Mogelijkheden alle beroepsgroepen

Intramed bevat onder andere de volgende handige functies:

Tip

Om per onderwerp meer te lezen, klik op de afbeelding "".

 • Volledig Elektronisch Patiënten Dossier (EPD);
 • U kunt alle betrokkenen (ouder(s)/verzorger(s), collega etc.) registreren bij de patiënt. Deze betrokkenen kunt u ook direct meenemen in de correspondentie.  
 • De mogelijkheid om (aanvullende) verslagleggingsrichtlijnen, vragenlijsten en meetinstrumenten te ontwikkelen en te gebruiken.
 • Controle op Verzekeringsrecht (COV) via VECOZO; 
 • Een nieuwe patiënt kan door middel van het BSN toegevoegd worden (met behulp van UZI-middelen). Hierdoor worden de patiëntgegevens snel en foutloos toegevoegd;
 • Elektronische agenda;
 • Beveiligd online declareren bij alle zorgverzekeraars via VECOZO;
 • Elektronisch declareren ook mogelijk via factoring en/of clearing;
 • Beschikbare briefontwerpen zoals artsenrapportages, afspraakherinneringen etc. Daarnaast is het mogelijk om zelf brieven te ontwerpen (inclusief logo);
 • Koppeling met ZorgMail;
 • Volledige boekhouding met bijbehorende rapportages;
 • Managementrapportages;
 • Statistiekfunctie met kruistabel en staafdiagrammen;
 • Uitgebreide mogelijkheden om het therapieverloop van de patiënt bij te houden;
 • Documentbeheer: documenten zoals brieven, foto's, scans, geluidsopnames zijn toe te voegen bij de patiëntkaart;
 • Mogelijkheid mailing te versturen naar artsen / cliënten;
 • Overzichtelijke menustructuur en zoals bij elk ander Windows programma zijn er meerdere schermen over elkaar heen te openen;
 • Een Service Centrum waar u direct deskundig en vriendelijk geholpen wordt, ook 's avonds.