Formuliersets maken

U kunt formuliersets maken bij een basisverslagleggingsrichtlijn. Zo kunt u bijvoorbeeld een set maken van veel gebruikte formulieren bij een bepaalde klacht.

 1. Ga naar het menu [Systeem], [Verslagleggingsrichtlijnen], klik op een basisverslagleggignsrichtlijn en klik op de knop "Schermen", optie "Richtlijninstellingen" OF
  vanuit een behandelepisode tabblad "1. Verslaglegging": klik op de knop "Opties", optie "Richtlijninstellingen".
 2. Op tabblad "3. Formuliersets" OF
  op tabblad "2. Formuliersets" in de verslaglegging kunt u formuliersets aanmaken.
 3. Klik in de linker lijst "Formuliersets:".
 4. Vul de kolommen in.

  Kolom

  Omschrijving

  Nr.

  Typ een nummer in voor de formulierset.

  Omschrijving

  Typ een omschrijving in voor de formulierset.

 5. Klik in de rechter lijst "Formulieren:";
  het scherm "Bevestig" wordt geopend.
 6. Klik op de knop "Ja".
 7. Vul de kolommen in.

  Kolom

  Omschrijving

  Richtlijn

  Klik op de pijlknop  in het veld. Klik in het scherm "Selecteren Verslagleggingsrichtlijn" op de gewenste basis-, aanvullende, of meetinstrumentrichtlijn en klik op de knop "OK".

  Naam richtlijn

  Hier wordt de naam van de gekozen richtlijn ingevuld.

  Formulier

  Klik op de pijlknop  in het veld. Klik in het scherm "Selecteren Formulierdefinitie" op het gewenste formulier (of vragenlijst of testverslag) en klik op de knop "OK".

  Naam formulier

  Hier wordt de naam van het gekozen formulier overgenomen.

 8. Druk op "F5" om de regel te bewaren, of klik op het icoon .
 9. Voeg zo nodig nog meer formulieren toe aan de formulierset. Druk daarvoor op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon  om een nieuwe regel toe te voegen. Herhaal vervolgens stappen 7 en 8. Bijvoorbeeld:
 10. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op .

Formulierset gebruiken

De formulierset is toegevoegd en kunt u toevoegen in uw verslaglegging:

 1. Klik op het icoon  om een vragenlijst toe te voegen of op  om een testverslag toe te voegen;
  het scherm "Selecteren Formulierdefinitie" wordt geopend.
 2. Aan de linkerkant ziet u de formulierset die u gemaakt. Klik op de formulierset;
  aan de rechterkant ziet u alle vragenlijsten/testverslagen: 
   
  en
   
 3. Klik op de knop "OK" om alle vragenlijsten/testverslagen toe te voegen aan de verslaglegging.