ClaudicatioNet richtlijn gebruiken

Intramed heeft een aanvullende verslagleggingsrichtlijn voor ClaudicatioNet ontwikkeld. Hierin zitten vragenlijsten en een behandelrichtlijn. Hoe u deze in uw verslaglegging kunt toevoegen, is hierna beschreven. Tot slot is beschreven hoe u de export naar Kwaliteit in Beweging (KiB) uitvoert.

Vragenlijsten toevoegen en gebruiken

 1. Open de behandelepisode waarbij u een ClaudicatioNet vragenlijst wilt toevoegen (bijvoorbeeld via menu [Bestand], [Agenda], klik op de afspraak van de patiënt en klik op de knop "Schermen", "Behandeldossier").  
 2. Klik op het formulier waar u de vragenlijsten wilt toevoegen (in het voorbeeld de "Intake").
 3. Klik op het icoon "Vragenlijst toevoegen" ;
  het scherm "Selecteren Formulierdefinitie" wordt geopend.
 4. Klik aan de linkerkant op "ClaudicatioNet (externe aanleveringen)";
  aan de rechterkant worden de bijbehorende vragenlijsten getoond.
 5. Klik op de vragenlijst die u wilt toevoegen.

  Tip

  U kunt ook meerdere vragenlijsten tegelijk toevoegen: houd de "Ctrl" toets ingedrukt terwijl u de vragenlijsten selecteert. Voor de regel ziet u een vinkje verschijnen. (Klik nogmaals op de vragenlijst om het vinkje weer te verwijderen.) 

 6. Klik op de knop "OK" om de vragenlijst(en) toe te voegen.

Vragenlijsten gebruiken

 1. Klik op de vragenlijst die u wilt invullen.
 2. Vervolgens kunt u de vragenlijst op 4 manieren in (laten) vullen:
  - De antwoorden direct aan de rechterkant van het scherm invullen;
  - De vragenlijst afdrukken via de knop "Printen", "Formulier";
  - De vragenlijst door de patiënt laten invullen, via de knop "Opties", "Vragenlijst afnemen" (bij het afsluiten van de vragenlijst moet u uw Intramed wachtwoord ingeven);
  - Online aanbieden.
                                                               
  Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

Behandelrichtlijn selecteren en gebruiken

 1. Open de behandelepisode (bijvoorbeeld via menu [Bestand], [Agenda], klik op de afspraak van de patiënt en klik op de knop "Schermen", "Behandeldossier").  
 2. Klik op het formulier "Behandelplan".
 3. In dit formulier ziet u een tabel. Klik op het icoon "Behandelrichtlijn gebruiken"  boven deze tabel.
 4. Klik in het scherm "Selecteren Behandelrichtlijn" op de pijlknop achter de verslagleggingsrichtlijn.
 5. Klik op "ClaudicatioNet (externe aanleveringen)".
 6. Klik op de behandelrichtlijn.
   
 7. Klik op de knop "OK";
  de behandelrichtlijn wordt in de tabel toegevoegd.

Behandelrichtlijn gebruiken

Vervolgens kunt u de geselecteerde behandelrichtlijn gaan gebruiken. 

Tip

Via de volgende link kunt u het bijbehorende filmpje bekijken https://youtu.be/qppJYY3LUqc

Boven de tabel heeft u de beschikking over iconen. Aangezien u al een behandelrichtlijn gekozen heeft, zult u het meest gebruik maken van de iconen:

 = het wijzigen van een onderdeel (regel);
 = het verwijderen van een onderdeel;
 en  = het naar boven of beneden verplaatsen van een onderdeel;
 = de afgeronde onderdelen niet tonen;
 = alleen de actuele onderdelen tonen.

Daarbij kunt u natuurlijk altijd zelf onderdelen toevoegen aan het behandelplan:

 = een hoofddoel of een subdoel toevoegen;
 = een verrichting toevoegen;
 = een taak toevoegen;
 = een tussenevaluatie toevoegen;
 = een vragenlijst toevoegen;
 = een testverslag toevoegen;
 = een brief toevoegen.

Voortgangscontrole in een behandeling

In het formulier "Behandelplan" is de tekst blauw gekleurd. Dit i.t.t. de formulieren "Behandeling", waarin een automatische voortgangscontrole ingebouwd:

 1. Vink bij een behandelplanonderdeel in de kolom "Gedaan" aan of u het uitgevoerd hebt.
 2. Typ zo nodig in de kolom "Commentaar" daarachter nog nadere informatie over het behandelplanonderdeel in.
 3. Vink de kolom "Afgerond" aan als u helemaal klaar bent met het behandelplanonderdeel (dus ook met de rapportage en verslaglegging).

Als u na een uitgevoerde behandeling het behandelplanonderdeel niet afvinkt, blijft dat "open" staan. Afhankelijk van de begin-/einddatum wordt u per behandelplanonderdeel gewaarschuwd:

 • Als de datum van de behandeling tussen de begin-en einddatum van een behandelplanonderdeel ligt, wordt de tekst in de attentiekleur (rood) gezet.
 • Als de datum van de behandeling na de einddatum ligt, krijgt de achtergrond van dat onderdeel de attentiekleur (hele regel is rood).
 • Als de datum van de behandeling voor de begindatum ligt, wordt de tekst zwart weergegeven. 

                       
  Zo wordt u er dus op gewezen, dat er een doel of verrichting gepland stond op een bepaalde datum. 

Een tussenevaluatie toevoegen

Als er in de verslaglegging bij een behandeling een onderdeel uit een uitgebreid behandelplan type "Tussenevaluatie invoegen" beschikbaar is, kunt u het bijbehorende formulier direct vanuit de tabel aan die behandeling toevoegen.

 1. Klik op het behandelplanonderdeel.
 2. Klik op het erbij gekomen icoon "Formulier "Tussenevaluatie" invullen" (of kies deze optie via het menu wat u met een rechtermuisklik op het behandelplanonderdeel oproept).

   
 3. Het formulier wordt toegevoegd aan het verslagleggingsformulier en direct geopend voor invulling.

Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

Export naar Kwaliteit in Beweging

Voordat u patiënt- en behandelinggegevens kunt exporteren voor uw deelname aan Kwaliteit in Beweging, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • het KvK-nummer, AGB-code en adresgegevens van de praktijk zijn ingevuld;
 • de online dienst Kwaliteit in Beweging is aangemaakt;
 • er is een verslagleggingsrichtlijn met een export "Kwaliteit in Beweging" in uw administratie aanwezig;
 • betrokken medewerkers en patiënten hebben toestemming gegeven voor deelname Kwaliteit in Beweging;
 • bij de betrokken medewerkers is de BIG-code en het ZVL-soort en -nummer ingevuld;
 • bij de patiënt is het veld "Geboortedatum:" ingevuld;
 • in de behandelepisodes die in aanmerking komen voor export, moet minimaal één behandeling OF één KNGF meetinstrument zijn toegevoegd binnen de aanleverperiode;
 • in de behandelingen zijn prestatiecodes uit de lijst "Paramedische hulp" gebruikt.

Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

Vervolgens kunt u de gegevens exporteren via een wizard.

 1. Ga naar menu [Extra], [Kwaliteit in Beweging export...];
  de wizard wordt gestart.

  Warning

  Als de gebruikersnaam en/of het wachtwoord niet is ingevuld in de online dienst, krijgt u een foutmelding. Vul de gegevens dan eerst aan, voordat u verder gaat in de wizard.

 2. Op de eerste pagina van de wizard zijn de AGB-praktijkcode, postcode, het huisnummer en het Kamer van Koophandel-nummer overgenomen uit de praktijkgegevens; u kunt de gegevens nog wijzigen; 
   
 3. Klik op de knop "Volgende".

  Warning

  De knop "Volgende" is alleen beschikbaara als alle velden ingevuld zijn. 

 4. Op de tweede pagina ziet u de in aanmerking komende behandelepisodes.

  Dit zijn alle behandelepisodes waarvan de begindatum binnen de periode valt (begindatum: 1e van de huidige maand min 3 maanden; einddatum: laatste dag van de vorige maand)). Als het vandaag bijvoorbeeld 25 november is, worden alle betreffende behandelepisodes met een begindatum vanaf 1 augustus t/m 31 oktober geëxporteerd.  
  De behandelepisode moet bovendien aan een verslagleggingsrichtlijn gekoppeld zijn, waarbij de export Kwaliteit in Beweging beschikbaar is.
  Dubbelklik op een regel om de betreffende behandelepisode te openen en nog te bekijken.
 5. Klik op de knop "Voltooien" om de informatie te verzenden.
 6. Op de laatste pagina ziet u het resultaat van de verzending.
 7. Klik op de knop "Verwerkingsverslag";

  Het scherm "Verwerkingsverslag Kwaliteit in Beweging" wordt geopend.
 8. Hier ziet u de door de webservice teruggemelde details. Klik op de knop "Bewaren" om dit verslag te bewaren, of klik op de knop "Sluit".
 9. Klik op de knop "Sluiten" om de wizard te sluiten.