Kolommen toevoegen / verwijderen

Als u meer of minder kolommen wilt zien in een lijstscherm, kunt u deze toevoegen of verwijderen.  

 1. Open een lijstscherm, bijvoorbeeld "Patienten" via menu [Bestand], [Patienten].
 2. Zet de muispijl in een kolomtitel, bijvoorbeeld de kolom "Achternaam".
 3. Klik op de rechter muisknop;
  er wordt een menu geopend.
 4. Klik op de optie "Indeling";
  het scherm "Velden weergeven" wordt geopend.

  Links staan alle beschikbare kolommen; rechts de in de patiëntenlijst getoonde kolommen.
 5. Klik in de lijst "Beschikbare velden" op een kolom die u toe wilt voegen; 
  klik op de knop  om de kolom toe te voegen.
 6. Klik in de lijst "Getoonde velden" op een kolom die u wilt verwijderen;
  klik op de knop om de kolom te verwijderen.
 7. Klik op de knop "OK", of druk op "Enter";
  de kolom(men) is(/zijn) toegevoegd of verwijderd.

De kolommen worden, per medewerker, opgeslagen. Als u de volgende keer het scherm opstart, wordt het geopend zoals u het de laatste keer afgesloten hebt.

Als u terug wilt naar de standaard voorgeprogrammeerde kolommen, klikt u op de knop "Standaardindeling".

Extra informatie

In het scherm "Velden weergeven" zijn meerdere knoppen beschikbaar.

 
Een overzicht van de knoppen:

Knop

Functie

Hiermee verschuift u één kolom vanuit de lijst "Beschikbare velden:" naar rechts, naar de lijst "Getoonde velden:".

Hiermee verschuift u één kolom vanuit de lijst "Getoonde velden:" naar links, naar de lijst "Beschikbare velden:".

Hiermee verschuift u álle kolommen vanuit de lijst "Beschikbare velden:" naar rechts, naar de lijst "Getoonde velden:".

Hiermee verschuift u álle kolommen vanuit de lijst "Getoonde velden:" naar links, naar de lijst "Beschikbare velden:".

Als u hierop klikt, krijgt u in de lijst "Getoonde velden" de standaard voorgeprogrammeerde kolommen.

Met deze pijl verplaatst u een kolom naar boven (naar links in het lijstvenster).

Met deze pijl verplaatst u een kolom naar beneden (naar rechts in het lijstvenster).

Kolommen toevoegen / verwijderen