Zoeken

Quick reference

Korte instructie

  1. Open een lijstscherm, bijvoorbeeld "Patienten" via menu [Bestand], [Patienten].
  2. Klik in een kolom; bijvoorbeeld de kolom "Achternaam".
  3. Typ een naam of een gedeelte van een naam; het zoekscherm wordt direct geopend.
  4. Vul de velden in.
  5. Klik op de knop "Volgende zoeken" of druk op "Enter".

Tip

Als u zoekt op geboortedatum, typ dan de volledige datum in: dd-mm-jjjj.

Tip

Als u op de knop "Annuleren" klikt, of op "Esc" drukt, stopt u de zoekactie.

Tip

U kunt het scherm "Zoeken" ook oproepen via het icoon ; "F6" of menu [Beeld], [Zoeken...].

Zoeken