COV uitvoeren bij meerdere patiënten vanuit agenda

Als je een patiënt in behandeling neemt, wordt vaak een Controle Op Verzekeringsrecht uitgevoerd via de patiëntgegevens. Intussen kan de patiënt van polis zijn veranderd. Een voorbeeld daarvan is FBTO waar je modules aan en uit kunt zetten per maand.
Ook aan het begin en eind van het jaar kunnen patiënten wisselen van verzekeraar.

Voordat u gaat declareren is het daarom handig om opnieuw een COV uit te voeren voor de meest actuele gegevens. Handig is om de COV dan uit te voeren in de agenda over alle patiënten in de periode waarover u gaat declareren (vorige maand).

 1. Klik op de knop "Opties".
 2. Klik op de optie "Controle op Verzekeringsrecht";
  het scherm "Controle op Verzekeringsrecht" wordt geopend.
 3. Vul de velden in.

  Veld

  Omschrijving

  Datum:

  Hier wordt standaard een periode van 7 dagen ingevuld ingevuld, vanaf de datum waar u stond in de agenda. U kunt dit wijzigen.

  Klik op de pijlknop achter het veld en klik in de kalender op de datum, en klik op de knop "OK".

  U kunt specifieke filters instellen door gebruik te maken van filtertekens. Voorbeeld: als u een COV wilt uitvoeren over de afgelopen maand, vult u hier bijvoorbeeld "1-1-2012..31-1-2012" in.

  Warning

  Voor het uitvoeren van de COV kan een patiënt op basis van twee zoekpaden gevonden worden:
  aan de hand van de huidige datum in de agenda (de peildatum) + de geboortedatum + zijn BSN;
  aan de hand van de huidige datum in de agenda (de peildatum) + de geboortedatum + de postcode + het huisnummer + een huisnummer toevoeging.
         
  Als één van deze twee zoekpaden niet gebruikt kan worden (bijvoorbeeld als de juiste gegevens niet zijn ingevoerd bij een patiënt), wordt de patiënt niet gevonden.
  De huidige datum in de agenda wordt als peildatum gebruikt. Als u verder dan de huidige datum twee jaar geleden in uw agenda teruggaat en u voert dan een COV uit, krijgt u een foutmelding.

  Behandeld door:

  Hier wordt standaard de medewerker in wiens agenda u staat ingevuld; u kunt dit wijzigen.

  Klik op de pijlknop  achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Medewerker" op de medewerker van wie u patiënten wilt controleren, en klik op de knop "OK". 

  Tip

  Als u alle patiënten van alle medewerkers wilt controleren, laat u het veld leeg.

  Status:

  Klik op de pijlknop  achter het veld, en kies welke patiënten meegenomen moet worden: alleen behandelingen met status "Afspraak" en "Ongedeclareerd" bijvoorbeeld. 
  Als u niets invult worden alle statussen meegenomen.

  Verzekeraar:

  Klik op de pijlknop  achter het veld. Klik in het scherm "Selecteren Verzekeraar" op de verzekeraar, en klik op de knop "OK".
  Als u niets invult worden de behandelingen bij alle verzekeraars meegenomen.

  Max. dagen vorige COV:

  Als bij patiënten een COV is uitgevoerd binnen het aantal dagen dat u hier invult, dan worden deze patiënten niet meegenomen in deze COV. Typ het aantal dagen in.

 4. Klik op de knop "OK";
  het scherm "Patiënten voor Controle Op Verzekeringsrecht" wordt geopend.
   

  Aan de rechterkant in de lijst "Te controleren patiënten:" staan alle patiënten die voldoen aan de ingevulde criteria. Aan de linkerkant van het scherm staan alle andere patiënten (in en uit behandeling).

  Eventueel kunt u patiënten toevoegen aan de lijst "Te controleren patiënten" door op de knop  (één) of  (alle) te klikken, of verwijderen door op de knop  (één) of  (alle) te klikken.

 5. Klik op de knop "OK";
  Intramed probeert automatisch het juiste certificaat te kiezen. Zo nodig wordt het scherm "Bevestig" geopend.

  Vink "Ja" aan als u in het vervolg niet meer het certificaat wilt kiezen.
  Vink "Bij nee: deze vraag niet meer stellen" aan als u nooit een certificaat automatisch wilt laten kiezen voor deze functionaliteit.
 6. Als er meerdere certificaten voor de betreffende online dienst aanwezig zijn, wordt alsnog het keuze scherm geopend:
   
  Als u verschillende certificaten in de lijst ziet en niet weet welke u moet kiezen, kunt u informatie openen. Klik op het betreffende certificaat, en klik op de knop "Certificaateigenschappen weergeven...". In het scherm "Certificaat" ziet u de geldigheid van het certificaat. 
 7. Klik op het betreffende certificaat en klik op "OK".
 8. Klik op de knop "OK";
  het scherm "COV resultaat overnemen" wordt geopend. 
 9. Klik op de knop "OK" om de resultaten over te nemen.