Verrichtingcode toevoegen of wijzigen

Bij elke codelijst kunt u verrichtingscodes (behandelcodes) toevoegen met de bijbehorende tarieven. De tarieven die hier zijn ingevuld worden gebruikt in declaraties naar patiënten (bijvoorbeeld als de patiënt niet volledig verzekerd is).

Tip

De tarieven die gedeclareerd worden naar een verzekeraar legt u vast in de contracten. Voor meer informatie, ga naar de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg.

 1. Ga naar menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten];
  het scherm "Codelijsten" wordt geopend.

  het scherm bestaat uit twee lijsten: "Codelijsten:" en "Verrichtingcodes:".
 2. Klik in de (bovenste) lijst "Codelijsten:" op de betreffende codelijst waarbij u een verrichtingcode wilt wijzigen of toevoegen.
 3. Klik in de (onderste) lijst "Verrichtingcodes:" om een verrichtingcode toe te voegen of OP de verrichtingcode die u wilt wijzigen.
 4. Klik op het icoon  als u de code wilt wijzigen, of klik op het icoon  om een nieuwe verrichtingcode toe te voegen; 
  het scherm "Verrichtingcode" wordt (al dan niet gevuld) geopend.
 5. Vul de velden in.

  Veld

  Omschrijving

  Codelijst:

  Hier wordt automatisch de codelijst ingevuld waar u de verrichtingcode aan toevoegt. U kunt dit niet wijzigen.

  Nummer:

  Typ hier het nummer (declaratiecode) van de verrichtingcode in. Dit zijn maximaal 4 cijfers.
  Als u deze verrichtingscode met een andere declaratiecode wilt declareren (bijvoorbeeld "F1000"), typt u die code in bij het veld "Declaratiecode:".

  Actief:

  Standaard wordt hier "Ja" ingevuld; u kunt dit wijzigen.
  Klik op de pijlknop  achter het veld, en kies voor de optie "Nee"  als de verrichtingcode niet meer gebruikt mag worden.

  Declaratiecode:

  Typ hier eventueel een declaratiecode in. Dit is een andere code dan u in het veld "Nummer:" heeft ingetypt.

  Afwijkende declaratiecode:

  Dit veld is alleen zichtbaar als u in de codelijst heeft aangegeven dat u gebruik wilt maken van afwijkende declaratiecodes met een afwijkende declaratiestandaard. (Voornamelijk van toepassing bij instellingen.)

  Typ, indien van toepassing, een afwijkend nummer in. Dit nummer wordt gebruikt wanneer deze prestatie wordt gedeclareerd. Als hier niets is ingevuld wordt het nummer dat is ingevuld bij het veld "Nummer:" gebruikt als code bij de declaratie.

  Omschrijving:

  Typ hier een omschrijving van de verrichtingcode in.

  Eenmalig consult:

  Klik op de pijlknop  achter het veld, en kies voor de optie "Ja" als het een eenmalig consult is (bijvoorbeeld een intake), of voor "Nee" als de code vaker gebruikt kan worden bij één patiënt (bijvoorbeeld een afspraak aan huis). 

  Vervolgcode:

  Dit veld is alleen beschikbaar als u bij het veld "Eenmalig consult:" heeft gekozen voor de optie "Ja".

  Indien van toepassing, klik op de pijlknop  achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Verrichtingcode" op de betreffende vervolgcode die gebruikt moet worden, en klik op de knop "OK".

  Tip

  Bij het toevoegen van een vervolgbehandeling, wordt bij de vervolgbehandeling automatisch de verrichtingcode ingevuld die u hier heeft ingetypt. 

  Warning

  U kunt een verrichtingcode hernummeren; bijvoorbeeld om een andere code op een logische plaats in de lijst te krijgen. Het is niet mogelijk om de verrichtingcode te hernummeren, als het veld "Vervolgcode:" is gevuld. Hernummeren van de betreffende codelijst is dan ook niet meer mogelijk.

  Als extra code toegestaan:

  Klik op de pijlknop  achter het veld, en kies voor de optie "Ja" als u de verrichtingcode ook wilt kunnen toevoegen als er al één of meerdere codes zijn toegevoegd in de behandeling. 

  In behandelingen is het mogelijk om meerdere codes te selecteren. Zo kunt u bijvoorbeeld in één behandeling een intake doen in combinatie met een eerste behandeling. U moet dan dus twee codes selecteren in de behandeling.

  Kleur in de agenda:

  Indien van toepassing, klik op de pijlknop  achter het veld, en kies een kleur. Als u een behandeling met deze verrichtingcode toevoegt, krijgt de regel in de agenda de kleur die u hier instelt.   

  Tip

  U kunt ook zelf een kleur instellen. Kies dan bij dit veld voor "Overige", en ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

 6. Klik in een vak in de rubriek "Prijzen:";
  het scherm "Bevestig" wordt geopend.
 7. Klik op de knop "Ja".
 8. Klik op  om een nieuwe regel toe te voegen.
 9. Vul de velden in de rubriek "Prijzen:" in.

  Veld

  Omschrijving

  Vanaf datum:

  Klik in het vak, en klik op de pijlknop  achter het veld. Klik in het scherm "Kalender" op de datum vanaf wanneer het nieuwe tarief ingaat, en klik op de knop "OK".

  Prijs:

  Klik in het vak, en typ het tarief van de verrichtingcode in.

  Per eenheid:

  Indien van toepassing, klik in het vak, en klik op de pijlknop  achter het veld. Klik op de optie "Zitting" als het tarief geldt per zitting, of klik op de optie "Uur" als het tarief per uur geldt. 

  Duur:

  Klik in het vak, en typ de duur van de verrichtingcode in (in minuten). 

  Zittingen:  

  Klik in het vak, en typ in hoe vaak de verrichtingcode meetelt voor het budget. Alleen bij een prestatiecode wordt automatisch de waarde "1,00" ingevuld. Dat houdt in dat er voor iedere behandeling met deze code één zitting van het budget gebruikt wordt.

  Locatie:

  Klik in het vak, en klik op de pijlknop  achter het veld. Klik op de plaats waar de verrichtingcode uitgevoerd wordt: op de "Praktijk", aan "Huis" of in een "Tehuis".

  Toeslag:

  Indien van toepassing, klik in het vak en klik op de pijlknop  achter het veld. Kies voor de optie "Ja" als deze verrichtingcode een toeslagcode is. Automatisch is hier "Nee" ingevuld.

  Vergoeding:

  Als een medewerker een vast bedrag per behandelcode krijgt, kunt u hier het bedrag instellen. Klik in het vak en typ de vergoeding voor deze verrichtingcode in. 

  Tip

  Ook voor een vervanger kunt u hier de vergoeding per verrichtingcode instellen. Via de rapporten "Vervangers afrekening" en "Vergoedingen overzicht" kunnen de totalen afgedrukt worden.

  Groepsbehandeling:

  Klik in het vak, en klik op de pijlknop  achter het veld. Kies voor de optie "Ja" als het een groepsbehandeling is. Automatisch is hier "Nee" ingevuld. 

  Incl./excl. btw

  Dit veld geeft aan of de prijzen in- of exclusief btw zijn. Dit hangt af van wat daarover bij de codelijst is ingevuld; u kunt dit hier niet wijzigen.  

 10. Bewaar de gegevens ("F5" of  .
 11. Sluit het scherm ("ESC" of  ;
  u keert terug naar het scherm "Codelijsten".
  De verrichtingcode kan nu gebruikt worden in een behandeling.
 12. Voeg eventueel nog meer verrichtingcodes toe, of druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op .