Inleiding export Landelijke Database Kwaliteit

Het Keurmerk Fysiotherapie richt zich op de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen. De Stichting Keurmerk Fysiotherapie wil fysiotherapeuten inzicht geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen. Dit als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren van die kwaliteit. Het keurmerk zorgt er daarmee voor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor zorgverzekeraars, patiënten en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten.

Als deelnemer aan het Keurmerk neemt u actief deel aan onder andere dataverzameling. Hiervoor levert u gegevens aan aan de Landelijke Database Kwaliteit (LDK), waarvoor in Intramed een export is toegevoegd.

Tip

U heeft alleen de beschikking over de LDK-export, als u een verslagleggingsrichlijn in uw database heeft waarbij de LDK-export ingeschakeld is. In de verslagleggingsrichtlijn Fysiotherapie versie 36 is deze export ingeschakeld.