Registreren van een overig product (OVP) voor GGZ

Zorg die niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mag niet via een zorgproduct gedeclareerd worden. Deze zorg kunt u declareren via een Overig Product (OVP). Voor zorg die niet tot het basispakket op grond van de Zvw behoort zijn twee OVP's vastgesteld:

 • OVP niet-basispakketzorg Consult (NZA prestatiecode 194073);
 • OVP niet-basispakketzorg Verblijf (NZA prestatiecode 194074). Dit OVP is alleen van toepassing wanneer patiënten voor een of meerdere dagen worden opgenomen en is meestal niet van toepassing bij Intramed gebruikers.

Warning

In deze procedure wordt alleen het toevoegen van prestatiecode 194073 beschreven.

Om deze zorg te declareren via Intramed, is het nodig dat u één nieuwe codelijst aanmaakt, en een bijbehorende verrichtingscode. De codelijst "Overige Producten" die u aanmaakt, is van het type "Verrichtingcodes". Dat heeft als gevolg dat behandelingen met díe codelijst automatisch worden gefactureerd naar de patiënt (of het servicebureau), in plaats van gedeclareerd bij de verzekeraar.  

Tip

Deze procedure kunt u ook volgen als u declareert via een Servicebureau (bijvoorbeeld Fa-med).

Codelijst aanmaken

 1. Ga naar menu [Systeem], [Tabellen], [Codelijsten];
  het scherm "Codelijsten" wordt toegevoegd.

  Het scherm bestaat uit twee lijsten: de bovenste lijst "Codelijsten:" en daaronder de gekoppelde lijst "Verrichtingcodes:".
 2. Klik één keer in een willekeurig vak in de lijst "Codelijsten:".
 3. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon ;
  het scherm "Codelijst" wordt geopend op tabblad "1. Algemeen".
 4. Kies bij het veld "Soort:" voor "Zittingen".
 5. Kies bij het veld "Soort codes:" voor "Verrichtingcodes"; het veld "Soort prestatiecodelijst:" verdwijnt.   
 6. De velden "Omzetrekening" en "Nooit via servicebureau" kunt u naar eigen inzicht invullen. 
  Het scherm zou er als volgt uit kunnen zien:

   

  Tip

  "Verrichtingcodes" worden naar de patiënt of het servicebureau gefactureerd, ook al is deze patiënt verzekerd.

 7. Klik op tabblad "2. Instellingen".
 8. Vul de velden in zoals in de volgende afbeelding. Het veld "Kleur in de agenda:" kunt u naar eigen inzicht invullen.
   
 9. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon;
  u keert terug naar het scherm "Codelijsten" waar de codelijst is toegevoegd.

Verrichtingcode toevoegen

Vervolgens is het nodig dat u verrichtingcodes toevoegt.

 1. Klik op de codelijst die u zojuist heeft toegevoegd.
 2. Klik één keer in een willekeurig vak in de lijst "Verrichtingcodes:".
   
 3. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon ;
  het scherm "Verrichtingcode" wordt geopend. 
 4. Vul in het veld "Declaratiecode:" de code "194073" in. Deze code is door het NZa vastgesteld. 
 5. Klik in een vak in de rubriek "Prijzen:";
  het scherm "Bevestig" wordt geopend.
 6. Klik op de knop "Ja".
 7. Druk op de toetsen "Ctrl" + "Ins" of klik op het icoon  om een nieuwe regel toe te voegen.
 8. Vul de velden in de rubriek "Prijzen:" in. Er zijn daarin maar drie velden beschikbaar:

  Veld

  Omschrijving

  Vanaf datum:

  Klik in het vak, en klik op de knop achter het veld. Klik in het scherm "Kalender" op de datum vanaf wanneer het nieuwe tarief ingaat, en klik op de knop "OK".

  Prijs:

  Klik in het vak, en typ het tarief van de verrichtingcode in.

  Typ uw tarief in. 
  Het NZa heeft een maximumtarief van € 94,44 vastgesteld.

  Duur:

  Indien van toepassing, klik in het vak, en typ de duur van de verrichtingcode in (in minuten).

 9. Het scherm ziet er dan als volgt uit:
   
 10. Druk op "F5" om de gegevens te bewaren, of klik op het icoon.
 11. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op;
  u keert terug naar het scherm "Codelijsten".
 12. Druk op "ESC" om het scherm te sluiten, of klik op .

De codelijst en de bijbehorende verrichtingcode(s) kunt u nu gebruiken in een behandeling.

Tip

U kunt voor deze codelijst een apart nota-ontwerp instellen. Wanneer de behandeling met deze codelijst wordt gefactureerd, wordt dit nota-ontwerp gekozen. U kunt dat instellen op tabblad "7. Instellingen per codelijst" van de medewerkergegevens.

Tip

In de procedure "Servicebureau instellen en gebruiken" leest u hoe u een servicebureau (bijvoorbeeld Fa-med) instelt en hoe u een factoring bestand aanmaakt.