Management-informatie versturen naar ParaBench

U kunt management-informatie uit Intramed versturen naar ParaBench.

 1. Ga naar menu [Extra], [Communicatie met ParaBench];
  het scherm "Communicatie met ParaBench" wordt geopend.

  Warning

  Als de menu-optie "Communicatie met ParaBench" niet beschikbaar is, kan er geen geldige online dienst gevonden worden. De online dienst kunt u toevoegen. 
  Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.

 2. Typ in het veld "Managementinformatie versturen naar ParaBench over:" het jaartal in waarvan u management-informatie wilt versturen naar ParaBench.
 3. Klik op de knop "Versturen";
  Intramed probeert automatisch het juiste certificaat te kiezen. Zo nodig wordt het scherm "Bevestig" geopend.

  Vink "Ja" aan als u in het vervolg niet meer het certificaat wilt kiezen;
  Vink "Bij nee: deze vraag niet meer stellen" aan als u nooit een certificaat automatisch wilt laten kiezen voor deze functionaliteit;
  de gegevens worden naar ParaBench gestuurd.

Tip

Als u management-informatie van meerdere jaren wilt versturen, voert u voor elk jaar een aparte export uit.

Warning

- Voor het dashboard geldt, dat als u de management-informatie stuurt, de gegevens tot en met het laatste volledige kwartaal meegenomen worden in de export. Als u bijvoorbeeld een export wilt uitvoeren in juni 2014, dan worden alleen de gegevens van januari t/m maart meegenomen in de export. In ParaBench worden automatisch de gegevens van het laatste kwartaal getoond.
- Voor de tab trends geldt, dat als u de management-informatie stuurt, de gegevens tot en met de exportdatum getoond worden.