Versie 8.8.2: samenvatting nieuw, verbetered en opgelost

Met ingang van 01-01-2017 is een aantal nieuwe regelingen van kracht voor fysiotherapie, ergotherapie en diëtetiek. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in deze nieuwe versie van Intramed.

Warning

Maak, voorafgaand aan het updaten, voor de zekerheid een veiligheidskopie.
Open na elke update de archieven in Intramed, zodat deze ook geconverteerd worden (via menu [Systeem], [Archief], [Bekijk archief...]).

Diverse kleine uitbreidingen en verbeteringen

Intramed functie:

Omschrijving uitbreiding / verbetering

Declaratiestandaard PM304

Per 01-01-2017 moet volgens de Vektis specificaties, rubriek 0411 van de declaratiestandaard PM304 anders ingevuld worden:

  • Prestaties van Ergotherapie en Diëtetiek worden in eenheden van 15 minuten gedeclareerd op basis van de werkelijk bestede tijd. Daarvoor wordt die werkelijk bestede tijd afgerond in veelvouden van 15 minuten.
     Er wordt altijd naar beneden afgerond. Als er bijvoorbeeld 36 minuten behandeld is, wordt rubriek "0411 Aantal uitgevoerde prestaties" gevuld met "2".
  • Voor Fysiotherapie, Logopedie en Oefentherapie geldt per 01-01-2017 dat de groepszitting, ongeacht de duur, als 1 zitting wordt beschouwd. 

Indicatiecode 2

Indicatiecode "2 - Vervolgaandoening chronisch" is per 01-01-2017 vervallen. Deze code kan daarom in een behandelserie met een begindatum van 01-01-2017 of later, niet meer gekozen worden.

 Indicatiecode 2 blijft bij oudere behandelseries gewoon staan.

Indicatiecode 11

Per 01-01-2017 is een nieuwe indicatiecode beschikbaar voor Claudicatio Intermittens Fontaine 2: "11 - Nieuwe indicatie Claudicatio Intermittens". Hierbij hoort de diagnosecode 009248. 

Deze indicatiecode kan gekozen worden in behandelseries met een begindatum van 01-01-2017 of later. Wanneer je deze indicatiecode kiest, wordt automatisch het maximaal aantal behandelingen op 37 gezet.

 Bij de andere vormen van Claudicatio Intermittens blijft de bestaande methode van kracht (20 keer indicatiecode 008 gevolgd door indicatiecode 001).

Warning

De gegevens worden automatisch geconverteerd naar de nieuwe versie.