrichtlijnen zelf printen. Meer...

De patiënt, behandelserie en -episode met codelijst Generalistische Basis GGZ, zijn eenvoudiger af te sluiten. Meer...
Ook kun je de GGZ omzetplafonds registreren en bewaken. Meer... 
Daarvoor zijn ook de verzekeraar- en contractgegevens gewijzigd. Meer...

De GGZ en MSZ rapportages zijn samengevoegd en voortaan op een andere plek te vinden in het menu [Rapporten]. Meer...

Tabblad "3. Bijzonderheden" van de patiëntgevens is geherstructureerd voor een beter overzicht. Meer...

Er is een nieuw rapport toegevoegd, waarmee je eenvoudig een overzicht krijgt van de tijd sinds de laatste behandeling. Meer...
Ook zijn de managementrapportontwerpen verbeterd. Meer...

De verslaglegging is opnieuw op een aantal punten verbeterd:

 • voortaan kun je vooraf een set formulieren kiezen, die automatisch toegevoegd worden bij het aanmaken van een nieuw behandeldossier. Ook kun je de verslagleggingsrichtlijn vooraf kiezen en zo nodig achteraf wijzigen. Meer...
 • fysio- en oefentherapeuten met een HWO-AfsprakenApp abonnement, kunnen de voorkeursinstellingen wijzigen en de resultaten van de huiswerkoefeningen zien in Intramed. Meer...
 • het exporteren van de verslaglegging is verbeterd. Meer...
 • en er zijn 2 nieuwe kolommen toegevoegd in de behandelplantabel. Meer...

Diverse kleinere uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie:

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Archieven

 • Het scherm voor het selecteren van een archief was nog ingedeeld volgens de oude lay-out. Voortaan heeft dit scherm dezelfde lay-out als alle andere Intramed schermen.
 • Als je een archief wilde bekijken dat in Intramed versie 7.0 was gemaakt, werd Intramed afgesloten. Dat komt omdat het een te oude versie van Intramed is en de gegevens niet ingezien kunnen worden. Dat was voor jou als gebruiker niet duidelijk, dus wordt er voortaan een foutmelding getoond. Ook sluit Intramed niet meer automatisch af en kun je dus direct een ander archief openen. 

Je vindt deze mogelijkheid via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...].

Behandelserie

Als het veld "Verwijsdiagnose:", "Tweede verwijsdiagnose:", "Paramedische diagnose:", "Tweede paramedische diagnose:" en/of "Trekken van:" was ingevuld op tabblad "3. Diagnose" van de behandelserie, werd deze ook op tabblad "2. Toestemming" getoond. Dat is dubbelop. Voortaan worden die velden daarom niet meer getoond op tabblad 2.

Behandelserie afsluiten

Als je een behandelserie afsluit, wordt het scherm "Behandelserie afsluiten" getoond waarin je onder andere de reden einde zorg kunt registreren. Als de behandelserie al een vervolgbehandelserie heeft, is dit tussenscherm niet nodig aangezien de behandeling nog niet is afgerond.
In dat geval wordt voortaan het tussenscherm "Behandelserie afsluiten" daarom niet meer getoond, maar wordt de behandelserie direct afgesloten.

Ook werd in het scherm "Behandelserie afsluiten" altijd het veld "Reden einde zorg:" getoond; ook als in de codelijst is ingesteld dat deze niet gebruikt hoeft te worden. Voortaan wordt het veld op basis van de instellingen van de codelijst getoond.

Als de laatste behandelserie werd afgesloten, kregen de overige behandelseries ook de status "Afgesloten", maar werd de afsluitdatum niet ingevuld. Dit is hersteld.

Het scherm "Afsluiten behandelserie" opende soms traag. Dit is opgelost.

Voortaan geldt voor alle beroepsgroepen dat je het veld "Reden einde zorg:" in de behandelserie niet meer kunt wijzigen als de behandelserie afgesloten is.

CQ-index

Bij patiënten met een chronische klacht werden eenmalig na 22 behandelingen gegevens verzonden voor de CQ-index. Maar eigenlijk zouden er één keer per jaar gegevens verstuurd moeten worden voor deze patiëntengroep. Daarom wordt voortaan bij een chronische klacht ieder jaar opnieuw, nadat er 22 behandelingen zijn geweest, gegevens verzonden voor de CQ-index. Daarbij wordt ook de datum van de laatste behandeling meegenomen in de export.

 Tijdens de conversie wordt bepaald of er chronische klachten zijn die in aanmerking komen voor het opnieuw verzenden naar de CQ-index. Dat zijn behandelepisodes waarbij een jaar lang geen gegevens zijn verstuurd t.b.v. de CQ-index, die genoeg behandelingen hebben én waarbij de laatste behandeling niet meer dan 60 dagen geleden is.

Via menu [Rapporten], [Externe communicatie] kun je de rapporten "Gereed voor verzending" en "Verzonden gegevens" printen. In deze rapporten is de kolom "Behandelserie" vervangen door "Beh.epi" (behandelepisode). Dat nummer is namelijk eenvoudiger terug te vinden dan het behandelserienummer op tabblad "4. Behandelepisodes" van de patiëntgegevens.  

GGZ

Het veld "Vervolg van:" op tabblad "1. Algemeen" van de behandelserie kon toch nog gewijzigd worden wanneer de behandelserie afgesloten was. Ook andere velden (zoals "Begindatum:", "Zorgtype" en "Behandelaar") mogen niet meer gewijzigd worden na afsluiten. Als je dat toch deed, werd een foutmelding getoond.
Velden die niet meer gewijzigd mogen worden na het afsluiten van de behandelserie, zijn voortaan nog wel zichtbaar, maar kunnen niet meer gewijzigd worden.   

Voortaan wordt de omschrijving van de primaire diagnose getoond op tabblad "3. Diagnose" van de behandelserie.

 De omschrijving kun je ook toevoegen in een briefontwerp. Het veld heet "OmsPrimaireDiagnose".

Huiswerkoefeningen.nl

Er is een nieuwe versie van Huiswerkoefeningen.nl (HWO) beschikbaar die via een andere URL werkt. Als je een nieuwe online dienst voor HWO toevoegt, wordt voortaan de URL https://hwo.huiswerkoefeningen.com/autologin/ automatisch ingevuld.

 In een bestaande online dienst voor HWO wordt de URL niet geconverteerd.

LDK-export

Voortaan worden alle patiënten meegenomen in de LDK-export, tenzij er op tabblad "3. Bijzonderheden" van de patiëntgegevens is vastgelegd dat de patiënt "Bezwaar" maakt. 
Het veld "Landelijke Database Kwaliteit: bij deelname "Niet gevraagd':" is daarom verwijderd van tabblad "8. Koppelingen/exports" van de systeemgegevens.

MSZ

 • Voortaan heeft een eerste MSZ behandelserie altijd een duur van 90 dagen, met uitzondering van de discipline "Revalidatiezorg". Die heeft een duur van 120 dagen.
 • De velden "Zorgvraagindex:" en "Zorgklasse:" op tabblad "1a. Zorgtraject" van een behandelepisode, hoeven alleen in specifieke situaties ingevuld te zijn. Voortaan worden de velden daarom alleen onder de volgende condities getoond:
  • het veld "Zorgvraagindex:" is altijd zichtbaar voor de discipline "Revalidatiezorg". Voor andere MSZ disciplines is het veld alleen zichtbaar, als bij de gekozen diagnose een zorgvraagindex hoort.
  • het veld "Zorgklasse:" is alleen beschikbaar als een MSZ codelijst gekozen is met discipline "Revalidatiezorg".
 • Voortaan wordt bij het toevoegen van een behandeling of verrichte activiteit gecontroleerd of er 42 dagen verstreken zijn sinds de laatst geregistreerde verrichte activiteit op de behandelserie. Als er 42 dagen verstreken zijn, is het verplicht een vervolgbehandelserie toe te voegen.
   De rapporten "Af te sluiten behandelseries" en "Binnenkort af te sluiten behandelseries" houden ook rekening met deze controle. In de nieuwe kolom "Laatste activiteit" zie je de datum van de laatst toegevoegde behandeling / activiteit".  

NIVEL-export

Voortaan worden alle patiënten meegenomen in de NIVEL-export, tenzij er op tabblad "3. Bijzonderheden" van de patiëntgegevens is vastgelegd dat de patiënt "Bezwaar" maakt. 

Rapporten "Af te sluiten behandelseries" en "Binnenkort af te sluiten behandelseries"

Bij deze rapporten kon een filter ingesteld worden op de afsluitdatum. Maar de behandelseries zijn nog niet afgesloten en hebben dus geen afsluitdatum. Het filterveld is daarom verwijderd.

Je vindt deze rapporten via menu [Rapporten], [Behandelseries].

SBGGZ-export

Op basis van vernieuwde SBGGZ documentatie, is de export op een aantal punten gewijzigd:

 • voortaan wordt ook het postcodegebied (de cijfers in de postcode) van de patiënt geëxporteerd;
 • de behandelseries voor de Generalistische Basis GGZ worden geëxporteerd;
 • de itemscores van de Outcome Questionnaire (OQ-45) worden geëxporteerd;
 • de scores van de meetinstrumenten SQ-48, CQi Kortdurende ambulante GGZ en CQi GGZ ambulante zorg worden voortaan geëxporteerd.

Je vindt deze export via menu [Extra], [SBGGZ export...].

Veiligheidskopie

Als een veiligheidskopie werd gemaakt op bijvoorbeeld een USB-stick, kon de melding "doe diskette 1 in station F:" of "Schijf in station F: is niet leeg. Leegmaken?" getoond worden. Deze meldingen zijn vervallen. Voortaan wordt gecontroleerd of er al een bestand met dezelfde naam voorkomt en of er voldoende ruimte is om het bestand op te slaan.

Verslaglegging

 • Als je een verkeerde behandelrichtlijn had gekozen in het behandelplan, was het al mogelijk om een andere behandelrichtlijn te selecteren. De bij de oude behandelrichtlijn horende behandelplanonderdelen werden dan verwijderd, met uitzondering van de onderdelen waar al voortgang op geboekt was. Toch kon het voorkomen, dat er onterecht behandelplanonderdelen werden verwijderd.

  Voortaan worden er daarom meer controles uitgevoerd om te bepalen, of op een onderdeel al voortgang is geboekt. Er werd al gecontroleerd op "Gedaan" is Ja, "Afgerond" is Ja of "Commentaar" is gevuld.
  Onderdelen waarbij de begindatum, einddatum of uitvoerder gewijzigd zijn, worden voortaan ook niet meer verwijderd als een andere behandelrichtlijn wordt gekozen.

 • Het icoon "Behandelrichtlijn gebruiken" is verplaatst naar een logischere positie in de werkbalk van de behandelplantabel:
 • Als je via "Behandelrichtlijn gebruiken" koos voor een protocol, kon je geen meetinstrument koppelen aan het (sub)doel. Voortaan kan dat wel.

Verslagleggingsrichtlijn - voor bouwers

Op tabblad "2. Formulieren", subtabblad "b. Velden" in een verslagleggingsrichtlijn, kun je voortaan de indeling aanpassen. Klik daarvoor met de rechtermuisknop in de kolomtitel en klik op "Indeling...". Kies vervolgens de kolommen die je wilt laten tonen.

Als je een nieuwe revisie van een verslagleggingsrichtlijn maakt, kun je voortaan ook de volgende velden wijzigen:

 • op tabblad "2. Formulieren": veld "Default waarde:" bij een meerkeuzevraag in een formuliervelddefinitie;
 • op tabblad "4. Behandelrichtlijnen": veld "Aantal behandelingen" in een behandelrichtlijnonderdeel;
 • op tabblad "4. Behandelrichtlijnen": veld "Protocol" in een behandelrichtlijn.

Je vindt deze tabbladen via menu [Systeem], [Verslagleggingsrichtlijnen], dubbelklik op een verslagleggingsrichtlijn.

Wachtwoord wijzigen

Als een medewerker zijn wachtwoord is vergeten, kan de praktijkhouder / systeembeheerder een nieuw wachtwoord aanmaken. De bedoeling is, dat de praktijkhouder / systeembeheerder eerst zijn eigen wachtwoord intypt, voordat hij een nieuw wachtwoord aanmaakt voor de medewerker. Dat was niet helemaal duidelijk. Sommige gebruikers dachten dat ze daar het oude wachtwoord van de medewerker in moesten vullen.
Daarom is het scherm "Gebruikersaccount" verduidelijkt met rubrieken.

Oplossingen

Mede dankzij de oplettendheid van gebruikers zijn enkele problemen opgelost. Het gaat hierbij om:

Intramed functie

Probleem en oplossing

Behandelepisode afsluiten

Als je een behandelepisode afsluit, wordt het scherm "Afsluiten behandelepisode..." geopend. Hierbij kun je de optie "Verwijder toekomstige afspraken" van de behandelserie selecteren. Alle ongeboekte en ongedeclareerde behandelingen op die behandelepisode worden dan verwijderd. Op tabblad "3. Afspraken" kun je zien om welke afspraken het gaat. Maar er werden ook ongeboekte en ongedeclareerde afspraken getoond, die onder een andere behandelepisode van de patiënt vielen. Dat is hersteld.

 De verkeerde afspraken werden getoond, maar de werking was wel correct: als de optie was gekozen, werden alleen toekomstige afspraken van de betreffende behandelepisode verwijderd - niet die op een andere behandelepisode.

Bevestigingschermen

Op een aantal plekken reageerde Intramed niet goed op je antwoord op een bevestigingsvraag. Als je bijvoorbeeld op  of "Esc" drukte bij een vraag, werd de actie niet geannuleerd maar toch uitgevoerd. Dit is aangepast; voortaan wordt de vraag alleen bevestigd als echt "Ja" wordt geantwoord.

DIS-export

Als de declaratie of het declaratiemoment van een behandelserie verwijderd was (bijvoorbeeld door opschonen), klopte het aantal vermelde records niet meer in de export en werd de aanlevering geweigerd. Dit is opgelost.

Bij de GGGZ verliep de DIS-export niet goed bij behandelepisodes waarbij een "Afwijkend nummer zorgtraject" was ingevuld. Dit is hersteld.  

E-mail met bijlage

Het maken en versturen van een e-mail met een bijlage (bijvoorbeeld het afsprakenoverzicht) kon traag verlopen. Dat is sterk verbeterd.

Etiketten

Als je een mailing verstuurt, kun je er voor kiezen om bijbehorende etiketten te printen. Dit werkte niet meer, maar is vanaf deze versie hersteld.

Export Patienten/Behandelingen

Als er filters waren ingesteld op tabblad "2. Behandelepisodes", werden alleen de gegevens en behandelingen van de eerste behandelserie geëxporteerd. Dit is hersteld.
Ook worden de juiste gegevens weer geëxporteerd van behandelseries zonder behandeling, maar met activiteiten.

Deze mogelijkheid vind je via menu [Rapporten], [Exports], [Export patienten/behandelingen...].

Jeugd GGZ:

Als een behandelserie met behandelepisode werd toegevoegd voor een patiënt jonger dan 18 jaar, werd bij het veld "Soort betaler", automatisch "Verzekeraar" ingevuld, terwijl dat "Gemeente" moet zijn. Dat is hersteld.

Gebruikersgroepen

Als via menu [Systeem], [Organisatie], [Groepen] een optie werd gewijzigd op tabblad "1. Algemeen" van een gebruikersgroep, kon tabblad "2. Acties" onbedoeld ook wijzigen. Dit is hersteld.

MSZ

Bij het afsluiten van een MSZ DBC, kon de foutmelding "Er is een certificaat vereist om de verificatie van de client te voltooien." optreden. Dit is opgelost.

Online declareren

Als er geen e-mailadres ingevuld was bij één van de declaranten, kon een Access violation optreden bij het online declareren. Dit is hersteld.

Verslaglegging

Het laden van een formulier met berekende velden kon onnodig lang duren. Dit is opgelost.

Wachtwoord wijzigen

In sommige gevallen was de knop "Wachtwoord wijzigen" niet beschikbaar op tabblad "1. Algemeen" van de medewerkergegevens. Voortaan wordt de knop altijd getoond als voor die medewerker een gebruikersaccount aanwezig is.

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.